A yw Gisele Bundchen yn iawn gyda barn gwrth-vax ffrind enghreifftiol? - pobl

0 63

Galwyd Gisele Bündchen allan ddydd Llun am amddiffyn cyd-fodel ar gyfer “mynegi ei theimladau” am COVID-19, ond a oedd hefyd yn ffugio teimlad gwrth-frechlyn trwy bostio datganiad hir ar Instagram ynghylch pam na fyddai’n cael yr ergyd.

Daeth y datganiad Instagram gan fodel yr Iseldiroedd Doutzen Kroes, a ysgrifennodd ddydd Gwener hefyd ei bod yn credu ei bod yn anghywir i bobl gael eu gwahardd o waith, ysgol neu weithgareddau cymdeithasol oherwydd nad ydyn nhw am gael eu himiwneiddio.

“Ni fyddaf yn cael fy ngorfodi i gymryd yr ergyd,” ysgrifennodd Kroes. “Ni fyddaf yn cael fy ngorfodi i brofi fy iechyd i gymryd rhan mewn cymdeithas. Ni fyddaf yn derbyn gwaharddiad pobl ar sail eu statws meddygol.

Fe alwodd Bundchen ar Instagram Kroes drannoeth, yn ôl pob golwg oherwydd iddi ddweud ei bod yn anghywir bod Kroes wedi dod yn darged casineb ar-lein.

“Rwy’n nabod Doutzen ac mae hi’n berson caredig a chariadus,” ysgrifennodd y supermodel o Frasil, sy’n briod â Tom Brady, chwarterwr yr NFL. “Ni allaf gredu bod y casineb yn cael ei gyfeirio ati oherwydd iddi fynegi ei theimladau.”

A oedd Kroes mewn gwirionedd yn cael ei boddi gan “gasineb?” Yn sicr, beirniadodd rhai pobl Kroes, gan ddweud ei bod yn “anghyfrifol” i beidio â chael y brechlyn a “hyd yn oed yn fwy anghyfrifol i bostio hwn ar-lein gyda chymaint o ddilynwyr.”

Gyda'i swydd, rhoddodd Kroes ei hun ymlaen fel yr unigolyn enwog diweddaraf i wrthod cael y brechlyn neu fynegi amheuaeth ynghylch ei ddiogelwch neu ei effeithiolrwydd. Roedd beirniadaeth yn anochel wrth iddi ymuno â chwmni dadleuol Olivia Newton-John, Elon Musk, Rob Schneider ac yn fwyaf diweddar Nicki Minaj. Yr wythnos diwethaf, fe daniodd y rapiwr ffwr rhyngwladol a jôcs a memes dirifedi ar ôl gwneud yr honiad rhyfedd fod ffrind i’w chefnder yn Trinidad wedi dioddef ceilliau chwyddedig ac analluedd ar ôl cael y brechlyn.

Esboniodd Kroes, actores uchelgeisiol a ymddangosodd yn “Wonder Woman,” yn ei swydd ei bod yn teimlo gorfodaeth i ddychwelyd i’r cyfryngau cymdeithasol ar ôl seibiant hir i godi llais ar “yr anghyfiawnder sy’n digwydd reit o’n blaenau.” Dywedodd ei bod yn bryd “siarad fy ngwir.”

“Mae rhyddid i lefaru yn hawl sy’n werth ymladd drosti ond dim ond mewn heddwch a chariad y gallwn ni ddatrys hyn!” Parhaodd Kroes cyn annog ei 6.8 miliwn o ddilynwyr i “Pasio fflachlamp gobaith a chariad a siarad eich gwir.”

Wrth i Kroes wynebu adlach yn ddealladwy, roedd ei Instagram hefyd wedi'i llenwi â llawer mwy o negeseuon gan bobl yn mynegi eu cariad a'u hedmygedd ohoni. Un o’r bobl hynny oedd Bundchen, a alwodd i mewn i ddadstystio “yr holl farn” a “diffyg empathi” ac i ddarlithio pobl ar “nid casineb yw’r ateb.”

Efallai fod Bundchen wedi bod yn pryderu’n bennaf am yr anghwrteisi yn rhywfaint o feirniadaeth Kroes, ond roedd ei neges yn ddigon penagored ei bod yn agored i ddehongliadau gwahanol, gan gynnwys cwestiynau ynghylch a yw Bundchen ei hun yn cuddio amheuaeth neu yn gwrthwynebu gorfodi mandadau mewn rhai rhannau o y wlad.

Am ei neges, roedd Bundchen hefyd yn wynebu adlach am ymddangos ei fod yn amddiffyn “hurtrwydd gwrth-vax ei ffrind.” Dadleuodd un person nad “casineb” yw beirniadaeth ei ffrind. Dywedodd y person: “Mae'n ddig wrth i'ch ffrind fod mor anghyfrifol i bostio'r math hwn o sylwadau sy'n dylanwadu ar bobl i beidio â brechu a marw'n ddiangen. Mae hi y tu hwnt i anghyfrifol, mae'n ymddygiad troseddol ffiniol. ”

“Fe ddylech chi hefyd feddwl am ganlyniadau eich sylwadau wrth gydoddef y fath beth,” ysgrifennodd y person, gan annerch Bundchen. “Mae pobl yn marw. Nid plaid ar y llwybr yw hwn. ”

Dywedodd rhywun arall wrth Bundchen y gallai ei ffrind “caredig a chariadus” hefyd fod yn “anwybodus” am “y ffeithiau,” sef bod ysbytai’n cael eu llenwi bron yn gyfan gwbl heb eu brechu, bod cymdeithasau yn fwy diogel ac iachach yn ôl pob tebyg oherwydd brechlynnau, a bod “cymdeithasol” mae amddiffyniad yn ei gwneud yn ofynnol i fwyafrif y bobl brynu i mewn a chymryd rhan er mwyn iddo fod yn effeithiol (a dyna pam mae'r polisïau a'r canllawiau hyn wedi'u gosod). "

Yn ei chefnogaeth i Kroes, ymunodd Candund Owens, pundit ceidwadol enwog Trump-gefnogol, â Bundchen, a ddywedodd wrth Kroes ei bod “ar ochr dde hanes.”

Yn wir, ymddengys bod datganiad Kroes yn symbylu eraill i godi llais, gan gynnwys yr awdur a’r podcaster Jessica Harlow a ddywedodd: “Bendithia chi am godi llais! Diolch i chi am ddefnyddio'ch llais a'ch platfform er daioni. ”

Nid yw'n hysbys ar unwaith a yw Bundchen ei hun wedi cael y brechlyn, ond mae ei gŵr wedi. Brechwyd chwarterback Tampa Bay Buccaneers, 44, o dan reoliadau diogelwch llym COVID-19 yr NFL. Yn wir, daeth y Bucs yn ail dîm NFL - y Atlanta Falcons oedd y cyntaf - i gael eu brechu'n llawn cyn i'r tymor gychwyn yn gynharach y mis hwn.

Nododd Brady fod protocolau profi a rheoliadau diogelwch yr NFL yn wahanol ar gyfer tymor 2021. Cyn cael ei frechu, profodd Brady yn bositif ym mis Chwefror am y coronafirws yn fuan ar ôl gorymdaith cychod aflafar y tîm yn dathlu ei fuddugoliaeth LV Super Bowl.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2021/09/20/gisele-bundchen-chastised-for-appearing-to-condone-model-friends-anti-vax-stupidity /

Gadael sylw