Mae'r Tywysog Harry wedi dynwared y Frenhines mewn rhaglen ddogfen galonogol - 'Oh Philip!'

0 49

Mae'r Tywysog Harry yn teimlo mai Diana yw'r 'canllaw', yn ôl yr arbenigwr brenhinol

Comisiynwyd yn wreiddiol i nodi'r Dug CaeredinPen-blwydd yn 100 oed, rhaglen ddogfen unigryw gan y BBC nawr yn ymroddedig i'r diweddar Dywysog Philip bydd yn dangos ei blant a'i wyrion yn cofio atgofion melys. Ffilmiwyd y cyfweliadau cyn ac ar ôl marwolaeth y Tywysog Philip ym mis Ebrill ac fe'u cynhaliwyd ar wahân, gyda Tywysog Harryteyrnged ffilmio i'r Unol Daleithiau lle mae'n byw.

Wedi'i raglennu ar yr awyr ddydd Mercher, Medi 22 am 21 p.m. ar BBC One, difethwyd y rhaglen ddogfen gan ychydig lwcus a'i gwyliodd cyn iddi ddarlledu.

Ar y sgrin, wrth i’r Tywysog Harry gael sawl delwedd o gyfnod ei dad-cu fel peilot, mae’n cofio angerdd y Dug am awyrennau.

Diddordeb y mae'r Tywysog Philip, Harry, William ond hefyd George, Charlotte a Louis i gyd bellach yn ei rannu gyda'i gilydd.

Mae rhan o'r rhaglen ddogfen yn dangos Harry yn sganio logiau hedfan Philip ar daith frenhinol ym 1983 a aeth ag ef i Genefa, Nairobi, Jakarta a Delhi.

Ffilmiwyd y Tywysog Harry yn posio fel ei nain y Frenhines. (Delwedd: Getty)

Tywysog Harry a'r Tywysog Philip

Ffilmiwyd y cyfweliadau cyn ac ar ôl marwolaeth y Tywysog Philip ym mis Ebrill. (Delwedd: Getty)

Meddai Harry: “Roedd yn gwneud yr hediad cyfan ei hun, neu yn sicr yn ddarnau a darnau. "

“Pan fyddwch chi'n hedfan, nid ydych chi'n cael tocyn hawdd dim ond i fod yn Ddug Caeredin. "

“Mae'n rhaid i chi gyrraedd y gwaith a phrofi'ch sgil. "

“Ond mae hefyd wedi cael y fraint anhygoel o fynd â’r llyw a hedfan awyrennau ledled y byd. "

DARLLENWCH MWY: Teulu brenhinol wrth galon 2021 Mae jôc Emmy fel gwesteiwr yn cyfeirio at Meghan

teulu brenhinol

Rhannodd y Tywysog Harry gymaint yr oedd yn caru'r berthynas a rannodd y Frenhines a'i gŵr. (Delwedd: Getty)

Harry, William a'r Tywysog Philip

“Gallaf ddychmygu fy mam-gu yn eistedd yng nghefn awyren ac yn dweud 'O Philip! “Meddai Harry. (Delwedd: Getty)

“Gallaf ddychmygu fy mam-gu yn eistedd yng nghefn awyren yn yfed paned, yn mynd trwy gynnwrf ac yn dweud wrthi ei hun, 'O Philip! Beth wyt ti'n gwneud ?' "

Yn ôl y Daily Mail, rhannodd y Tywysog Harry gymaint yr oedd yn caru’r berthynas y mae’r Frenhines a’i gŵr wedi’i rhannu ers blynyddoedd lawer.

“Yn fwy na dim, rwy’n colli ei synnwyr digrifwch,” meddai’r Tywysog Harry.

“Ond rwy’n ei golli mwy am fy nain oherwydd fy mod yn gwybod pa mor anhygoel o gryf oedd hi gydag ef yno. Rwyf hefyd yn gwybod y bydd hi'n iawn hebddo. "

PEIDIWCH Â CHANIATÁU:
Teulu brenhinol wrth galon 2021 Mae jôc Emmy fel gwesteiwr yn cyfeirio at Meghan [VIDEO]
Ofnau am y Dywysoges Beatrice wrth i'r brenhinol ddangos arwyddion o 'drallod' [ADRODDIAD]
Syrthiodd Alizée Thevenet "mewn cariad" â ffrog briodas Carole Middleton [INSIGHT]

Llinell amser bywyd y Tywysog Philip

“Y ddau gyda’i gilydd oedd y cwpl cutest yn unig,” meddai Harry. (Delwedd: Express)

“Y ddau gyda’i gilydd oedd y cwpl cutest yn unig. "

“I mi, o wybod ei anwiredd a gwybod bod y tu ôl i'r hyn y mae'r byd yn ei weld, mae dau unigolyn a oedd mewn cariad yn fawr iawn ac mae'r ddau, o oedran ifanc, wedi cysegru eu bywydau i wasanaeth ... mae'n bond anhygoel rhwng dau berson . "

Bydd y rhaglen yn cynnwys sgyrsiau gydag amrywiaeth o royals, gan gynnwys Harry a William.

Ond cafodd camerâu fynediad hefyd i Balas Buckingham i gwrdd â staff longtime y Dug ac i ddal ei astudiaeth, ei swyddfa breifat a'i lyfrgell fel yr oedd yn ei saith degawd o wasanaeth cyhoeddus.

teulu brenhinol

Bydd y rhaglen ddogfen yn cynnwys cyfweliadau ag amrywiaeth o royals proffil uchel. (Delwedd: Getty)

"Gyda mynediad arbennig i gasgliad lluniau cynnig preifat y Frenhines, mae'r ffilm hon yn bortread heb ei ail o ddyn â lle unigryw yn hanes brenhinol - gan y rhai oedd yn ei adnabod orau," meddai'r BBC mewn datganiad.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.express.co.uk/news/royal/1494134/prince-harry-impersonate-queen-Elizabeth-BBC-documentary-ont

Gadael sylw