Sut mae llygod mawr a llygod yn llwyddo i ddringo i fyny'r toiled yn hawdd? - MAG PLUS IECHYD

0 219

Gall pla ac amlder llygod a llygod mawr achosi difrod difrifol i'n cartrefi. Wrth chwilio am fwyd, mae'r cnofilod hyn yn cloddio tyllau ac yn niweidio ein waliau a strwythur tŷ. Ydw mae llygod neu lygod mawr yn goresgyn eich cartrefi heb i chi wybod o ble maen nhw'n dod, gwyddoch y gall eich toiled fod y man lle mae'r plâu hyn yn dod i mewn i'ch cartref. Rydyn ni'n esbonio sut mae llygod a llygod mawr yn mynd i fyny yn y pibellau i oresgyn cartref.

toiled llygod mawr

A all llygod mawr a llygod heintio'ch toiled? Ffynhonnell: spm

Sut mae llygoden neu lygoden fawr yn mynd i mewn trwy'r pibellau toiled?

Mewn fideo a bostiwyd gan National Geographic ac yn cael ei rannu gan lawer o gyfryngau, rydyn ni'n darganfod sut mae llygod a llygod mawr yn mynd i mewn i dŷ trwy'r pibellau toiled. Mae'r fideo, sy'n para tri munud, yn dangos bod gan y cnofilod hyn rinweddau nofio. Gyda rhwyddineb rhyfeddol, gwelir llygoden fawr yn symud trwy'r pibellau toiled. Mewn gwirionedd, mae gan y cnofilod hwn grafangau miniog sy'n caniatáu iddo symud yn hawdd ar wahanol arwynebau. Yn ogystal, gall y llygoden fawr gontractio ei gawell asennau i wasgu trwy fannau cul iawn. Yn olaf, gall y pla hwn nofio yn y dŵr am 48 awr heb orffwys a gall ddal ei anadl o dan y dŵr am 3 munud. Felly, mae'n ymddangos bod fflysio'r toiled i yrru llygod a llygod mawr i ffwrdd yn ymddangos yn ddiangen. Ond yn ffodus, mae yna rai awgrymiadau sy'n dileu llygod mawr a llygod.

A yw'r ffenomen hon yn digwydd yn aml?

Rhaid ystyried bod y ffenomen hon yn brin iawn, fel yr eglurwyd ar gyfer y papur newydd Sylwedydd Newydd, Stéphane Audru, rheoli plâu a rheolwr ASD Protect. Mae'r arbenigwr eisiau bod yn galonogol trwy nodi bod llygoden fawr mewn toiled yn ddamweiniol. Fodd bynnag, mae yna rai ffactorau a all beri i'r cnofilod ymddangos yn y basn, megis lefel uchel y carthffosydd pan nad yw gofod byw y llygoden fawr bellach yn ddigonol, neu yn ystod cyfnodau o law trwm. Ar wahân i'r achosion hyn, ni ddylem weld y cnofilod hyn yn bla yn ein toiledau!

Sut i ddifodi llygod mawr a llygod â ymlidwyr naturiol?

Mae angen amynedd i ddileu llygod mawr a llygod. Mae rhai yn defnyddio cwmni rheoli llygod mawr a rheoli plâu i yrru cnofilod allan o'u cartrefi neu osod trapiau llygod mawr. Mae'n well gan eraill ddewis glanweithdra naturiol a gweithredu awgrymiadau gwrth-gnofilod i wrthyrru llygod mawr heb ddefnyddio cemegolion a heb beryglu iechyd anifeiliaid anwes, yn enwedig anifeiliaid anwes.

1. Peppermint, ymlid pwerus yn erbyn llygod a llygod mawr

Peppermint yw un o'r pryfladdwyr mwyaf effeithiol i atal goresgyniad pobl ddigroeso fel mosgitos, gwenyn meirch, chwilod duon, chwilod duon a morgrug. Diolch i'w eiddo ymlid, profwyd bod mintys pupur hefyd yn ymladd cnofilod a all adeiladu nythod yn eich cartref. I fynd ar ôl llygod mawr a llygod, arllwyswch ychydig ddiferion o olew mintys pupur yn y lleoedd lle mae'r cnofilod hyn yn pasio a gallwch ffarwelio â goresgyniad y llygoden fawr.

2. Finegr gwyn, cynnyrch sy'n gwrthyrru cnofilod

Mae finegr gwyn yn cael ei ystyried yn ymlidwr rhagorol yn erbyn pryfed niweidiol fel mosgitos, termites, gwiddon, trogod, pryfed neu wlithod sy'n hedfan neu'n cropian a all niweidio'ch gardd lysiau. Er mwyn gwrthyrru pryfed yn gyflym a chael gwared â chnofilod yn eich cartref, rhowch finegr gwyn mewn potel chwistrellu a chwistrellu waliau, craciau a gwahanol fannau lle mae llygod mawr a llygod yn pasio.

3. Eucalyptus, triniaeth gwrth-bryfed

Waeth faint o lygod neu lygod mawr sy'n cael eu lletya yn eich cartref, gallwch ddewis olew hanfodol ewcalyptws i reoli plâu eich lle bywyd. Yn syml, rhowch olew hanfodol ewcalyptws mewn tryledwr i wasgaru'r arogl ledled eich cartref a dychryn cnofilod a phob plâu.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/comment-les-rats-et-souris-parvrent-a-remonter-facilis-dans-les-toilettes-maison-000000437/

Gadael sylw