Lliwiau, platfform cerddoriaeth Berlin sy'n rhoi lliwiau i Affrica - Jeune Afrique

0 65

Trwy arddangos talent Affricanaidd yn ei glipiau, mae'r sianel yn cysylltu'r cyfandir â phobl sy'n hoff o gerddoriaeth ledled y byd ac yn dechrau ymgysylltu.


Trwy wylio'r clip olaf o'r Ivorian Didi B (Kiff No Beat), am ei deitl "Big Boss", dywedwn wrthym ein hunain ei bod heddiw'n ymddangos yn amhosibl llwyfannu cân heb ddefnyddio modd gwych: modelau, Ferrari, sapes wedi'u brandio. Ac eto mae'r clip o'r "bos", a welwyd fwy na 80 o weithiau, ymhell ar ôl o ran poblogrwydd o'i gymharu â'r rhan fwyaf o'r fideos ar blatfform Lliwiau Youtube. Mae hyn yn cymryd y duedd bresennol yn hollol i'r gwrthwyneb trwy adael yr artist o flaen meicroffon, mewn lleoliad noethlymun a monocrom. Mae gan rapiwr Ffrengig o darddiad Algeria Sofiane, a berfformiodd ei sengl "Windsor" ar gefndir melyn cyw, fwy na 0000 miliwn o olygfeydd. Rema, tywysog bach Nigeria Afrobeat, yn cofnodi mwy na 18 miliwn o olygfeydd am ddehongliad ei deitl "Fame", lle mae'n ymddangos gyda thedi yn ei freichiau ar gefndir khaki ...

Cysyniad glân

Nid dyma'r unig hynodrwydd Lliwiau. Mae'r stiwdio recordio sy'n tynnu sylw artistiaid annibynnol o bob cefndir, gyda gwendid mawr i gantorion Affricanaidd neu Affro-ddisgynnydd, enaid, rap, cerddoriaeth drefol, fel y'i gelwir, wedi'i lleoli yn Berlin. Fe’i crëwyd ym mis Chwefror 2016 cyn ennill momentwm diolch i ansawdd y perfformiadau a dawn y sylfaenwyr Philipp Starcke a Felix Glasmeyer, o fyd hysbysebu a ffasiwn. Nhw yw'r rhai sydd wedi cyd-fynd ag esgyniad planedol artistiaid fel y Billie Eilish o Galiffornia (trawiad y sianel: 170 miliwn o olygfeydd ar gyfer y teitl “idontwannabeyouanymore”) neu'r rapiwr budreddi Llundain Skepta.

Roedd dechreuadau Lliwiau yn anhrefnus. Diffyg modd, o ddeunydd: roedd y sesiynau recordio gyda ffrindiau ffrindiau yn gymhleth, ac roedd y cyd-sylfaenwyr hyd yn oed yn ail-baentio waliau eu stiwdio â llaw rhwng perfformiadau! Ond nid yw poblogrwydd y sianel erioed wedi stopio tyfu, gan ymuno â chysyniadau “DIY” tebyg eraill ar Youtube: Cyngherddau Desg Tiny (o bywydau ffilmio mewn gofod bach iawn, gan orfodi'r artistiaid i chwarae gyda sain "fach") neu sesiynau'r Blogothèque (recordiadau yn byw yn y stryd neu mewn fflatiau).

Mae cysyniad glân a hynod weledol lliwiau yn taro'r hoelen ar ben delweddaeth gaboledig Instagram. Mae'n ailffocysu ei syllu a gwrando ar yr arlunydd, ei ddoniau lleisiol, ei gamau dawnsio. Mae'r lleoliad mwy agos atoch yn caniatáu profiad mwy dilys na'r hyn a gynigir gan glipiau sy'n gorlifo â modd.

"Cynulleidfa iau a mwy rhyngwladol"

Mae ffocws y platfform ar artistiaid o Affrica yn gynyddol glir: Pongo, Fatoumata Diawara, Blick Bassy… Ychydig fisoedd yn ôl, Laurent Bizot, sylfaenydd y label Ffrengig No Format! sy'n cyhoeddi cerddoriaeth o bob cwr o'r byd (Oumou Sangaré, Mélissa Laveaux ...) a gynigiwyd i ddod â'r chwaraewr kora Malian i mewn Ballake Sissoko, sydd newydd ryddhau'r albwm rhagorol Djourou. “A dywedon nhw fod ganddyn nhw ddiddordeb pe gallai Ballaké ddehongli teitl newydd, yn nodi Laurent Bizot. Fel rheol fe ddylai fod wedi mynd i Berlin, ond oherwydd y Covid maen nhw'n defnyddio stiwdios pop-up mewn dinasoedd Ewropeaidd eraill, felly cafodd ei recordio ym Mharis. "Wedi'i ryddhau ar Orffennaf 12, mae'r fideo o'r korist yn Colours, ond eto heb arfer â gwahodd offerynwyr, eisoes yn agos at 100 o olygfeydd am deitl meddal a phwerus" Nan Sira Madi ".

Buom yn siarad mwy am wisg Ballaké, wedi'i gwisgo gan y dylunydd Malian Lakamiss, nag am y rhan sain

“Nid wyf yn gwybod eto pa effaith y gall ymweliad â Lliwiau ei chael, ond mae’n un o’r llwyfannau pwysicaf, sy’n dwyn ynghyd gynulleidfa iau, fwy rhyngwladol na’r un sy’n adnabod Ballaké, yn tanlinellu Laurent Bizot. Ac maen nhw'n gwneud dewisiadau beiddgar. Tra bod sioeau teledu, yn enwedig yn Ffrainc, yn chwilio am artistiaid sydd eisoes â chynulleidfa, maen nhw'n mynd at y rhai sydd â llai o welededd. Mae'n gweithio llai ar sain [mae llawer o gantorion yn canu i gerddoriaeth wedi'i recordio] nag ar waith gweledol. Mae'r lluniau o'r perfformiadau ar Lliwiau'n edrych fel cloriau recordiau! Pan roddais alwad iddynt, buom yn siarad mwy am wisg Ballaké, wedi'i gwisgo gan y dylunydd Malian Lakamiss, nag am y rhan sain. "

Mae'r platfform hefyd yn tueddu i ymgysylltu mwy a mwy. Roedd hyn yn wir yn 2019, pan ymddangosodd gyfres o gyngherddau gan artistiaid ac actifyddion Sudanese Diaspora o bob cwr o'r wlad (fel y cynhyrchydd Sammany Hajo). Roedd hyn yn wir eto yn 2020, pan ddaeth y digrifwr fary gwahoddwyd i siarad mewn math o fraslun slam o’r enw “Facies” am ei deimladau am hiliaeth. Yn ôl y cylchgrawn Amser, mae'n ddigon posib y gellir cyfuno dyfodol y platfform fwy a mwy ag achosion ymroddedig. Beth fyddai ond yn cyd-fynd â mudiad mwy byd-eang: sêr y gerddoriaeth, fe’i gwelsom gyda’r mudiad #endsars yn Nigeria yn gwadu trais Brigâd Arbennig SARS, yn chwarae rhan fwyfwy ar rwydweithiau cymdeithasol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1204387/culture/colors-la-plateforme-musicale-berlinoise-qui-donne-des-couleurs-a-lafrique/

Gadael sylw