O arweinydd busnes i bennaeth llywodraeth, taith euraidd Aziz Akhannouch

0 64

(Agence Ecofin) - Penodwyd pennaeth llywodraeth ar Fedi 10, Aziz Akhannouch, ail ffortiwn y wlad ar ôl y Brenin Mohammed VI, bellach yw'r aile personoliaeth bwysicaf ar ôl y frenhines. Does ryfedd pan rydyn ni'n arsylwi taflwybr ar i fyny y dyn a lwyddodd hyd yn oed i falu'r blaid Islamaidd.

Yn 60, ymddengys bod Aziz Akhannouch wedi cyflawni popeth y gallai freuddwydio amdano. Yn Brif Weinidog penodedig, enillodd pennaeth Rali Genedlaethol yr Annibynwyr (RNI) yr etholiadau deddfwriaethol diwethaf trwy roi curiad go iawn i’r Islamyddion a oedd â dim ond 13 sedd yn erbyn 102 iddo. Yn gyflym iawn, cyhuddwyd y dyn sy’n pwyso $ 2 biliwn, yn ôl cylchgrawn Forbes, gan ei wrthwynebwyr o fod wedi prynu pleidleisiau. 

Enillodd pennaeth yr RNI yr etholiadau deddfwriaethol trwy roi curiad go iawn i'r Islamyddion.

I nhw, " ffrind y Brenin Mohammed VI Prynu ei fuddugoliaeth. Mae’r cyhuddiad hwn a’r sylwadau ar rôl ffortiwn teuluol yn ei lwyddiant, Aziz Akhannouch yn eu cefnogi’n dda, gan ei fod wedi eu clywed ers ei flynyddoedd iau.

Ieuenctid wedi mynd ymhell o ystrydebau'r bourgeoisie Moroco

Gan ei fod yn fab i Ahmed Oulhaj Akhannouch, perchennog Akwa Group, un o gwmnïau pwysicaf y deyrnas, byddai rhywun wedi disgwyl i Aziz Akhannouch, a anwyd yn Tafraout ym 1961, brofi plentyndod o foethusrwydd a rhwysg. Fodd bynnag, nid oedd pethau'n troi allan felly. Yn wir, bydd y bachgen ifanc yn treulio rhan dda o'i flynyddoedd cynnar i ffwrdd o gymdogaethau upscale Casablanca. Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'r cyfnod hwn yn Aïn Sebaâ, un o ardaloedd mwyaf poblogaidd dinas Casablanca. Astudiodd yno yn ysgol uwchradd Imam Malik yn Belvédère, ymhell o ysgolion mawreddog y wlad. 

Yn wir, bydd y bachgen ifanc yn treulio rhan dda o'i flynyddoedd cynnar i ffwrdd o gymdogaethau upscale Casablanca. Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'r cyfnod hwn yn Aïn Sebaâ, un o ardaloedd mwyaf poblogaidd dinas Casablanca.

Yn ddisylw yn ôl natur, nid oedd Aziz Akhannouch yn hoffi arddangos sefyllfa gymdeithasol ei deulu. “Mae Aziz bob amser wedi bod yn ddisylw iawn, yn enwedig o ran ei gefndir cymdeithasol. Er enghraifft, mynnodd yn llwyr fod ei yrrwr yn ei ollwng 400 metr o'r ysgol er mwyn peidio â denu sylw. ”, yn tystio i Abdelmajid Tazlaoui, un o'i gyn gyd-ddisgyblion. Mae'r olaf hefyd yn datgelu hanesyn am angerdd Aziz Akhannouch dros y 7e celf. "Gan ei fod wrth ei fodd â'r sinema, ni phetrusodd yr un a oedd yn fyfyriwr gwych hepgor dosbarth ar brynhawn Mercher fel y gallem fynd i weld" The Bridge of Cassandra "". Fodd bynnag, collodd Abdelmajid Tazlaoui olwg ar ei ffrind plentyndod pan adawodd yr olaf, ar ôl y fagloriaeth, i barhau â'i astudiaethau uwch yng Nghanada. 

2 Aziz Akhannouch2

"Roedd yn gwybod sut i'n symbylu a throsglwyddo ei angerdd am swydd wedi'i chyflawni'n dda."

Dychwelodd o'r diwedd i Foroco ym 1990, 4 blynedd ar ôl ennill gradd meistr mewn Gweinyddu Busnes ym Mhrifysgol Sherbrooke yn Québec.

Dechreuwch mewn busnes

Yn ôl ym Moroco, ymunodd ag Afriquia SMDC, un o'r cwmnïau teulu. Yn gyflym iawn, arddangosodd ddawn busnes, a etifeddwyd gan ei dad. Yn wir, fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Afriquia SMDC, mae Aziz Akhannouch yn creu argraff ar ei dad sy'n ei ddewis i arwain ymerodraeth y teulu, swydd a gedwir yn draddodiadol ar gyfer yr hynaf o'r teulu. Yn unol â dymuniadau ei dad, daw Aziz, heb fod yn flaenor, yn gyfranddaliwr mwyafrif Akwa Group. Ar y pryd, roedd y grŵp yn berchen ar sawl cwmni a oedd yn arbenigo yn y sector olew ac ynni. Ond ar ôl iddo gyrraedd, bydd Aziz Akhannouch yn arallgyfeirio gweithgareddau Akwa Group. Yn 1996, buddsoddodd yn y sector gwybodaeth trwy brynu Caractères, cyhoeddwr cylchgronau fel La Vie éco, Femmes du Maroc, Maisons du Maroc a Nissaa Min Al Maghrib. Dair blynedd yn ddiweddarach, buddsoddodd y grŵp mewn telathrebu trwy gaffael cyfran yn Meditelecom, yr ail weithredwr mwyaf yn y deyrnas. Ond, nid yw Aziz Akhannouch yn esgeuluso gweithgareddau traddodiadol y grŵp. Hefyd ym 2, aeth Afriquia Gaz a Maghreb Oxygène, dau o gwmnïau hynaf y grŵp, yn gyhoeddus. Mae'r gweithrediad arallgyfeirio yn dwyn ffrwyth. Cododd trosiant y grŵp o 1999 biliwn dirhams (tua 3 miliwn o ddoleri) ym 335 i 1995 biliwn dirhams (bron i 22 biliwn o ddoleri) yn 2,45, gan ei wneud yn hanfodol ar y lefel genedlaethol yn y sector hydrocarbon.

Mynd i mewn i wleidyddiaeth

Cymerodd Aziz Akhannouch ei gamau cyntaf yn yr arena wleidyddol yn 2003. Heb unrhyw blaid, llwyddodd i gael ei ethol yn llywydd Cyngor rhanbarth Souss-Massa-Drâa. Mewn gwirionedd dim ond rhagolwg o'r uchelfannau sy'n aros i'r dyn busnes yw'r apwyntiad hwn. Yn 2007, penderfynodd y Brenin Mohammed VI benodi Aziz Akhannouch yn Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Morwrol. 

3 Aziz Akhannouch

Yn 2007, penododd y Brenin ef yn Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Morwrol.

Gwnaeth y cynnydd a wnaeth grŵp Akwa ers iddo gael ei arwain gan yr entrepreneur ifanc argraff ar y frenhines a oedd yn ymddiried ynddo i roi hwb i sector amaethyddol Moroco mewn anhawster bryd hynny. Nid yw'r penodiad yn syndod, er bod y dyn busnes yn cyrraedd sector y mae'n gwybod dim ond y pethau sylfaenol. Yna mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn credu y bydd ei rinweddau rheolaethol yn ei wneud yn weinidog da. Y rhai sy'n ei adnabod sy'n cael eu synnu leiaf gan yr apwyntiad. “Roedden ni’n disgwyl iddo gael y fath dynged. Ar ben hynny dim ond parhad rhesymegol ydyw. Roedd yn wych yn y dosbarth a bob amser ar y blaen ”, meddai Majid Tazlaoui, Prif Swyddog Gweithredol yr arbenigwr eiddo tiriog Onapar-Ametys. 

“Roedden ni’n disgwyl iddo gael y fath dynged. Ar ben hynny dim ond parhad rhesymegol ydyw. Roedd yn wych yn y dosbarth a bob amser ar y blaen ”, meddai Majid Tazlaoui.

Ar y dechrau, mae pethau'n mynd yn dda. "Rhedwyd y weinidogaeth fel cwmni preifat", meddai un o'i gydweithwyr. “Trosglwyddodd ei ddulliau rheoli i Akwa yn y weinidogaeth. Roeddem yn gweithio 24 awr y dydd, ond nid ydym yn cwyno, i'r gwrthwyneb. Roedd yn gwybod sut i'n symbylu a throsglwyddo ei angerdd am swydd wedi'i chyflawni'n dda. Nid oeddem yn cyfrif ein horiau ”.

Yn dilyn protestiadau’r Gwanwyn Arabaidd yn 2011, diwygiodd y brenin y cyfansoddiad. Mae'r testun newydd yn ei orfodi i benodi fel pennaeth y Llywodraeth arweinydd y blaid wleidyddol gyntaf i ddod i'r etholiadau deddfwriaethol. Plaid Cyfiawnder a Datblygu'r mudiad Islamaidd (PJD) sy'n ennill y bleidlais. Mae canlyniadau Aziz Akhannouch yn caniatáu iddo gadw hyder y brenin a phortffolio amaethyddol y gweinidog. Ym mis Awst 2013, derbyniodd dros dro un portffolio gweinidogol arall. Mae Pennaeth y Llywodraeth Abdelilah Benkirane, yn ymddiried yn y Weinyddiaeth Economi a Chyllid iddo, yn dilyn ymddiswyddiad Nizar Baraka. Ar yr un pryd, mae Aziz Akhannouch yn parhau i ofalu am faterion grŵp Akwa, ond "mewn swyddogaeth gynghorol". Yn 2014, fe aeth i mewn i'r 20 Affricanwr cyfoethocaf. Daeth ei record ym mhen y Weinyddiaeth Amaeth yn fwy cymysg, ond roedd y brenin yn ymddiried ynddo ac eisiau ymddiried mewn cenhadaeth arbennig, i ddatgymalu'r PJD o safle prif ffurfiad gwleidyddol y wlad.

Cais meddiannu gelyniaethus ar lywodraeth a ddominyddwyd gan Islamyddion ers 2011

Dylid cofio mai fflam y Gwanwyn Arabaidd oedd yn cario fflam y Gwanwyn Arabaidd yn bennaf. Chwaraeodd yr olaf rolau pwysig yn dymchweliad Ben Ali yn Nhiwnisia, Hosni Mubarak yn yr Aifft, a Muammar Gaddafi yn Libya. Gan synhwyro’r perygl i ddod, penderfynodd Mohammed VI newid y cyfansoddiad, yn ogystal â diswyddo’r llywodraeth a diddymu’r senedd. Nid oedd y newidiadau cyntaf ym Moroco yn ddigon i'r PJD, a lwyddodd serch hynny i leihau pwerau'r brenin yn gyfansoddiadol. Roedd dwylo'r brenin wedi eu clymu yn wyneb cynnydd y mudiad Islamaidd poblogaidd iawn, na allai ei rwystro heb ymddangos yn wrth-ddemocrataidd. Yna roedd angen gollwng y PJD o'i bedestal heb wneud tonnau. Cenhadaeth a gyflawnwyd yn wych gan Aziz Akhannouch. 

Roedd dwylo'r brenin wedi eu clymu yn wyneb cynnydd y mudiad Islamaidd poblogaidd iawn, na allai ei rwystro heb ymddangos yn wrth-ddemocrataidd. Yna roedd angen gollwng y PJD o'i bedestal heb wneud tonnau. Cenhadaeth a gyflawnwyd yn wych gan Aziz Akhannouch. 

Yn agos at y brenin at y pwynt o'i wahodd i dorri ei garlam gartref, mae gan y dyn busnes Moroco holl hyder Mohammed VI. Pan ddaeth yn llywydd y Rassemblement National d’Indépendants (RNI), plaid ganol yn agos at y brenin, roedd popeth yn ei le iddo gynorthwyo’r brenin i gael gwared ar y drain a gyfyngodd ei rym yn sylweddol. Yn llai poblogaidd oherwydd ei anallu i gadw ei addewidion i wella amodau byw'r boblogaeth, mae'r PJD yn cael ei amharchu'n llwyr pan fydd Moroco yn normaleiddio ei gysylltiadau ag Israel. Yn amddiffynwr mawr Palestina, mae'r PJD yn cael ei ystyried yn ddiwerth gan boblogaeth nad yw'n ymddangos bod gan y blaid unrhyw ddylanwad drosti mwyach. 

4 M6

Y tu hwnt i bob disgwyliad, mae Aziz Akhannouch a'r RNI yn llwyddo. 

Felly, y tu hwnt i'r holl ddisgwyliadau, mae Aziz Akhannouch a'r RNI yn llwyddo, ar ddiwedd etholiadau deddfwriaethol Medi 8, 2021, i'w curo trwy ennill 102 o'r 395 sedd, yn erbyn 13 yn unig i'r PJD. Fe bostiodd y blaid Islamaidd 125 cyn yr etholiad. Mae meddiant gwleidyddol Aziz Akhannouch, a noddir gan y brenin, yn llwyddiant ac mae'n rhaw arall mewn twll sy'n dechrau cymryd ymddangosiad bedd i Islamiaeth yn y Maghreb.

Dylid cofio bod yr Arlywydd Kaïs Saïed, ar Orffennaf 25, wedi datgan cyflwr o argyfwng yn Nhiwnisia. Caniataodd hyn iddo ddiswyddo'r Prif Weinidog Hichem Mechichi ac atal y Senedd, gan leihau safleoedd pŵer plaid Islamaidd Ennahda, y blaid fwyaf yn y Cynulliad.

Servan Ahougnon

servan ahougnon

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.agenceecofin.com/portrait/1709-91609-de-chef-d- entreprise-a-chef-du-gouvernement-le-parcours-dore-d-aziz-akhannouch

Gadael sylw