Mae Venance Konan yn cymryd pennaeth bwrdd cyfarwyddwyr IDT - Jeune Afrique

0 35

Etholwyd cyn gyfarwyddwr cyffredinol "Fraternité Matin" ar Fedi 14eg yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr cwmni darlledu teledu Ivorian.


Dau fis ar ôl gadael y pro-lywodraeth yn ddyddiol Brawdoliaeth y Bore, yr oedd yn rheolwr gyfarwyddwr arno am ddeng mlynedd, cymerodd Venance Konan ddydd Mawrth hwn, Medi 14, pennaeth bwrdd cyfarwyddwyr cwmni darlledu teledu Ivorian (IDT). Ef oedd yr unig ymgeisydd ar gyfer y swydd hon. Yn ystod Cyngor diwethaf y Gweinidogion, fe'i penodwyd yn aelod o'r endid cyhoeddus hwn a oedd yn cynnwys saith aelod fel cynrychiolydd y Pennaeth Gwladol. Ymhlith y prif faterion y bydd yn gyfrifol amdanynt: cwblhau'r broses o leoli DTT ar y diriogaeth a rheoli'r antenâu.

"Ar delerau da"

Mae “Her fawr,” yn cadarnhau’r newyddiadurwr a’r nofelydd 62 oed sydd, er gwaethaf ei ymadawiad â “Frat‘ Mat ’”, yn cadw ei olygyddion yno sy’n cael eu darllen yn eang yn Côte d’Ivoire. “Mae’n eithaf digynsail yn hanes y papur newydd hwn. Gofynnwyd imi barhau i ysgrifennu yno, a derbyniais hynny. Nid yw hwn yn amod a osodais ”, yn nodi Venance Konan, y mae darllenwyr bellach yn ei ddarganfod dair gwaith yr wythnos ar dudalennau cyntaf y papur newydd.

Disodlwyd ef mewn rheolaeth gyffredinol gan Abdel Serge Olivier Nouho, cyn ddirprwy reolwr cyffredinol â gofal am gyllid, sy'n cymryd awenau papur newydd dyddiol sy'n cael ei daro'n galed gan argyfwng a chystadleuaeth y wasg. Yn dirywio yn y gynulleidfa (gwerthwyd 3 o gopïau bob dydd yn erbyn 000 yn yr 70au), mae'r teitl yn jyglo gyda cholledion sylweddol a diffyg ymddiriedaeth ymhlith darllenwyr.

Er gwaethaf sibrydion am ymryson mewnol, mae Venance Konan yn honni iddo adael ei bapur newydd "ar delerau da" gyda'i olynydd. Mae ystafell amlgyfrwng “Frat 'Mat'” bellach yn dwyn ei enw ac mae'n cadw rhai priodoleddau sy'n gysylltiedig â'i swyddogaeth flaenorol.

Uchelgeisiau gwleidyddol

Yn ogystal â chadeiryddiaeth bwrdd cyfarwyddwyr Cwmni Darlledu Teledu Ivorian, mae Venance Konan yn cadw ei weithgareddau gwleidyddol. Mae'r colofnydd yn gyfrifol am adran Daoukro o'r Rassemblement des houphouëtistes pour la democratie et la paix (RHDP, mewn grym). Roedd wedi cyflwyno ei hun yn aflwyddiannus yn yr etholiadau deddfwriaethol diwethaf yn y dref ganol-ddwyreiniol hon lle cafodd ei fagu a sydd hefyd yn cadarnle'r cyn-lywydd Henri Konan Bédié.

A wnaiff ail-geisio'r antur? “Allwch chi byth ddweud byth,” mae'n gwenu. Yn y cyfamser, mae wedi lansio cronfa ar gyfer grymuso menywod yn y rhanbarth, y mae'n bwriadu cymryd rhan ynddo. Mae derbynnydd sawl gwobr lenyddol fawreddog, yr awdur toreithiog, Venance Konan hefyd yn gobeithio cwblhau prosiectau ysgrifennu parhaus yn y dyfodol agos.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1233956/societe/cote-divoire-venance-konan-prend-la-tete-du-conseil-dadministration-didt/

Gadael sylw