Bronchitis: 29 meddyginiaeth i'w drin yn naturiol - SANTE PLUS MAG

0 125

Dyma 29 meddyginiaeth gan ein neiniau i drin broncitis yn naturiol:

eucalyptus

Eucalyptus - Ffynhonnell: spm

1. Gwnewch ychydig o arllwysiadau ewcalyptws i'ch hun i'w felysu â mêl ewcalyptws.

mynawyd y bugail

Geranium - Ffynhonnell: spm

2. Gwnewch ychydig o arllwysiadau o geraniwm rhosyn i'ch hun i'w felysu â mêl geraniwm rhosyn.

lafant

Lafant - Ffynhonnell: spm

3. Gwnewch arllwysiadau lafant eich hun i'w melysu â mêl lafant.

mintys

Bathdy - Ffynhonnell: spm

4. Gwnewch arllwysiadau mintys i chi'ch hun i'w felysu â mêl mintys.

rhosmari

Rosemary - Ffynhonnell: spm

5. Ydych chi'n gwneud te llysieuol rhosmari i felysu â mêl rhosmari.

teim

Teim - Ffynhonnell: spm

6. Gwnewch arllwysiadau teim i chi'ch hun i felysu â mêl teim.

blagur pinwydd

Blagur pinwydd - Ffynhonnell: spm

7. Gwnewch arllwysiadau blagur pinwydd eich hun gyda mêl pinwydd.

blagur ffynidwydd

Blagur fir - Ffynhonnell: spm

8. Gwnewch arllwysiadau o flagur ffynidwydd gyda mêl ffynidwydd.

9. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod ewcalyptws ato, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros y bowlen.

10. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod geraniwm rhosyn i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros y bowlen.

11. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod lafant i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

12. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew mintys i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

13. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod rhosmari i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

14. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod teim i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

15. Berwch ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew pinwydd i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

16. Berwch ychydig o ddŵr, ychwanegwch ychydig ddiferion o hanfod ffynidwydd i'r dŵr, yna anadlu'r anweddau trwy roi eich pen wedi'i orchuddio â thywel dros bowlen.

olew ewcalyptws

Olew hanfodol ewcalyptws - Ffynhonnell: spm

17. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol ewcalyptws.

olew geraniwm

Olew hanfodol geraniwm - Ffynhonnell: spm

18. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol o geraniwm rhosyn.

olew lafant

Olew hanfodol lafant - Ffynhonnell: spm

19. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol lafant.

olew mintys

Olew hanfodol mintys - Ffynhonnell: spm

20. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol mintys.

Olew rhosmari

Olew hanfodol Rosemary - Ffynhonnell: spm

21. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion oOlew hanfodol o rosmari.

olew teim

Olew hanfodol teim - Ffynhonnell: spm

22. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol teim.

23. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol pinwydd.

24. Cymerwch faddon ac arllwyswch ychydig ddiferion o olew hanfodol ffynidwydd.

hadau mwstard du

Hadau mwstard du - Ffynhonnell: spm

25. Malu hadau mwstard du nes bod past yn ffurfio, yna ei gynhesu mewn boeler dwbl. Rhowch y dofednod poeth i'r bronchi, y gwddf neu'r cefn.

potel ddŵr poeth

Potel ddŵr poeth - Ffynhonnell: spm

26. Rhowch botel dŵr poeth poeth ar y bronchi a pheidiwch ag oedi cyn ei newid cyn gynted ag y bydd yn oeri.

winwns

Winwns - Ffynhonnell: spm

27. Bwyta garlleg amrwd, bresych a nionod. Mae pob un ohonynt yn cynnwys sylffwr a argymhellir i ymladd yn erbyn afiechydon cronig y llwybr anadlol.

28. Cymerwch hefyd magnesiwm clorid.

olew olewydd

Olew olewydd - Ffynhonnell: spm

29. Cymerwch faw cyw iâr gwyn mor fawr ag wy colomen, ei roi mewn lliain, ei ferwi am 1 munud mewn peint o mergue (maidd), ei wasgu, ei felysu (os nad oes siwgr) rhowch fêl) a chymryd y claf i wely.

Gofynnwch i'r claf lyncu llwy de o olew olewydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/bronchite-29-remedes-pour-la-traiter-naturellement-sante-000000381/

Gadael sylw