Mae cast 'Avengers 5' yn gyfrinach, ond efallai ein bod ni'n adnabod arweinydd nesaf y tîm

0 61

Pan gwympodd y llen Avengers: Endgame, daeth yn amlwg bod tîm Avengers wedi tyfu llawer. Roedd hefyd yn gryfach nag erioed. Mae rhai o'r archarwyr hyn wedi cael digon o amser i weithio gyda'i gilydd dros y pum mlynedd rhwng Rhyfel anfeidredd et Diwedd y gêm. Daeth pawb arall yn ôl yn fyw i ymladd yn erbyn Thanos eto. Ond roedd yn amlwg iawn hefyd y bydd angen o leiaf un arweinydd newydd ar dîm Avengers sy'n dechrau Cam 4 yr MCU. Rydyn ni bellach wedi mwynhau bron i flwyddyn o anturiaethau Cam 4, ac rydyn ni'n araf agosáu ato. Avengers ffilm rydyn ni i gyd eisiau. Nid yw Marvel wedi cyhoeddi'r Avengers 5 castio, ond efallai ein bod ni wedi dod o hyd i'r arweinydd tîm nesaf.

Bargen orau'r dydd Mae Amazon newydd lansio gwerthiant enfawr newydd - edrychwch ar yr holl fargeinion gorau yma! pris:Gweld bargeinion heddiw! Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael ar Amazon efallai y bydd BGR yn derbyn comisiwn

Iron Man a Chapten America

Bu farw Tony Stark (Robert Downey Jr.) a Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) yn Diwedd y gêm, a Steve Rogers (Chris Evans) wedi ymddeol. Dim ots Avengers 5 llinell stori'r dilyniant a fydd gennym, bydd gennym dîm Avengers cwbl newydd.

Iron Man a'r Capten America gwreiddiol oedd arweinwyr de facto y tîm gwreiddiol. Daeth Nick Fury â nhw at ei gilydd a SHIELD a oruchwyliodd y grŵp anhygoel hwn o bobl. Ond Tony a Steve oedd yn rhedeg y tîm.

Roedd gan y cyntaf lais ym mhopeth - ac mae cefnogwyr yn gwybod bod hynny'n golygu pob. O dechnoleg i wleidyddiaeth i gynllun y frwydr, roedd gan Tony Stark rywbeth i'w ddweud bob amser. Siaradodd Rogers hefyd am y pethau a oedd yn bwysig iddo; i wneud y peth iawn; ac ar ddefnyddio halogrwydd mewn iaith. Ond fe orchmynnodd yr ergydion yn ystod y frwydr.

Parhaodd Marvel i gynyddu cast Avengers wrth i'r MCU dyfu, gan wneud y canlyniad enfawr yn bosibl. Capten America: Rhyfel Cartref ffilm. Dyna pryd y bu'n rhaid i'r Avengers ddewis ochrau rhwng y ddau arweinydd hyn. Fel yr Avengers, felly hefyd y cyhoedd. Ac mae'n berffaith iawn i ddal i newid ochrau fel ffan po fwyaf y byddwch chi'n ei wylio. Rhyfel Cartref.

Nid yw hynny'n golygu y dylai criw Avengers yn y dyfodol fandio gyda'i gilydd o amgylch mwy nag un arweinydd. Ond bydd cam 4 yn gweld y bydysawd yn tyfu'n ddramatig. Bydd gennym nifer o dimau archarwyr yn yr MCU, yn rhannol diolch i bryniant Disney's Fox. Mae timau Eternals, X-Men a Fantastic Four yn eu plith. Hefyd, bydd gennym lawer o gymeriadau newydd a allai ymuno â rhyw fersiwn o'r Avengers ar y ffordd, ac mae Marvel eisoes wedi lansio rhai o'r Young Avengers.

Avengers 5 mae'r actorion bob amser yn gyfrinach

Gyda hynny mewn golwg, mae'n debyg y gwelwn rai o bersonoliaethau cryfaf y grŵp yn dod i'r amlwg fel arweinwyr newydd. Roedd adroddiadau y gallai'r Capten Marvel (Brie Larson) a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) fod yn wynebau newydd yr MCU. Efallai bod Spider-Man Tom Holland yn un arall, ond mae'r cymeriad ymhell o fod yn arweinydd. Y prif fater gyda Peter Parker yw nad oes gan Marvel reolaeth lawn dros y cymeriad.

Yna mae y capten newydd yn America, a gallai Anthony Mackie brofi i fod yn un o arweinwyr yr Avengers yn nhimau’r dyfodol. Mae'n debygol y bydd Marvel yn defnyddio un o'r hen Avengers, cymeriadau rydyn ni wedi'u gweld mewn o leiaf ychydig o ffilmiau a / neu sioeau teledu, i arwain y grŵp newydd. Ond mae Marvel ymhell o gyhoeddi Avengers 5 neu gastio'r croesiad mawr disgwyliedig hwn. Cadarnhaodd y stiwdio hynny mae'r ffilm wrthi'n cael ei pharatoi, ac mae gennym ni Dyddiadau rhyddhau 2024 ar gyfer ffilmiau Marvel heb deitl. Ond rydyn ni'n dal i aros i aelodau Avengers newydd a dihirod mawr newydd gael eu datgelu.

Pan ofynnwyd iddo yn agos ai Doctor Strange oedd "y Dyn Haearn newydd" ac ai ef oedd arweinydd yr Avengers, cynigiodd Cumberbatch ateb gwleidyddol gywir. "Dylwn i fod yn meddwl am yr un honno," meddai'r actor yn cyfweliad â Amrywiaeth. Nid yw Cumberbatch wedi cadarnhau na gwadu beth mae llawer o gefnogwyr eisoes yn ei feddwl am ei gymeriad. Ac mae'r ffordd y geiriodd yr ateb yn gadael llawer o le i ddyfalu.

Ond mae'r ffaith bod Cumberbatch yn gadael cefnogwyr i ddyfalu ynddo'i hun yn gliw. Nid yw'n gwadu'r posibilrwydd hwn yn bendant. Rhaid ei bod yn amlwg iddo fod Strange yn wir yn un o'r cymeriadau a allai arwain yr Avengers.

Ai Doctor Strange yw'r arweinydd newydd?

Gallai'r actor wybod llawer mwy am gynlluniau Cam 4 na'r hyn sydd i ddod Meddyg rhyfedd 2. Neu mae'n defnyddio'r cwestiwn hwn i hyrwyddo ei ddiddordebau ei hun. Pa actor na fyddai eisiau i'w gymeriad arwain y tîm archarwyr mwyaf annwyl ar hyn o bryd? Nid oes ots pwy fydd yn gwneud y Avengers 5 actorion, rydyn ni i gyd am fod eisiau gwylio'r ffilm hon cyn gynted ag y daw allan.

Dewch i feddwl amdano, efallai bod Cumberbatch wedi bod yn paratoi i gymryd lle Iron Man ers blynyddoedd. Siarad i Newyddiadurwr Hollywood ychydig wythnosau yn ôl, cofiodd yr actor sut yr oedd wedi byrfyfyrio llinell eiconig i mewn Rhyfel anfeidredd. Mae'n olygfa ar ddechrau'r ffilm, yn dangos brwydr wych o syniadau i ni rhwng Tony Stark a Doctor Strange. Mae'r olygfa'n dweud wrth gynulleidfaoedd nad yw Strange yn mynd i adael i'r cyfan lithro i ffwrdd gyda Tony. A gellir ystyried hyn yn her uniongyrchol:

Rwy'n cofio ar set pan alwais ef yn asshole, roedd y math hwnnw o effaith crychdonni. 'O fy Nuw. A wnaethoch chi ddim ond galw Iron Man yn grinc? Fe wnaethant ei gadw, cymaint yn well iddynt. Ac yna cafodd yr un math o ymateb yn y ffilmiau. Roeddwn i jyst ... roeddwn i'n sâl o gael fy nghymharu â Liberace neu ba bynnag linell oedd gan y boi gyda'r un gwersyll goatee o fy mlaen, felly ceisiais ei ddymchwel. Mae'n llawer o hwyl chwarae gyda'r pethau hyn. Rydych chi'n dod o hyd i'ch traed. Po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, y mwyaf cyfarwydd y daw.

Amrywiaethau codwyd cwestiwn yn ystod cyfweliad ar gyfer ffilm Cumberbatch arall. Mae Kodi Smit-McPhee yn ymuno â Cumberbatch ar y soffa hon, wrth i'r ddau sgwrsio â hi Amrywiaeth Ynglŷn Grym y ci. Nid oes gan y ffilm hon unrhyw beth i'w wneud â'r MCU, wrth gwrs. Ond yr hyn sy'n ddiddorol am hyn i gyd yw y gallai Smit-McPhee groesi llwybrau gyda Cumberbatch yn yr MCU yn ddamcaniaethol. Chwaraeodd Smit-McPhee Nightcrawler yn Fox's X Dynion. A gallai rhai o'r mutants hynny ddal i ollwng i'r MCU, yn enwedig trwy ffilm. O'r fath fel Rhyfedd yn y llu o wallgofrwydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/entertainment/avengers-5-cast-is-a-secret-but-we-might-know-the-teams-next-leader/

Gadael sylw