yr anorchfygol Mohamed Rabie Khlie, "gorsaf feistr" yr ONCF - Jeune Afrique

0 47

Wrth y llyw ar reilffordd Moroco am ddwy flynedd ar bymtheg, mae pennaeth ONCF, pensaer gwych y Llinell Cyflymder Uchel (LGV), hefyd yn cael ei gydnabod mewn cyrff proffesiynol yn rhyngwladol.


Mae'r rheilffyrdd, Mohamed Rabie Khlie wedi treulio ei yrfa gyfan yno. Yn 1987, ar y pryd yn llawryf ifanc o Ysgol Peirianwyr Mohammadia (EMI), ymunodd â'r ONCF i gyflawni ei wasanaeth sifil. Ni fydd yn gadael mwy.

Nerfau dur

Ar ôl dringo'r holl lefelau yno, cytunodd yn 2004 i swydd rheolwr cyffredinol cwmni rheilffordd Moroco. Ers hynny, mae'r dyn sy'n adnabyddus am ei nerfau o ddur wedi olrhain ei ffordd ac wedi llwyddo i oroesi'r holl argyfyngau y mae'r cwmni wedi'u hadnabod.

Mae'n berson gorfywiog sy'n cynrychioli Moroco ym mron pob cymdeithas reilffordd y byd.

Mae ei warchodwr agos, sy'n cynnwys enillwyr yr EMI yn bennaf, yn cymhwyso'r Tangier hwn fel un "cymedrol a dynol", neu hyd yn oed che "swil nad yw'n gwneud tonnau".

Yn ystod ei gyfnod, llwyddodd i arwain y gwaith adeiladu LGV, mynediad i wasanaeth ym mis Tachwedd 2018, sgoresgyn oedi a chostau ychwanegol.  

Mae Mohamed Rabie Khlie hefyd yn orfywiog sy'n cynrychioli Moroco ym mron pob cymdeithas reilffordd y byd. Felly mae wedi dal sawl swydd o gyfrifoldeb o fewn y Sefydliad Rhynglywodraethol ar gyfer Cludo Rhyngwladol ar Reilffyrdd, Undeb Rheilffyrdd Arabaidd ac Undeb Rhyngwladol Rheilffyrdd Affrica, yr etholwyd ef yn llywydd arno fis Gorffennaf diwethaf. 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1210217/economie/maroc-lindeboulonnable-mohamed-rabie-khlie-chef-de-gare-de-loncf/

Gadael sylw