José Eduardo dos Santos, dychweliad a chwestiynau - Jeune Afrique

0 83

Ar ôl dwy flynedd o absenoldeb, mae'r cyn-arlywydd yn ôl yn Luanda gan fod ei blaid, yr MPLA, yn fwy rhanedig nag erioed. Arwydd cadoediad gyda'i olynydd, João Lourenço?


Gorffennodd yn ôl. Ar ôl dwy flynedd o absenoldeb a sawl wythnos o ddyfalu, dywedodd y cyn-lywydd, José Eduardo dos Santos, a fu’n rheoli Angola rhwng 1979 a 2017, dychwelodd i Luanda ar Fedi 14.

Wedi cyrraedd Barcelona, ​​lle cymerodd breswylfa ym mis Ebrill 2019, glaniodd cyn bennaeth y wladwriaeth yn Luanda ddiwedd y prynhawn.

Fideo a welwyd gan Jeune Afrique yn ei ddangos mewn siwt lwyd, crys gwyn a sneakers yn dod oddi ar yr awyren, Falcon 7X wedi'i siartio gan lywyddiaeth Angolan. Mae'n cael ei gyfarch gan oddeutu ugain o bobl, gan gynnwys y Cadfridog José Maria, ei gyn-bennaeth ar y gwasanaeth cudd-wybodaeth a diogelwch milwrol, yna'n rhuthro i mewn i gar i gyrraedd ei gartref ym Miramar, ardal breswyl ym mhrifddinas Angolan.

Mae'r dychweliad hwn yn digwydd wrth i'r llywydd João Lourenço yn teithio am ddau ddiwrnod yn Kwanza-Norte, talaith wledig i'r dwyrain o Luanda. Mae disgwyl i’r cyn-arlywydd aros mis a mynychu seremoni ymgysylltu un o’i feibion, yn ôl gwasg Portiwgaleg ac Angolan.

Tensiynau tawelu

Os nad yw'n syndod na wnaeth y brif blaid na chan yr arlywyddiaeth sylwadau arno, mae presenoldeb José Eduardo dos Santos yn Angola yn ddigwyddiad gwleidyddol, sy'n tystio i leddfu tensiynau rhwng y cyn-gryf a chryf presennol y wlad.

Eisoes ym mis Mawrth, roedd sawl ffynhonnell wedi sôn am gyfarfod Lourenço - dos Santos yn Dubai, lle'r oedd merch hynaf José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, fodd bynnag, nid yw gwybodaeth wedi'i chadarnhau'n swyddogol.

Pan ddaeth i rym yn 2017, lansiodd João Lourenço, a ddaeth o’r MPLA, yr un blaid â José Eduardo dos Santos, gyfres o ddiwygiadau a datgan rhyfel ar lygredd, gan honni eu bod am dorri gyda chamgymeriadau'r llywodraethu blaenorol.

Mae uwch swyddogion, milwyr, gweinidogion a hyd yn oed aelodau o gyn-deulu’r arlywydd wedi cael eu dwyn o flaen eu gwell, rhai yn derbyn dedfrydau o garchar.

Mae José Eduardo dos Santos yn dychwelyd wrth i'r MPLA fynd trwy'r argyfwng dyfnaf ers annibyniaeth y wlad

Roedd mab hynaf Dos Santos, José Filomeno, felly dedfrydwyd ym mis Awst 2020 i bum mlynedd yn y carchar am dwyll, gwyngalchu arian a dylanwadu ar bedlera, dyfarniad yr apeliodd ato. Mae'r Cadfridog José Maria, "Zé Maria", newydd gwblhau dwy flynedd o arestio tŷ am ollwng dogfennau cyfrinachol.

Alltud yn Sbaen

Yr hinsawdd hon a barodd i José Eduardo dos Santos setlo - "mynd i alltud", dywed rhai - yn Sbaen, lle mae hefyd wedi bod o dan oruchwyliaeth feddygol ers sawl blwyddyn. Mae dwy o'i ferched, y wraig fusnes Isabel dos Santos a chyn aelod MPLA Welwitschia dos Santos, hefyd yn byw dramor, lle maen nhw'n tynnu sylw at anawsterau economaidd-gymdeithasol y wlad yn rheolaidd, yr ail gynhyrchydd olew mwyaf ar y cyfandir.

"Mae José Eduardo dos Santos yn dod yn ôl tra bod yr MPLA yn mynd trwy ei argyfwng dyfnaf ers annibyniaeth y wlad [ym 1975]," meddai Alcides Sakala, dirprwy Unita ac aelod hanesyddol o'r blaid. Mae wedi ei rwygo gan y frwydr yn erbyn llygredd, yn cael ei feirniadu fwyfwy gan y boblogaeth ac yn cael anhawster amddiffyn ei record. "

"Mae'r MPLA yn chwilio am ateb i ail-greu'r undeb", ychwanega'r swyddog hwn o'r brif wrthblaid. Mae Unita wedi bod yn bennaeth ers diwedd 2019 gan Adalberto Costa Júnior ac wedi trefnu Medi 11 "gorymdaith" i fynnu etholiadau "teg, rhydd a thryloyw".

Twymyn MPLA

Er bod rhaniadau o fewn yr MPLA wedi bodoli erioed, maent wedi lluosi o dan y pwysau a grëwyd gan y frwydr yn erbyn llygredd, gan ddod yn fwyfwy cryf a gweladwy. Mae hyn yn freuder ychydig fisoedd cyn yr etholiad nesaf a fydd yn arwain at ethol y Pennaeth Gwladol.

“Gall y ffurflen hon ardystio cytundeb rhwng Lourenço a dos Santos gyda’r nod o sefydlogi’r MPLA. Ond gall gynyddu’r rhaniadau o fewn y blaid yr un mor hawdd, trwy roi sicrwydd i gyn-gydweithredwyr dos Santos a gysylltir gan weithrediaeth Lourenço ”, eglura Elias Isaac, cyn gyfarwyddwr Menter y Gymdeithas Agored ar gyfer De Affrica-Angola a ffigur o cymdeithas sifil.

Yn y cyd-destun hwn, dylai ymddygiad y gyngres MPLA nesaf, a drefnwyd ar gyfer mis Rhagfyr, roi arwydd o gyflwr iechyd y blaid, allwedd wirioneddol i rym yn Angola, yn ogystal â graddfa'r rheolaeth dros yr Arlywydd Lourenço. Rhaid i'r olaf, gyda chefnogaeth rhoddwyr ond ar ben gwlad mewn argyfwng oherwydd canlyniadau pandemig Covid-19, gymrodeddu rhwng diwygiadau tymor hir a gwella amodau byw yn y tymor byr.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1234353/politique/angola-jose-eduardo-dos-santos-un-retour-et-des-questions/

Gadael sylw