Dyma sut y gall olew cnau coco a soda pobi roi croen meddal, di-nam i chi yn ôl - SANTE PLUS MAG

0 53

O'u defnyddio gyda'i gilydd neu ar wahân, mae'r ddau gynhwysyn hyn ymhlith y cynhyrchion naturiol mwyaf effeithiol i adennill croen newydd heb ymosod arno. Am wedd radiant a tywynnu iach trwy'r amser, dewiswch y ddefod hon a bydd eich croen o'r diwedd yn dweud diolch!

Buddion harddwch soda pobi

Mae cynhwysion aml-ddefnydd, soda pobi yn stwffwl yn eich cypyrddau. Ydw mae'r powdr gwyn hwn yn gweithio rhyfeddodau wrth gynnal a chadw'r tŷ, mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer gofalu am eich croen. Glanhawr digyffelyb, gofal exfoliant a gwrth-bleiddiol, soda pobi yn llawn priodweddau cosmetig.

1. Lleihau pimples acne

Bydd pobl sy'n dioddef o groen sy'n dueddol o gael acne yn falch iawn o wybod bod y cynhwysyn hwn ar ei ben ei hun yn helpu i reoleiddio sebwm gormodol a lleihau ymddangosiad pimples acne. Diolch i'w weithred gwrthfacterol a sychu, mae sodiwm bicarbonad yn tynhau pores ymledol ac yn ymladd yn erbyn y bacteria sy'n gyfrifol am ymddangosiad comedones. I fwynhau'r buddion hyn, dim ond gwanhau llwy de o soda pobi mewn ychydig o ddŵr nes i chi gael cysondeb pasty. Rhowch y paratoad yn uniongyrchol i'r pimple gyda thapio ysgafn. Gadewch ymlaen am 5 munud a'i rinsio â dŵr glân.

2. I alltudio'r croen yn ddwfn

Bob dydd, mae amhureddau a chelloedd marw eraill yn cronni ar y croen ac yn tagu'r epidermis. Canlyniad: mae dotiau du yn ymddangos ar yr wyneb. Er mwyn eu dileu, mae'n bwysig dewis cynnyrch exfoliating hynny yn actifadu adfywio celloedd heb ymosod ar y croen. Am hynny, mae soda pobi yn gynghreiriad gwych. Paratowch eich prysgwydd wyneb cartref trwy gymysgu tair llwy fwrdd o soda pobi gydag un llwy fwrdd o hydrosol rhosyn. Tylino'ch wyneb gyda'r paratoad hwn trwy symudiadau crwn ac yna rinsiwch â dŵr glân. Fe'ch cynghorir i wneud y prysgwydd hwn unwaith yr wythnos ar y mwyaf i gael y canlyniadau gorau posibl heb lidio'r croen.

Buddion harddwch olew cnau coco

Fe'i defnyddir am ganrifoedd ar gyfer ei briodweddau niferus, olew cnau coco yn aruchel y croen ac yn ei faethu'n fanwl. Diolch i'w bwer gwrthocsidiol, puro a lleithio, mae'r elixir wyneb hwn yn rhoi hwb radiance i'ch wyneb.

1. Ar gyfer croen wedi'i hydradu'n berffaith

Wedi'i gyfoethogi â fitaminau A ac E, asidau brasterog dirlawn a gwrthocsidyddion, mae olew cnau coco yn gynhwysyn naturiol sy'n ddelfrydol ar gyfer tynhau'r croen a chadw ei hydwythedd. Diolch i'w weithred lleithio, gwrth-bacteriol a maethlon, mae'r olew llysiau hwn cynghreiriad gwych ar gyfer llyfnhau croen aeddfed, ymladd yn erbyn amherffeithrwydd a gwella gwead y croen. I wneud hyn, rhowch ychydig bach o olew cnau coco ar eich wyneb fore a nos fel bod y croen yn adennill ei holl ystwythder.

2. Ar gyfer gofal cyfuchlin llygaid

Cylchoedd tywyll, bagiau o dan y llygaid, crychau ac ati. I gael gwared ar y brychau cas hynny, mae olew cnau coco yn ddelfrydol. Tylino ychydig o'r cynnyrch hwn o amgylch eich llygaid, gan ganolbwyntio ar yr ardaloedd mwyaf amlwg. Yn ystod y cymwysiadau, fe welwch yr arwyddion hyn o heneiddio yn diflannu heb fynd trwy'r blwch scalpel!

Sut i ddefnyddio'r ddau gynnyrch hyn gyda'i gilydd?

Er bod y ddau gynhwysyn hyn yn llawn buddion harddwch, mae eu cymysgu gyda'i gilydd yn caniatáu ichi gyflawni triniaeth wyneb aruthrol yn erbyn amherffeithrwydd. Dim ond cymysgu dwy lwy fwrdd o olew cnau coco gyda dwy lwy fwrdd o soda pobi. Rhowch y mwgwd puro hwn ar eich croen a'i rinsio â dŵr glân gan ddefnyddio symudiadau crwn. Fe'ch cynghorir i beidio â defnyddio'r driniaeth hon fwy nag unwaith yr wythnos oherwydd gall defnyddio gormod o soda pobi achosi llid ac felly, achosi'r effaith groes.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/voici-comment-lhuile-de-coco-et-le-bicarbonate-de-soude-peuvent-vous-redonner-une-peau-douce-et -without -imperfections-natural-beauty-000000377 /

Gadael sylw