Cellulite: 8 meddyginiaeth naturiol i'w drin - SANTE PLUS MAG

0 137

Nid llid mohono ond newid histoffisiolegol i'r feinwe gyswllt isgroenol sy'n cynnwys cynnydd mewn meinwe adipose ac yna mwy Cadw dŵr, tocsinau a braster yn y feinwe groestoriadol.

Mae'n deillio o'r cyfuniad o sawl ffactor, yn bennaf ymhlith amrywiadau hormonaidd benywaidd.

Dyma 8 meddyginiaeth gan ein neiniau ar gyfer trin cellulite :

eiddew dringo

Eiddew dringo - Ffynhonnell: spm

1. Cymerwch 100 gram neu gant o ddail ffres o eiddew dringo (Hedera helix) i beidio â chael eu drysu ag eiddew daear â blodau glas. Torrwch nhw ac yna eu taflu mewn 1 litr o finegr berwedig. Tynnwch y badell o'r gwres ar unwaith a gadewch iddo serthu am chwe awr. Arllwyswch bopeth i'r baddon. Nid oes angen defnyddio sebon oherwydd bod eiddew yn cynnwys saponin sy'n sebon naturiol.

2. Cymerwch 100 gram neu gant o ddail ffres o eiddew dringo (Hedera helix) i beidio â chael eu drysu ag eiddew daear â blodau glas. Torrwch nhw yna eu taflu mewn 1 litr o ddŵr. Coginiwch dros wres isel am dair awr ac yna arllwyswch bopeth i'r baddon.

burdock

Burdock - Ffynhonnell: spm

3. Rhowch ddail ffres o faich (Arctium lappa) fel bod yr ochr allanol (neu'r brig) ar y croen, a gosod tywel wedi'i socian mewn dŵr berwedig a'i siglo allan. Gadewch bopeth yn ei le cyhyd ag y bo modd ac ailadroddwch y llawdriniaeth yn aml.

gwymon sych

Cilp sych - Ffynhonnell: spm

4. Gwnewch ddofednod gyda 50 gram o gwymon sych (neu wymon), 100 gram o bran (o wenith) a'r swm angenrheidiol o ddŵr poeth. Taenwch y past hwn ar y cellulite a'i gadw yn ei le am 10 i 15 munud bob nos.

baddon traed

Bath traed - Ffynhonnell: spm

5. Beth bynnag yw'r driniaeth a ddewisir, tynnwch yr halen o'r bwyd, perfformiwch dylino (bob amser o'r gwaelod i fyny os yw'n ymwneud â'r coesau a'r cluniau) a chymryd un neu ddau bath droed llugoer 15 munud - dim mwy.

brenhines y dolydd

Meadowsweet - Ffynhonnell: spm

6. Yn ystod wyth neu ddeg diwrnod, iachâd o de llysieuol brenhines y dolydd (Spiræa ulmaria). Mae gan ddail, blodau a gwreiddiau'r un priodweddau, ond maen nhw'n fwy effeithiol yn ffres na sych. Mae angen arllwys hanner litr o ddŵr poeth (heb ferwi), ar 25 gram o'r planhigyn hwn, gadewch iddo drwytho 10 munud a phasio. Yfed y te llysieuol hwn mewn dwy neu dair gwaith yn ystod y dydd.

dail gwinwydd

Dail grawnwin - Ffynhonnell: spm

7. Addurno dail gwinwydd (Vitis vinifera), gwinwydd coch (Vitis vinifera rubra) yw'r mwyaf a argymhellir. Arllwyswch litr o ddŵr oer dros 50 gram o ddail; dod â nhw i ferw, ei dynnu o'r gwres, gadael ei drwytho am chwarter awr a straen. Yfed tair cwpan y dydd, ar ôl prydau bwyd os yn bosib.

ceirios

Ceirios - Ffynhonnell: spm

8. Arllwyswch litr o ddŵr berwedig dros 10 gram o risom quackgrass (Agropyrum repens), 10 gram o goesynnau ceirios, hynny yw, coesau ffrwyth y goeden geirios (Cerasus vulgaris) a 10 gram o farf o ŷd , neu stigma o ffrwyth Zea Mays. Gadewch serth am 10 munud a straen. Yfed bowlen fawr ar stumog wag ac un arall tua XNUMX p.m., am fis.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/cellulite-8-remedes-naturels-pour-la-traiter-beaute-000000385/

Gadael sylw