Nid yw cael gwallt gwyn yn anghildroadwy! - MAG PLUS IECHYD

0 42

Mae astudiaeth o Brifysgol Colombia newydd gael ei chynnal y tro hwn ar fodau dynol o bob oed, rhyw ac ethnigrwydd, er mwyn cymharu lliw eu gwallt a'u cysylltiad posibl â phenodau dirdynnol eu bywyd. Roedd yn rhaid i'r gwirfoddolwyr ddarparu samplau o'u gwallt i'r ymchwilwyr a dorrwyd yn sawl rhan, bob ugeinfed milimetr o hyd. gwallt yn cynrychioli awr o'u bywydau. Yn ogystal ag adrodd mewn llyfr log manwl yr holl ddigwyddiadau mwy neu lai ingol sydd wedi treiddio trwy eu bywydau. Trwy sganio am amrywiadau yn lliw eu gwallt, roedd yr ymchwilwyr yn gallu arsylwi bod y meysydd traddodi yn cyd-daro â chyfnod llawn straen a adroddwyd gan y cyfranogwyr.

gwallt llwyd

Gwallt llwyd - Ffynhonnell: spm

Esboniwyd y cyswllt hwn eisoes o'r blaen: mae gormodedd o straen yn achosi blinder o'r "celloedd pigment", ac felly a depigmentation gwallt, o'r enw "canities". Yr hyn sy'n fwy o syndod yw iddynt sylweddoli pan fydd y straen yn lleihau, gall y gwallt adennill ei liw yn nes ymlaen. Felly mae gwrthdroi gwallt yn gildroadwy. Mae hyn yn wir, er enghraifft, ar gyfer un o'r gwirfoddolwyr astudio, a ddaeth o hyd iddo gwallt lliw ar ôl mynd ar wyliau. Mae'r newidiadau hyn yn gynnil ac efallai na fyddant i'w gweld gyda'r llygad noeth. Yn olaf, gwyddoch mai dim ond mewn achosion o gamlesi cynamserol y mae ail-bigmentiad yn gweithio ... ond ei fod yn anochel gyda threigl amser. Felly ni fydd cymryd gwyliau yn rhoi gwallt eich ieuenctid yn ôl yn awtomatig.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/avoir-des-cheveux-blancs-nest-pas-irreversible-actualites-000000384/

Gadael sylw