Am iddo ddarganfod "fetishes" ym mhencadlys y cwmni, gorchmynnodd Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod Porthladd Cenedlaethol chwilio ei weithwyr

0 53

Mae'r cyfarwyddebau wedi'u cynnwys mewn memo a lofnodwyd ddydd Mawrth hwn, Medi 14, 2021.


Louis Eboupeke (c) Hawliau wedi'u cadw

Yn ôl y sgôr o Louis Eboupeke, mae mynediad gweithwyr yr Awdurdod Porthladd Cenedlaethol (APN) i swyddfeydd y cwmni y mae'n ei arwain hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, wedi'i wahardd cyn 7:30 am yn ogystal ag ar benwythnosau. Am reswm da, darganfuwyd “fetishes” yno.

« Yn dilyn darganfod ffetysau yn swyddfeydd AFN yn 1er traed »O'r cwmni sydd wedi'i leoli yn Boulevard du 20 mai yn Yaoundé, "Swyddfeydd 1er a 4EME Rhaid i loriau) o hyn ymlaen gael eu selio'n hermetig ar ddiwedd y diwrnod gwaith, o ddydd Llun i ddydd Gwener fan bellaf am 19 p.m., a rhaid i'r gwarchodwyr diogelwch wneud rownd eu lloriau priodol i sicrhau nad oes asiant bellach yn y swyddfa. , oni bai ei fod wedi'i awdurdodi gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol », Yn ysgrifennu'r Prif Swyddog Gweithredol yn anad dim, gan orchymyn i'r gwarchodwyr gynnal y chwiliad systematig a "Heb wahaniaethu" bagiau gweithwyr pan gyrhaeddant yr adeilad, a "Cynifer o weithiau ag y maen nhw'n mynd allan a / neu'n mynd i mewn", yn mynnu bod y dyn a benodwyd i'r swydd hon fis Mai diwethaf.


Cylchlythyr:
Eisoes wedi cofrestru mwy na 7000!

Derbyn bob dydd trwy e-bost,
y newyddion Y Bled yn Siarad na ddylid ei golli!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.lebledparle.com/fr/bled/1122897-apres-la-decouverte-des-fetiches-au-siege-de-l- entreprise-le-dg-de-l -national -port-awdurdod-rhagnodi-chwilio-ei-gydweithredwyr

Gadael sylw