Os ydych chi'n rhoi'r bwyd cŵn poblogaidd hwn i'ch anifail anwes, stopiwch ar unwaith a darllenwch hwn

0 47

Pecynnu bwyd cŵn premiwm yn cael ei alw'n ôl oherwydd halogiad posib gyda Salmonela a Listeria. Wedi'i leoli yn Hyattsville, Maryland, mae Bwyd Cŵn o'r Ansawdd Uchaf yn darparu cigoedd amrwd i gŵn. Yng ngoleuni hyn, efallai na fydd y galw bwyd bwyd cŵn penodol hwn yn syndod.

Er bod y rhan fwyaf o fwyd cŵn rydych chi'n ei ddarganfod mewn siop anifeiliaid anwes yn sych, mae'r cwmni'n brolio bod cig amrwd yn darparu'r maetholion sydd eu hangen ar gŵn "yn y ffordd y bwriadodd natur."

Bargen orau'r dydd Mae Amazon newydd lansio gwerthiant enfawr newydd - edrychwch ar yr holl fargeinion gorau yma! pris:Gweld bargeinion heddiw! Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael ar Amazon efallai y bydd BGR yn derbyn comisiwn

Galw i gof bwyd cŵn - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Y cynnyrch dan sylw yw "Beef HVM", cynnyrch cig eidion daear sy'n cynnwys amrywiaeth o gynhwysion. Yn ôl gwefan y cwmni, mae Cig Eidion HVM hefyd yn dod ag esgyrn, calon, afu, arennau, dueg, ysgyfaint, cêl, seleri, moron, brocoli, blodyn bresych, ffa gwyrdd, afalau a llugaeron.

Mae'r pecynnau HVM Cig Eidion a gofiwyd ar gael mewn bagiau 1 pwys. Bydd y pecynnau dan sylw yn dwyn y rhif lot 071521 ar waelod y label.

Mae cynhyrchion HVM cig eidion ar gael yn Washington DC, Maryland, Virginia, Delaware, Pennsylvania, Miami, Connecticut a De Carolina. Mae'r cynnyrch hefyd yn cael ei werthu ar-lein, felly dylid gwneud perchnogion cŵn mewn gwladwriaethau eraill yn ymwybodol o'r galw i gof hefyd.

Gwerthwyd a dosbarthwyd y cynhyrchion yr effeithiwyd arnynt rhwng Gorffennaf 27 ac Awst 2. Yn nodedig, nid ydym eto wedi gweld unrhyw adroddiadau o unrhyw ymatebion niweidiol i'r bwydydd cŵn a gofiwyd.

Perygl salmonela i gŵn a bodau dynol

Gall salmonela fod yn broblem ddifrifol i gŵn, er ei fod yn gysylltiedig yn amlach â bodau dynol. Mae rhai o symptomau Salmonela mewn cŵn yn cynnwys syrthni, dolur rhydd, dolur rhydd gwaedlyd, a thwymyn. Mae symptomau posibl eraill yn cynnwys poen yn yr abdomen, llai o archwaeth a chwydu.

Yn ogystal, gall bodau dynol gontractio Salmonela yn syml trwy drin cynhyrchion halogedig, felly mae'n hanfodol aros yn wyliadwrus.

Cwmni bwyd cŵn sy'n ymwneud â galw i gof yn debyg yn ôl yn iau ras gyfnewid y canlynol:

Dylai pobl iach sydd wedi'u heintio â Salmonela fonitro eu hunain am rai neu'r cyfan o'r symptomau canlynol: cyfog, chwydu, dolur rhydd gwaedlyd neu ddolur rhydd, crampiau yn yr abdomen a thwymyn. Yn anaml, gall Salmonela achosi cyflyrau mwy difrifol gan gynnwys heintiau prifwythiennol, endocarditis, arthritis, poen cyhyrau, cosi llygaid, a symptomau llwybr wrinol. Dylai defnyddwyr sy'n arddangos yr arwyddion hyn ar ôl dod i gysylltiad â'r cynnyrch hwn gysylltu â'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Digon yw dweud, os oes gennych y cynnyrch a restrir uchod, dylech ei daflu ar unwaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â'r cwmni yn (240) 582-3266.

Halogiad Listeria

Er nad yw mor adnabyddus â Salmonela, mae halogiad Listeria yr un mor bryderus. Yn nodedig, ni fydd pob ci sy'n dod i gysylltiad â bacteria Listeria yn datblygu symptomau.

Mewn achosion lle mae cŵn yn datblygu symptomau, bydd y difrifoldeb fesul achos. Mae rhai symptomau i wylio amdanynt yn cynnwys dolur rhydd, chwydu, gwendid a thwymyn. Ymhlith y symptomau eraill a all ymddangos mae poen, syrthni, gwddf stiff, a diffyg cydsymud sydyn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/lifestyle/if-you-feed-this-popular-dog-food-to-your-pet-stop-immediately-and-read-this /

Gadael sylw