Apple iOS 15: newyddion, nodweddion, sibrydion a mwy

0 43

Bob blwyddyn, mae Apple yn anadlu bywyd newydd i mewn yr Iphone gyda diweddariad i iOS, system weithredu'r ffôn. Y llynedd, daeth diweddariad cymharol fawr i iOS 14, gyda nodweddion fel teclynnau sgrin gartref a llyfrgell yr ap. Yn gynharach eleni, fodd bynnag, cyhoeddodd Apple iOS 15. Disgwylir iddo gael effaith yr un mor fawr ar ein bywydau bob dydd.

Ar hyn o bryd, mae iOS 15 yn ei wythfed beta. Mae hyn yn ei hanfod yn golygu bod y system weithredu bob amser yn cael ei phrofi a'i haddasu cyn ei rhyddhau'n fawr. Ond, gallwch ei lawrlwytho a'i osod arno eich iPhone os dymunwch. Nid yw'n golygu eich bod chi Dylai er. Mewn gwirionedd, rydyn ni wedi'i osod ar ein dyfeisiau felly does dim rhaid i chi wneud hynny.

Bargen orau'r dydd Mae Amazon newydd lansio gwerthiant enfawr newydd - edrychwch ar yr holl fargeinion gorau yma! pris:Gweld bargeinion heddiw! Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael ar Amazon efallai y bydd BGR yn derbyn comisiwn

Cyffrous ar gyfer iOS 15? Os felly, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am system weithredu iPhone y genhedlaeth nesaf.

Y nodweddion newydd gorau yn iOS 15

mae iOS 15 wedi'i ffurfweddu i gael a tunnell o welliannau mawr, ac rydyn ni wedi'u rhestru yma. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig nodi nad diweddariadau iOS yn dechnegol yw'r mwyafrif o ddiweddariadau, ond yn hytrach o wasanaethau fel Mapiau, FaceTime, ac ati. Mae hyn yn golygu y bydd y nodweddion newydd ar gael ar iPhone gyda iOS 15, ond byddant hefyd ar gael ar gyfrifiaduron Mac sy'n rhedeg macOS Monterey ac iPads rhedeg iPadOS 15. Mae'n bwysig nodi hefyd y gallai rhai o'r nodweddion hyn gael eu gwthio i fersiwn yn y dyfodol, fel iOS 15.1 neu iOS 15.2.

I ganolbwyntio

O'r diwedd, mae'r iPhone yn cael proffiliau defnyddwyr. Mae'r proffiliau hyn, o'r enw Focus, yn caniatáu ichi ddewis pa hysbysiadau i'w trosglwyddo yn seiliedig ar eich gweithgaredd. Er enghraifft, efallai bod gennych Ffocws Cwsg sydd ddim ond yn gadael galwad gan aelodau agos o'r teulu. Fel arall, gallwch gael nod gwaith sydd ond yn gadael trwy e-byst busnes a negeseuon gan eich coworkers. Etc. Gall defnyddwyr hefyd greu ffocysau penodol.

Bydd eich iPhone yn awgrymu ffocysau newydd yn ddeallus, a bydd y ffocysau yn cysoni ar draws eich holl ddyfeisiau Apple, gan olygu y byddant yn berthnasol i'ch Mac a'ch iPhone. Gall datblygwyr hefyd dynnu sylw, felly bydd apiau trydydd parti yn gweithio gyda nhw hefyd.

Hysbysiadau wedi'u hailwampio

Mae'n ymddangos bod hysbysiadau'n cael eu haildrefnu bob tro mae fersiwn newydd o iOS neu Android yn cael ei rhyddhau, ac nid yw eleni'n eithriad. Ar gyfer iOS 15, mae hysbysiadau wedi'u hadnewyddu, gyda chorneli mwy crwn a phethau fel lluniau cyswllt ar gyfer pobl a'ch negesodd.

Gall hysbysiadau fod yn ddiddiwedd, fodd bynnag, mae Apple yn ceisio trwsio hyn yn iOS 15. Yn y diweddariad, byddwch yn cael crynodeb hysbysu wedi'i bersonoli, a gallai hyn gynnwys crynodeb o hysbysiadau llai pwysig ar adeg o'r dydd y mae'r defnyddiwr yn eu nodi. Nid yn unig hynny, ond nawr gall defnyddwyr ddiffodd hysbysiadau o ap neu edefyn neges am gyfnod penodol.

Taflunydd doethach

Mae ymchwil ar iOS 15 hefyd yn gwella. Ar iOS 15, gall Sbotolau drosoli gwybodaeth o'ch lluniau, gan gynnwys testun mewn lluniau. Gall defnyddwyr hefyd chwilio'r we am luniau a chael canlyniadau chwilio cyfoethog am wybodaeth ar bynciau fel sioeau teledu, actorion, ac ati. Byddwch hyd yn oed yn cael gwybodaeth gyswllt gyfoethog, sy'n cynnwys gwybodaeth am leoliad os ydyn nhw wedi'i rhannu, a sgyrsiau diweddar.

FaceTime

Mae FaceTime hefyd yn elwa o rai gwelliannau eithaf difrifol. Mewn gwirionedd, cymaint fel y gallai negyddu'r angen am wasanaethau sgwrsio fideo eraill, fel Zoom. Mae hyn oherwydd bod Apple wedi cyflwyno Dolenni FaceTime, sy'n eich galluogi i anfon dolenni i sgyrsiau FaceTime at eich ffrindiau a'ch teulu, fel y gallwch drefnu sgyrsiau. Nid yw'n gyfyngedig i ddefnyddwyr Apple chwaith - gellir anfon dolenni FaceTime at ddefnyddwyr nad ydynt yn Apple, a byddant yn gallu ymuno â sgyrsiau FaceTime dros y we. Ydy, mae'n golygu y gall defnyddwyr ymuno â sgwrs FaceTime ar ddyfais Android.

Mae FaceTime hefyd yn cael modd portread. Mae hyn yn golygu y gallwch gael yr un effaith aneglur cefndirol ar eich galwadau FaceTime a gewch mewn galwadau fideo modd Portread.

Yn olaf ond nid y lleiaf yw SharePlay. Mae SharePlay yn gwneud galwadau FaceTime ychydig yn fwy cymdeithasol. Diolch i SharePlay, gallwch gydamseru fideo a sain gyda chyfranogwyr eraill yn ystod eich galwadau fideo, sy'n golygu ei bod hi'n haws, er enghraifft, i wylio ffilmiau gyda'ch ffrindiau a'ch teulu fwy neu lai. Rhoddir rheolaethau chwarae yn ôl i'r holl gyfranogwyr, a gall defnyddwyr ffrydio cynnwys AirPlay i'w teledu os dymunant. Mae llawer o apiau trydydd parti wedi mabwysiadu'r dechnoleg hefyd, gan gynnwys apiau fel Disney +.

Cardiau Afal

Mae Apple Maps wedi gwella llawer dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a chyda'r diweddariadau i iOS 15 a macOS Monterey, mae Apple yn ei gwneud hi'n well fyth. Yn benodol, mae'r gwasanaeth yn elwa o olygfa 3D well, sy'n parhau gyda'r llwybrau mewn car, ar droed a ar feic. Pan fyddwch chi'n gyrru, fe gewch chi wybodaeth fel manylion lonydd, croesffyrdd a llwybrau beicio. Mae'n cŵl iawn.

Mae Apple hefyd yn cymryd tudalen o lyfr Google, gyda chyfarwyddiadau realiti estynedig newydd ar gyfer cerdded. Bydd cymudwyr hefyd yn cael gwell gwybodaeth am orsafoedd cyfagos, ac mae mapiau wedi'u hailgynllunio ar gyfer busnesau a lleoliadau eraill.

Waled afal

Mae hyd yn oed Apple Wallet yn cael ychydig o uwchraddiadau. Yn nodedig, bydd ap Apple Wallet yn cefnogi mwy o gardiau allweddol, gan gynnwys cardiau allweddol ar gyfer eich clo HomeKit, drysau gwestai, a mwy. Bydd Apple Wallet hefyd yn elwa o nodweddion ceir mwy anghysbell, gan ganiatáu i ddefnyddwyr anrhydeddu, agor y gefnffordd, a mwy ar geir cydnaws.

Yr ychwanegiad mawr arall i Apple Wallet yw'r gallu i ychwanegu trwyddedau a chymwysterau gyrrwr y wladwriaeth, mewn gwladwriaethau a gefnogir. Bydd hyn yn digwydd ar ddiwedd 2021, a dim ond mewn rhai taleithiau. Disgwylir iddo ehangu i wladwriaethau eraill dros amser.

safari

Mae Safari yn cael ei ailwampio'n sylweddol, ond efallai ddim mor helaeth ag a feddyliwyd yn wreiddiol. Pan gyhoeddodd Apple y Safari symudol newydd, roedd llawer yn ei gasáu am y rheolyddion arnofio a oedd yn aml yn cynnwys elfennau UI ar dudalennau gwe. Ers hynny, mae Apple wedi gwrthdroi rhai o'r newidiadau hyn, ychwanegu botymau, a mwy. Mae Safari bob amser yn gosod y bar URL a'r botymau ar y gwaelod, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gyrchu eitemau heb orfod ysgwyd eu llaw gormod. Mae'r beta diweddaraf hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr roi'r bar cyfeiriad ar frig y dudalen, os ydyn nhw'n dewis.

bydd iOS 15 hefyd yn cefnogi amddiffyniadau preifatrwydd newydd Safari. Mae hyn yn golygu y bydd gan ddefnyddwyr fynediad at Atal Olrhain Deallus, sy'n atal tracwyr rhag defnyddio'ch cyfeiriad IP i'ch olrhain. Yn ogystal, bydd gan ddefnyddwyr sydd â chynllun iCloud cydnaws fynediad at Ras Gyfnewid Breifat, sydd yn ei hanfod yn VPN. Ar hyn o bryd mae Ras Gyfnewid Preifat yn nodwedd “Beta” ac ni fydd yn cael ei alluogi yn ddiofyn yn iOS 15. Ond gellir ei alluogi o hyd.

Iechyd Afal

Mae Apple Health yn cael ychydig o nodweddion newydd sy'n ei gwneud yn fwy defnyddiol i deuluoedd gyda'r henoed a / neu blant. Ar ôl y diweddariad, bydd pobl yn eich bywyd yn gallu rhannu eu data iechyd gyda chi, gan gynnwys pethau fel canlyniadau profion labordy. A bydd Apple Health yn arddangos y metrig sefydlogrwydd cerddediad newydd, sy'n cael ei olrhain gan eich Apple Watch.

Siri

Mae hyd yn oed Siri yn cael rhywfaint o uwchraddiadau. Mae Apple yn dod â phrosesu ar ddyfais i Siri, a fydd yn helpu i'w wneud yn gyflymach ac yn fwy defnyddiol pan nad oes gennych gysylltiad rhyngrwyd. A bydd Siri yn gallu cyhoeddi hysbysiadau heblaw negeseuon, gan gynnwys nodiadau atgoffa.

Cyhoeddiadau wedi'u personoli

Bydd Apple nawr yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr gydsynio i hysbysebu wedi'i bersonoli ar gyfer eu ID Apple. Bydd hyn yn defnyddio eich hanes prynu App Store a metrigau eraill i ddangos hysbysebion yn yr apiau News, Stocks, ac App Store. Yn flaenorol, galluogwyd y nodwedd hon yn ddiofyn.

Mwy o nodweddion

Mae yna tunnell o nodweddion ychwanegol a gynigir gan iOS 15 gormod. Er enghraifft, mae yna well codwr testun, y gallu i lusgo a gollwng cynnwys rhwng apiau, a rhai o nodweddion gwell Find My ar gyfer yr iPhone. Nid yn unig hynny, ond mae'n adrodd nid bod y beta diweddaraf o iOS 15 yn helpu i leihau golau crwydr trwy ddeallusrwydd artiffisial. Ac, mae'r beta iOS 15 mwyaf diweddar yn cynnig nodwedd sy'n blaenoriaethu 5G dros Wi-Fi pan fydd y rhwydwaith Wi-Fi yn anniogel neu'n araf.

Oes rhaid i mi osod iOS 15?

Ar hyn o bryd, mae iOS 15 mewn beta cyhoeddus. Yn y bôn, mae hynny'n golygu bod y system weithredu yn dal i gael ei phrofi a'i mireinio, felly bydd yn barod i'w rhyddhau'n gyhoeddus yn ddiweddarach eleni, yn debygol ochr yn ochr â'r iPhone nesaf. Mae hefyd yn golygu bod chwilod. Mae hyn yn hollol normal - dylai'r broses beta ganiatáu i Apple atgyweirio'r bygiau hyn dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Mae'r term “beta cyhoeddus” yn golygu bod y system weithredu ar gael i bawb ei lawrlwytho, ond o ystyried bod bygiau, ni ddylai unrhyw un. Dim ond defnyddwyr technoleg-arbed ddylai lawrlwytho'r beta cyhoeddus, a dim ond ar ddyfais eilaidd mewn gwirionedd. Nid ydym yn argymell lawrlwytho iOS 15 ar eich iPhone cynradd, oherwydd gallai'r bygiau ei gwneud yn amhosibl ei ddefnyddio ar gyfer tasgau sylfaenol.

Pa iPhones sy'n cefnogi iOS 15?

Apple iPhone 12 Pro MainFfynhonnell ddelwedd: Christian de Looper ar gyfer BGR

Mae Apple wedi bod yn cynnig diweddariadau meddalwedd ar ffonau hŷn ers amser maith, ac nid yw eleni yn ddim gwahanol. Dyma'r rhestr lawn o ddyfeisiau sy'n cefnogi iOS 15.

 • 6s iPhone
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE (model gwreiddiol)
 • iPod Touch (y seithfed genhedlaeth)
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone X
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone XS Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone SE (2020)
 • iPhone 12 Mini
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max

Pryd fydd iOS 15 yn cael ei ryddhau?

Bydd iOS 15 Apple yn rhyddhau’n swyddogol ar Fedi 20, sy’n golygu y byddwch yn gallu uwchraddio i’r system weithredu newydd heb orfod defnyddio’r beta yn y dyfodol agos iawn.

Sut i osod iOS 15

A oes ots gennych a yw beta iOS 15 yn dod â bygiau neu os oes gennych ail iPhone y gallwch ei ddefnyddio i brofi beta iOS 15? Os felly, efallai bod gosod y beta yn syniad da i chi.

Cyn i ni ddisgrifio sut i osod y beta, mae angen i ni ailadrodd mai dim ond defnyddwyr pŵer ag iPhone eilaidd ddylai osod y beta cyhoeddus. Mewn gwirionedd, gallai achosi rhai chwilod a fyddai'n golygu na ellir defnyddio'ch ffôn. Peidiwch â dweud na wnaethon ni eich rhybuddio.

 1. Yn ôl i fyny'ch ffôn, naill ai trwy iCloud neu trwy ei blygio i'ch cyfrifiadur. Os yw'ch ffôn yn cael ei rwystro yn y pen draw, bydd angen copi wrth gefn arnoch chi.
 2. Yna pen i'r Gwefan Meddalwedd Apple Beta.
 3. Pwyswch y botwm "Cysylltu" o dan y rhestr o raglenni beta.
 4. Ar ôl hynny, mewngofnodwch i'ch ID Apple.
 5. Yn yr adran “Dechreuwch”, tap “Cofrestrwch eich dyfais”.
 6. Dilynwch y cyfarwyddiadau i archifo'ch data a'ch ffeiliau.
 7. Sgroliwch i lawr a gwasgwch y botwm "Download Profile". Pwyswch "Caniatáu" pan ofynnir i chi.
 8. Pennaeth i'r app Gosodiadau, yna tap "Proffil wedi'i Lawrlwytho."
 9. Pwyswch y botwm "Gosod" ar ochr dde uchaf y sgrin. Rhowch eich cod PIN. Unwaith eto, tapiwch y botwm "Install" ar y brig ar y dde ac yna eto pan ofynnir i chi.
 10. Pwyswch "Ailgychwyn". Yna bydd y proffil yn cael ei osod pan fyddwch chi'n ailgychwyn eich ffôn.
 11. Agorwch yr app Gosodiadau, yna ewch i Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd. Yna bydd eich ffôn yn dod o hyd i ddiweddariad i iOS 15.
 12. Yna bydd eich dyfais yn lawrlwytho'r diweddariad. Ar ôl ei lawrlwytho, tap "Install Now".

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://bgr.com/tech/apple-ios-15-news-features-release-date/

Gadael sylw