mae'r gystadleuaeth yn agor ar Fedi 18, 2021 yn Yaoundé

0 43

Bydd 12 o genhedloedd Affrica yn cymryd rhan yn 25ain rhifyn Afrobasket y Merched a gynhelir yn Camerŵn rhwng Medi 18 a 26, 2021.

 

Y tro diwethaf i Yaoundé gynnal y twrnamaint oedd yn 2015. Am ddychwelyd fel gwesteiwr, arsylwyd yr holl fanylion yn ofalus.

 

Eisoes, mae'r rhaglen ar gyfer AffroBasket Merched FIBA ​​2021 wedi'i chadarnhau a'i chwblhau. Mae'r cyfan yn cychwyn ddydd Sadwrn yma, Medi 18, 2021 o 11 a.m. ym Mhalas Chwaraeon Yaoundé. Bydd y gemau grŵp ers iddynt fynd i ddechrau gyda chyfarfod o grŵp C. Senegal gyda'i 11 rhifyn wedi'i ennill, yn wynebu Guinea, a wahoddir ar y funud olaf.

 

Am 14 p.m., bydd Mali yn wynebu Tiwnisia. Cyn ildio i westeion y gystadleuaeth, y Lionesses anorchfygol o bêl-fasged a fydd yn croesi cleddyfau â sêr Harambee Kenya. Bydd y gêm rhwng Nigeria a Mozambique yn cau y diwrnod cyntaf hwn.

Bydd y llwyfan grŵp cyfan yn digwydd dros ddau ddiwrnod cyntaf y cystadlu a rhoddir diwrnod gorffwys i dimau ar Fedi 21.

 

Bydd enillwyr Grwpiau A, B, C, a D yn symud ymlaen yn uniongyrchol i rownd yr wyth olaf, tra bydd yr wyth tîm sy'n weddill yn chwarae rownd ragbrofol ar gyfer rownd yr wyth olaf ddydd Mercher 22 Medi.

Bydd rownd yr wyth olaf yn cael ei chwarae ddydd Iau, Medi 23. Yn ystod y ddau ddiwrnod nesaf, bydd y timau'n ymladd am ddyrannu lleoedd 5 i 8. Bydd y rownd gynderfynol yn cael ei chwarae ddydd Iau 23 Medi 2021.

Mae'r gêm ar gyfer y 3ydd safle a'r rownd derfynol wedi'i threfnu ar gyfer dydd Sul, Medi 26.

Bydd y ddau dîm gorau o'r twrnamaint hefyd yn gymwys ar gyfer Twrnameintiau Cymwys Cwpan y Byd Merched FIBA ​​2022.

Cyhoedd awdurdodedig

Mewn datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd yn gyhoeddus ar Fedi 09, 2021 gan Ffederasiwn Pêl-fasged Camerŵn, gwnaed cyhoeddiad yn awdurdodi presenoldeb y cyhoedd yn eisteddleoedd y ganolfan chwaraeon yn ystod Afrobasket y menywod. "Mae FIBA ​​mewn cydweithrediad perffaith â'r Weinyddiaeth Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn hysbysu'r cyhoedd y bydd gwylwyr yn cael mynychu gemau Afrobasket menywod ym Mhalas Chwaraeon Amlbwrpas Yaoundé rhwng Medi 18 a 26, 2021."

 

Felly, gall y rhai sy'n dymuno mynychu brynu tocynnau mynediad sydd ar gael trwy'r ddolen https://wtickets.afrobasket.basketball/#/event-list

 

Jeanne Ngo Nlend

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.crtv.cm/2021/09/2021-fiba-womens-afrobasket-la-competition-souvre-ce-18-septembre-2021-a-yaounde/

Gadael sylw