Y Tywysog Andrew i herio cyhuddiadau mewn treial - pobl

0 39

Gan Jonathan Stempel | Reuters

NEW YORK - Mae Tywysog Andrew Prydain yn ystyried herio awdurdodaeth llys yn yr UD dros achos cyfreithiol a ddygwyd gan fenyw a gyhuddodd o ymosod yn rhywiol arni ddau ddegawd yn ôl, pan oedd ganddi 17 mlynedd.

Mewn achos a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth Manhattan yr Unol Daleithiau ddydd Llun, dywedodd atwrnai ar gyfer ail fab y Frenhines Elizabeth fod Andrew hefyd yn bwriadu herio a gafodd ei wasanaethu’n iawn ar dreial Virginia Giuffre.

Gwadodd Andrew gyhuddiadau Giuffre a dywedodd nad oedd ganddo unrhyw atgof o gwrdd â hi.

Honnodd Giuffre, 38, hefyd iddi gael ei cham-drin gan y diweddar ariannwr Jeffrey Epstein tua'r un amser â chamdriniaeth honedig Andrew.

Ni wnaeth cyfreithwyr Giuffre ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau. Ni wnaeth atwrnai Andrew ymateb ar unwaith i gais tebyg.

Mae’r Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Lewis Kaplan ym Manhattan wedi trefnu darlith gyntaf ar gyfer achos Giuffre yn ddiweddarach ddydd Llun.

Mae Andrew, 61, Dug Efrog, yn gyn-ffrind i Epstein, troseddwr rhyw cofrestredig a gyflawnodd hunanladdiad mewn carchar yn Manhattan ym mis Awst 2019 ar ôl i erlynwyr yr Unol Daleithiau ei gyhuddo o ecsbloetio dwsinau o ferched a menywod yn rhywiol.

Mae'r tywysog wedi camu i lawr o ddyletswyddau brenhinol ac wedi gweld elusennau a sefydliadau eraill yn ymbellhau oddi wrtho ar ôl iddo roi cyfweliad i'r BBC ym mis Tachwedd 2019 bellach yn cael ei ystyried yn drychinebus o ran ei berthynas ag Epstein.

Mae achos cyfreithiol Giuffre yn rhoi Andrew mewn sefyllfa anodd gan y gallai gael ei ddal yn ddiofyn ac mae arno iawndal os yw’n ei anwybyddu, neu’n wynebu blynyddoedd o frwydrau cyfreithiol yn amddiffyn ei hun yn y llys.

Yn ôl cwyn Awst 9, fe orfododd Andrew i Giuffre gael rhyw digroeso yng nghartref Ghislaine Maxwell yn Llundain, partner socialite a longtime Prydain yn Epstein.

Nododd y gŵyn hefyd fod Andrew wedi cam-drin Giuffre ym mhlasty Epstein ar Ochr Ddwyreiniol Manhattan ac ar ynys breifat sy'n eiddo i Epstein yn Ynysoedd Virgin yr UD.

Dywedodd cyfreithwyr Giuffre fod Andrew wedi derbyn yr achos cyfreithiol ar Awst 27, pan adawodd beili gopi gyda heddwas yn gwarchod Royal Lodge, ei gartref yn Windsor, Lloegr. Dywedodd y swyddog y byddai'r achos cyfreithiol yn cael ei anfon ymlaen at gyfreithwyr y tywysog.

Ond mewn llythyr ym mis Medi 6, dywedodd Gary Bloxsome, cyfreithiwr i Blackfords, a ddywedodd ei fod yn cynrychioli Andrew ym materion y DU, y gallai’r ymgais i geisio torri gwasanaeth Confensiwn yr Hâg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2021/09/13/prince-andrew-to-challenge-accusations-in-lawsuit/

Gadael sylw