anghytundeb rhwng Motaze a Joseph Lé ar integreiddio graddedigion o ysgol Cemac

0 43

Adfywiodd y Gweinidog Cyllid (Minfi), Louis Paul Motaze, ei gydweithiwr o Wasanaeth Sifil a Diwygio Gweinyddol (Minfopra) gyda'r bwriad o egluro sefyllfa weinyddol graddedigion Camerŵn o'r 6è hyrwyddo Sefydliad yr Economi a Chyllid, canolfan hyfforddi ranbarthol ar gyfer awdurdodau ariannol yng Nghanol Affrica (IEF-PR) ers Gorffennaf 7, 2021.

Os daw'r Minfi yn ôl at y cyhuddiad, mae hyn oherwydd bod sefyllfa'r graddedigion hyn yn parhau i fod yn amwys ers Rhagfyr 2, 2019, dyddiad yr atgyfeiriad cyntaf i'r Minfi, tra "Mae'r olaf yn ymwneud ag ymroddiad yn y gwaith yn fy adran weinidogol", yn nodi Louis Paul Motaze.

Mae'r olaf hyd yn oed wedi gofyn am gymrodeddu gan wasanaethau'r Prif Weinidog (SPM) ers Hydref 7, 2020. Yn yr ohebiaeth hon, mae'r Minfi yn atgoffa ysgrifennydd cyffredinol yr SPM bod y Camerŵn hyn wedi'u recriwtio o fewn fframwaith y gystadleuaeth a lansiwyd gan yr IEF -PR yn y sectorau trysorlys, economi a chyllid, tollau a threthi ar gyfer sesiwn 2015. Ar ddiwedd cyhoeddi'r canlyniadau gan y bwrdd cyfarwyddwyr ar Hydref 29, 2019, anfonodd ffeiliau integreiddio'r enillwyr i'r Minfopra a fis yn ddiweddarach heb dderbyn triniaeth ffafriol.

Blaenoriaeth rheoliadau Cymunedol dros ddeddfwriaeth genedlaethol

Mae Minfopra yn cyfiawnhau ei wrthod i integreiddio'r graddedigion hyn gan y ffaith bod recriwtio i'r gwasanaeth cyhoeddus yn cael ei wneud naill ai trwy arholiad cystadleuol neu drwy gymhwyster yn unol â'r gweithdrefnau a bennir gan y statudau penodol neu arbennig. Fodd bynnag, yn mynnu Minfopra, "Nid yw darpariaethau statudau penodol cyrff gweision sifil y weinyddiaeth gyffredinol, corff swyddogion tollau gweithredol a swyddogion swyddogion y trysorlys a threthi yn caniatáu integreiddio graddedigion yr ysgol hon.". Yn ogystal, yn parhau â'r Minfopra, mae recriwtio i'r gwasanaeth cyhoeddus yn cael ei wneud ar sail cynllun recriwtio blynyddol sy'n cael ei ddilysu gan y Prif Weinidog, sy'n ystyried cynaliadwyedd cyllidebol.

Mae'r Minfi yn gwrthwynebu'r Rheoliad ar y drefn astudiaethau IEF-PR. Mae ei erthygl 73 yn glir: "Mae myfyrwyr gwas sifil a raddiodd o'r sefydliad hwn wedi'u hintegreiddio i gorff eu harbenigedd yng ngwasanaeth sifil eu gwlad wreiddiol". Yn ogystal, mae'r Cytundeb Cemac diwygiedig yn nodi hynny “Mae'r rheoliadau a'r rheoliadau fframwaith yn gyffredinol eu cwmpas. Mae'r rheoliadau yn rhwymol yn eu cyfanrwydd ac yn uniongyrchol berthnasol mewn unrhyw Aelod-wladwriaeth ”.

Yn olaf, mae'r Cytundeb hwn yn ymgorffori ei uchafiaeth dros ddeddfwriaeth genedlaethol trwy ddarparu hynny "Bydd y gweithredoedd a fabwysiadwyd gan sefydliadau, cyrff a sefydliadau arbenigol y Gymuned ar gyfer cyflawni amcanion y Cytuniad hwn yn cael eu gweithredu ym mhob Aelod-wladwriaeth er gwaethaf unrhyw ddeddfwriaeth genedlaethol groes, cyn neu ddilynol".

Dominique mbassi

ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/1309-7278-fonction-publique-desaccord-entre-motaze-et-joseph-le-sur-l-integration-des -diplomas -from-a-ysgol-y-cemac

Gadael sylw