Gwlad Belg: Adnewyddu adeiladau ysgolion: yr allwedd dosbarthu ar gyfer cronfeydd Ewropeaidd a bleidleisiwyd ym mhwyllgor y Senedd

0 79

Adnewyddu adeiladau ysgolion: yr allwedd ar gyfer dosbarthu arian Ewropeaidd a bleidleisiwyd ym mhwyllgor y Senedd

Adnewyddu adeiladau ysgolion: yr allwedd ar gyfer dosbarthu arian Ewropeaidd a bleidleisiwyd ym mhwyllgor y Senedd

Newyddion Photo

Lcymeradwyodd pwyllgor adeiladau ysgol Senedd Ffederasiwn Wallonia-Brwsel nos Lun ddyfarniad drafft sy'n trefnu dosbarthiad arian Ewropeaidd gyda'r bwriad o adnewyddu adeiladau ysgol yn Wallonia a Brwsel.

Fel rhan o gynllun adfer ôl-Covid yr Undeb Ewropeaidd, bydd Ffederasiwn Wallonia-Brwsel yn derbyn 495 miliwn ewro, y bydd 230 ohono wedi'i fwriadu'n benodol ar gyfer adnewyddu (ynni) ysgolion. Mae'r testun a gymeradwywyd nos Lun yn pennu'r allwedd i ddosbarthiad y manna hwn rhwng y gwahanol rwydweithiau addysgol.

Felly bydd rhwydwaith WBE (Addysg Wallonia-Brwsel, cyn-Wladwriaeth) yn derbyn 41% o'r gyllideb, ysgolion a reolir gan fwrdeistrefi a thaleithiau 34%, ac ysgolion yn y rhwydwaith rhydd (Catholig neu anenwadol) 25%.

Yn dibynnu ar ansawdd y ffeiliau y maent yn eu cyflwyno, gallai pob rhwydwaith dderbyn mwy, ond yna ar draul y rhwydweithiau eraill. Gallai'r rhad ac am ddim - a wrthwynebwyd yn gadarn yn y gwanwyn i allwedd dyrannu gyntaf a roddodd 18,5% o'r modd iddo yn unig - ddal hyd at 36% o'r arian yn ddamcaniaethol, gan gofio dydd Llun y gweinidog cyfrifol, Frédéric Daerden (PS).

Er mwyn elwa o'r arian hwn, bydd yn rhaid i'r awdurdodau trefnu gyflwyno eu prosiect adnewyddu neu adeiladu erbyn Rhagfyr 31, 2021 fan bellaf. Yn wir, mae Ewrop wedi gosod terfynau amser tynn ar gyfer defnyddio ei harian. Felly mae'n rhaid i bob prosiect â chymhorthdal ​​gael ei gwblhau erbyn 2026 fan bellaf.

Cymeradwywyd y testun nos Lun, ar ôl chwe awr o ddadl, gan fwyafrif PS-MR-Ecolo.

Pleidleisiodd y cdH, yn anfodlon bod y rhad ac am ddim ond yn canfod 25% o'r modd tra ei fod yn addysgu 50% o'r disgyblion yn FWB. "Mae'n archddyfarniad anwiredd, bygythiol a blinderus", gwadodd y dirprwy André Antoine.

Cyflwynodd y canolwyr ddydd Llun gyfres o welliannau fel bod y cronfeydd Ewropeaidd hyn yn cael eu dyrannu yn ôl nifer y disgyblion a dderbynnir yn y drefn honno gan bob un o'r rhwydweithiau, sef 15% ar gyfer WBE, 35% ar gyfer y bwrdeistrefi a'r taleithiau, a 50% am ddim , ond gwrthodwyd y rhain gan Fwyafrif yr Enfys.

I Mr Antoine, mae'r testun fel y'i pleidleisiwyd yn cynnig breuder cyfansoddiadol mawr ac yn rhedeg y risg o gael ei herio gan y Llys Cyfansoddiadol pe bai cwyn gan bŵer trefnu.

Pe bai hyn yn wir, yna mae'n bet diogel na allai'r FWB bellach gyflawni'r amserlen dynn a osodwyd gan Ewrop a gweld y 230 miliwn ewro yn hedfan i ffwrdd yn sydyn, rhybuddiodd y Gweinidog Daerden. "Mae'r rhai a fydd yn gwneud hyn yn cymryd y risg o gael sero, yn hytrach na derbyn yr hyn sydd wedi'i gynllunio ar eu cyfer, hyd yn oed os ydyn nhw'n darganfod nad yw'n ddigon ...", nododd.

Oherwydd tanfuddsoddi cronig dros y pedwar degawd diwethaf, mae ysgolion yn Wallonia a Brwsel yn aml mewn cyflwr cyffredinol o ddadfeilio. Heb ymyrraeth, gallai 40% o ysgolion hyd yn oed orfod cau eu drysau o fewn 5 i 10 mlynedd oherwydd eu cyflwr afiach.

Yn ôl amcangyfrifon gan y Gweinidog Daerden, mae angen cyfanswm o oddeutu € 2 biliwn i adnewyddu ac adeiladu ysgolion FWB newydd. Felly dim ond rhan o'r adnoddau ariannol angenrheidiol y mae'r annisgwyl Ewropeaidd yn ei chynrychioli.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar http://www.lesoir.be/394632/article/2021-09-13/renovation-des-batiments-scolaires-la-cle-de-repartition-des-fonds-europeens

Gadael sylw