Mae'r Tywysog Harry yn siarad mewn digwyddiad milwrol gyda Jill Biden - 'Wedi'i ysbrydoli gan bawb'

0 44

Bydd y Tywysog Harry "yn talu sylw i atgofion", meddai Scobie

Cyd-gynhaliodd Dug Sussex, 36, y digwyddiad rhithwir gyda Jill Biden. Roedd y brenhinol i fod i ymddangos yn bersonol ar gyfer Gemau Rhyfelwyr 2021 yn Orlando, Florida, ond cafodd y digwyddiad personol ei ganslo oherwydd pryderon diogelwch gan Covid.

Ymddangosodd y tywysog 36 oed ochr yn ochr â'r First Lady, yr Ysgrifennydd Amddiffyn Lloyd Austin a Ken Fisher, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Fisher House.

Wrth siarad yn y digwyddiad yn anrhydeddu’r rhai sy’n cymryd rhan yn y Gemau Rhyfelwyr, dywedodd Harry fod y pandemig wedi “troi bywydau cymaint o bobl wyneb i waered”.

"Mae'n ddrwg gen i nad ydyn ni i gyd gyda'n gilydd yn y Gemau Rhyfelwyr lle dylen ni fod," meddai'r tywysog.

“Yn sicr mae’r pandemig wedi newid neu darfu ar fywydau cymaint o bobl. "

DARLLENWCH MWY: Cipiodd y Tywysog Harry geisiadau'r Tywysog Philip am wahoddiad i Fergie

Cyd-gynhaliodd Dug Sussex, 36, y digwyddiad rhithwir gyda Jill Biden (Delwedd: Getty)

Tywysog Harry

Sefydlodd Harry Gemau Invictus yn y DU ar ôl cael ei ysbrydoli gan Gemau Rhyfelwyr yr Unol Daleithiau (Delwedd: Getty)

Sefydlodd Harry Gemau Invictus yn y DU ar ôl cael ei ysbrydoli gan Gemau Rhyfelwyr yr Unol Daleithiau.

“Ni fyddaf byth yn anghofio’r ymweliad cyntaf hwnnw a gefais â’r Gemau Rhyfelwyr, a wnaeth fy ysbrydoli i greu’r Gemau Invictus ac ni fyddai Gemau Invictus byth wedi cael eu creu pe na bawn i wedi cael fy ysbrydoli gan bob un ohonyn nhw rhyngoch chi, a’ch cymdeithion, a theuluoedd am bopeth a roddwch yng ngwasanaeth y wlad hon, ”meddai’r brenhinol yn ystod y digwyddiad rhithwir.

Tra bod y Dug a'r Dduges wedi peidio â bod yn aelodau gweithgar o'r Teulu Brenhinol, mae Harry yn parhau i fod yn noddwr preifat i'r Gemau Invictus, meddai Prif Swyddog Gweithredol y sefydliad.

Dywedodd datganiad gan y Prif Swyddog Gweithredol Dominic Reid: “Rydym yn falch o gael Dug Sussex fel ein tad bedydd.

“Sefydlwyd y Gemau Invictus ganddo, fe'u hadeiladwyd ar ei syniadau ac mae'n parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i'r Gemau a Sefydliad Gemau Invictus. "

PEIDIWCH Â MISS
Teulu brenhinol YN FYW: Mae Meghan a Harry yn paratoi i anrhydeddu Eugenie [LIVE]
Mae'r Sussexes wedi rhybuddio eu bod yn aros yn y 'reticule' paparazzi [INSIGHT]
Roedd William yn galaru fel y byddai Diana "yn gweld bod ganddo lawer o Spencer" [DATGELU]

Coeden deuluol Frenhinol

Coeden deuluol Frenhinol (Delwedd: Express)

Dywedodd datganiad i'r wasg yn y Tŷ Gwyn fod Gemau'r Rhyfelwyr yn "rhannu cysylltiad dwfn" â Gemau Invictus Harry.

Roedd Jill Biden hefyd i fod i ymddangos yn y digwyddiad personol cyn iddo gael ei ganslo.

Wrth siarad ar ddechrau’r digwyddiad rhithwir, dywedodd First Lady Jill Biden: “Ugain mlynedd yn ôl fe gwympodd ein byd ac mae tonnau sioc 11/11 yn parhau heddiw, ond wrth i’r Arlywydd a minnau ymweld â chofebion XNUMX/XNUMX y penwythnos hwn, fe wnaeth fy atgoffa o'r ddynoliaeth a ddisgleiriodd trwy annynolrwydd y diwrnod hwnnw.

“Roedd galwad i sefyll dros y gwerthoedd sydd gennym yn annwyl wrth i ni dalu rhyfel byd-eang ar derfysgaeth a chamodd grŵp o ddynion a menywod dewr ymlaen i ddweud 'Af i'.

"Ac mae hynny'n cynnwys chi, Harry, rydych chi'n byw yn ôl egwyddor syml, yn gwasanaethu gyda'ch gilydd, yn gwella gyda'ch gilydd." "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.express.co.uk/news/royal/1490764/prince-harry-duke-of-sussex-jill-biden-2021-Warrior-Games-Invictus -Games -cael

Gadael sylw