5 awgrym steilwyr i gynnal lliw platinwm hardd eich gwallt graeanu - SANTE PLUS MAG

0 36

Os yw cannu gwallt pori yn dal i fod yn arfer eang, mae'n ddiymwad bod y dechneg o aruchel gwallt llwyd yn parhau i ennill tyniant. Yn fwy ffasiynol nag erioed, mae hefyd wedi ei gwneud hi'n bosibl osgoi llifynnau sy'n niweidio'r gwallt. Yn wir, mae'r cemegau a fwriadwyd at y diben hwn yn ymosodol ar gyfer croen y pen a hefyd achosi sychu.

gwallt llwyd

Gall gwallt llwyd fod yn ased esthetig go iawn - Ffynhonnell: spm

Ar ben hynny, er bod gwallt llwyd yn un o'r arwyddion cyntaf o heneiddio, mae ei ymddangosiad yn dibynnu'n anad dim ar ostyngiad yn y cynhyrchiad melanin sef yn gyfrifol am wallt, llygad a lliw croen. Ffenomena a all ddigwydd y tu allan i'r broses heneiddio.

gwallt llwyd1

Mae rhai menywod yn gosgeiddig yn gwisgo eu cloeon graeanu - Ffynhonnell: spm

Dal heddiw, mae gwallt llwyd yn cael ei wisgo'n osgeiddig a hyn yn enwedig o gymharu ag amser wrth eu cadw, yn cael ei ystyried yn "gadael i fynd". Felly yng ngwasanaeth y newid newydd hwn yr ydym yn rhannu gyda chi y 5 awgrym steilydd hyn yn y gobaith y byddant yn eich cymell i beidio â'u cuddio mwyach ac i ddatgelu eu harddwch, yn gywir felly.

lliw platinwm

Mae gwallt lliw platinwm yn arbennig o dueddol heddiw - Ffynhonnell: spm

5 awgrym steilwyr i gadw a gwella gwallt platinwm

Os oes gennych wallt yn graeanu, mae troi at y duedd gwallt platinwm yn ddewis gwych oherwydd mae'n helpu symudiad paradeim wrth fod esthetig iawn ac yn arbennig o gain. Diddordeb yr arfer hwn yw tybio dilyniant gwallt llwyd wrth ei gyfuno'n fedrus â set ddiddorol o fyfyrdodau ar gyfer gwallt platinwm o'r effaith harddaf.

gwreiddiau llwyd

Gwraidd Gwallt Grayish - Ffynhonnell: spm

I ddechreuwyr, gwyddoch y bydd y rhan anoddaf, sef gadael i'ch gwallt llwyd ddangos trwyddo, yn cael ei anfon yn gyflym pan fyddwch chi'n dod i arfer â'r arddull hon. Fodd bynnag, argymhellir parhau i gynnal eich gwallt llwyd fel nad ydyn nhw'n troi'n felyn ac nad ydyn nhw'n cael eu difrodi. Dyma'r 5 awgrym heb ado pellach.

resultat

Canlyniad sy'n hyfrydwch y llygaid - Ffynhonnell: spm

1. Golchwch nhw gyda'r siampŵ priodol: Os oes gennych wallt llwyd naturiol, dewiswch siampŵ niwtral heb gynhwysion fel sylffadau, parabens, silicones neu dimethicones. Os oes gennych wallt wedi cannu, golchwch ef i ffwrdd gyda siampŵ maethlon, lleithio yn gyntaf.

cynnyrch addas

Dewiswch y cynnyrch cywir - Ffynhonnell: spm

Yna, dyma ail gymhwysiad y siampŵ a fydd â'r rôl o aruchel eich gwallt gyda'r amser hwn, cynnyrch tynhau porffor y byddwch chi'n ei adael i weithredu am gyfnod o 10 munud. Yn y modd hwn, rydych chi'n caniatáu i'ch gwallt gadw a cynnal tôn llwyd hardd trwy niwtraleiddio uchafbwyntiau cynnes a llinynnau melyn sy'n dechrau ymddangos.

harddu eich gwallt

Harddwch Eich Gwallt Gyda Siampŵ Tonio Porffor - Ffynhonnell: spm

2. Lleithwch eich gwallt platinwm: Wrth i'r afliwiad sychu'r gwallt, mae'n hanfodol mynd trwy'r blwch hydradiad. I wneud hyn, paratowch fasg lleithio i'w gymhwyso unwaith yr wythnos os oes gennych wallt llwyd naturiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio mwgwd naturiol maethlon yn seiliedig ar afocado neu fanana.

Dewis arall yw cynnal arlliwiau llwyd neu wyn eich gwallt gan ddefnyddio cyflyrydd porffor. Bydd hyn yn gwella ymddangosiad metelaidd eich gwallt am ganlyniad dymunol.

lleithio eich gwallt

Lleithwch eich gwallt gyda mwgwd, yn enwedig os ydych chi wedi'i arafu - Ffynhonnell: spm

3. Osgoi'r sychwr gwallt: Peidiwch â gwneud y camgymeriad o wneud llanast o'ch gwallt gyda sychwr gwallt. Sychwch nhw yn naturiol trwy ddefnyddio tywel cotwm rydych chi'n amsugno'r dŵr gormodol iddo. Yna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw aer sychu'ch gwallt. Fel hyn rydych chi'n osgoi dod i ben â frizzies a gwallt sych oherwydd y dadhydradiad a achosir gan y sychwr gwallt.

sychwr gwallt

Mae tywel yn ddigon i sychu'ch gwallt - Ffynhonnell: spm 

4. Dewiswch llifyn platinwm unwaith yn unig: Mae'n bosibl lliwio'ch gwallt mewn lliw llwyd / platinwm ond unwaith yn unig er mwyn gadael i'r gwallt dyfu'n naturiol a dechrau gyda phontio llyfn gydag uchafbwyntiau graeanu.

Ar y llaw arall, os nad ydych yn barod i fentro eto, gallwch geisio llifyn sinamon i liwio gwallt llwyd a diflas.

lliwio'ch gwallt

Tintiwch eich gwallt unwaith y mis i gadw ei ymddangosiad - Ffynhonnell: spm

5. Eu torri bob dau fis: Er mwyn osgoi dod i ben â'r pennau brau sy'n hybu colli gwallt, eich dewis chi fydd eu torri o bryd i'w gilydd. Yn y modd hwn, rydych chi'n cynnal iechyd eich ffibrau gwallt wrth eu helpu i adfywio. Dylai amledd o unwaith bob 2 fis fod yn ddigonol.

torri'ch gwallt

Torrwch eich gwallt unwaith bob deufis - Ffynhonnell: spm

Yr awgrymiadau hyn sy'n annog ymgymryd â a mabwysiadu'r edrychiad llwyd / platinwm caniatáu ichi ofalu am eich gwallt ac osgoi lliwio sydd i gyd yn niweidio'r ffibr gwallt ac yn achosi colli gwallt.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/5-astuces-de-stylistes-pour-maintenir-la-belle-couleur-platine-de-vos-cheveux-grisonnants-soin-de-cheveux -000000375 /

Gadael sylw