Teyrnged i Amobé Mévégué, taith plentyn y byd y tu hwnt i'r byd - Jeune Afrique

0 89

Mae byd y teledu mewn galar. Ddydd Mercher yma, Medi 8, 2021, fe wnaethon ni ddysgu am farwolaeth Amobé Mévègué. Gweithiodd y newyddiadurwr hwn ar RFI, TV5Monde, CFI a sawl cyfryngau rhyngwladol, lle cynhaliodd amryw raglenni diwylliannol.


Mae ei ymadawiad yn gadael toriad mor ddwfn ac anodd ei wella wrth galon ein bywydau. Mae'n gwneud i ni draethu gwaedd grebachlyd, disgrifiadol a nodweddiadol o'r anrheg heb fesur y bydd wedi bod i bob un ohonom. Asante am bopeth!

Plentyn y gwledydd sy'n gwneud y byd, dyma chi. Nawr yn bell i ffwrdd, ond yn dal i wenu, yn ôl troed y llwybr o ddim dychwelyd, gorwel bywyd milltir. Rydyn ni heb wyneb. Mae'n jazz, mae'n jazz gydag enaid makossa, gydag awyrgylch Affricanaidd, dim menyw, dim cri, à la Zouk la sé médikamen nou nac ym mhobman.

Heb Brutaliaeth, bydded i wlad ein cyndeidiau gysgu arnoch chi. I'n gweithredoedd a fethwyd, ac i'r rhai sy'n mynd allan yn y nos, byddwn yn sôn am eich ceinder, eich symlrwydd heb law isel y crwydryn sy'n pasio o dan barasol holed. Amobé ... Byddwch chi'n dweud wrth fy mam! Gweld sut rydyn ni'n dawnsio.

Essani, essani… Curiadau Djembe. Mae dyddiau'n mynd a dod, mae plentyn y byd Amobé o'r diwedd wedi meistroli gwyddoniaeth sorcerers Koba. Taciturn, yn fywiog ac yn allblyg ... mae bellach ar ochr Swann's lle mae popeth yn oer ac yn wir.

Fan y fflamau

Cyfathrebwr rhyfeddol gyda llais crisialog, avant-garde rhagorol, dyn dwys, meistr y datgeliadau o ddoniau annisgwyl, Amobé Mévègué wedi gallu ysgrifennu mewn print trwm yn ein hamser. De prufundis, Requiem… Parti dagreuol!

Plentyn y byd ... Roedd Amobe yn gwybod sut i gefnogi'r fflamau. Fe wnaeth fy mlino o'i blentyndod trwy ei amrywiol raglenni. Roedd yr apotheosis yn ystod fy arhosiad cyntaf yn Ffrainc fel rhan o grant ymchwil hyfforddi. Hwn oedd y tro cyntaf imi gwrdd ag ef. Roedd hi'n un noson. Mewn bwyty ym Mharis. Mae ei enw yn dianc rhagof. Rwy’n cofio i gyd yr un peth ei fod yn lle braf, synhwyrol a digynnwrf. Yn union fel yr un a roddodd gyfeiriad y lle hwn i mi.

Roedd ein Amobé ar agor ac ar gael i bawb

Roedd hi'n un noson pan oedd yr holl weithwyr yn breuddwydio am fynd adref. Roeddwn i wedi cyrraedd ddeng munud ar hugain cyn ein hamser cyfarfod. Roeddwn yn betrusgar, yn bryderus ac yn frwdfrydig ar yr un pryd, gan mai hwn oedd y tro cyntaf imi gwrdd ag Amobe. Cyrhaeddodd, bymtheg munud cyn amser y cyfarfod: "Camerŵn ar amser," meddai wrthyf yn eironig, heb falais. Fe wnaethon ni chwerthin. Buom yn sgwrsio am dros awr.

Roedd fel pe bawn i wedi cwrdd ag ef o'r blaen. Esboniodd i mi ei weledigaeth o'r byd. Sut roedd yn breuddwydio ac yn gweld bywyd. Buom yn siarad am fy mhrosiectau, a fy awydd i greu asiantaeth lenyddol yn Camerŵn. Fe wnaeth fy annog. Fe wnaethon ni wahanu heno gan addo cyfarfod eto. Ysywaeth.

Ein diwylliannau enfys

Ym mis Mawrth 2021, pan lansiais weithgareddau fy asiantaeth lenyddol asiantaeth Kalara, gyda’r nofelydd Caroline Meva a’r bardd Chantale Ayi fel yr awduron cyntaf sy’n gysylltiedig â’r asiantaeth, ysgrifennais e-bost ati. Llongyfarchodd ac anogodd fi unwaith eto. A hyn, yn enwedig am wreiddioldeb enw'r prosiect "Kalara", sy'n golygu llyfr yn yr iaith Beti.

Mae Amobé Mévègué wedi byw ar hyd ei oes yng ngwasanaeth ein hachosion a'n diwylliannau enfys. Fel rhodd i'r wlad hon o ddynion, wedi'i chymell gan y gobaith bod dyfodol y byd mewn deialog rhyngddiwylliannol a didwylledd, rhoddodd plentyn y byd bopeth. Gobeithiwn y bydd y byd yn gwybod sut i'ch dathlu yn ôl eich ymrwymiad a'ch teimladau da tuag atynt.

Amobé Mévègué yw'r ffynhonnell hon y mae cenedlaethau lawer wedi gallu chwalu eu syched. Yn agos neu'n bell, roedd pawb yn fodlon. Amobé! Roedd ein Amobé ar agor ac ar gael i bawb. Byddwn yn eich cofio am byth, plentyn y byd.
Bibala moa pām - Dyn ifanc Ffarwel. Er cof mwyaf cyfrinachol am ddynion, byddwn yn dweud bod eich bywyd, er pleser Duw, ei fywyd, ei waith, yn nofel oesol.
Diolch am bopeth!

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1230386/culture/hommage-a-amobe-mevegue-voyage-de-lenfant-du-monde-au-dela-du-monde/

Gadael sylw