Mae'r Barnwr yn canslo treial Rod Stewart, yn sefydlu gwrandawiad ple - pobl

0 65

TRAETH GORLLEWIN PALM, Fla. (AP) - Mae barnwr yn Florida wedi gohirio treial yr eicon roc Rod Stewart a'i fab sy'n oedolyn ac wedi trefnu gwrandawiad y mis nesaf i drafod bargen ple i ddatrys y cyhuddiadau sy'n deillio o alwad y Flwyddyn Newydd gyda gwarchodwr diogelwch gwesty bron i ddwy flynedd yn ôl.

Mae cofnodion llys yn dangos bod y gwrandawiad gyda’r Barnwr Awst Bonavita wedi’i osod ar gyfer Hydref 22 ynglŷn â bargen ple i gau’r achos heb iddynt orfod ymddangos yn y llys. Roedd yr achos i fod i ddechrau ddydd Mawrth ond cafodd ei ohirio ddydd Iau.

Os ceir nhw'n euog, gallai'r Stewartiaid wynebu blwyddyn yn y carchar neu'r gwasanaeth prawf a dirwy o $ 1. Nid yw telerau'r fargen yn glir eto, ac ni ymatebodd y cyfreithiwr Guy Fronstin i alwad e-bost a ffôn yn gofyn am sylw.

Mae taliadau batri'r Stewarts wedi bod yn araf i'w datrys oherwydd y trafodaethau pandemig ac anheddiad.

Mae'r gantores a aned yn Llundain o'r 70au yn taro fel "Da Ya Think I'm Sexy?" Ac mae "Maggie May" yn aelod o Oriel Anfarwolion Roc a Rôl a chafodd ei urddo'n farchog gan y Frenhines Elizabeth II yn 2016.

Mae Stewart a’i mab wedi’u cyhuddo o wthio a gwthio gwarchodwr diogelwch Jessie Dixon yng ngwesty upscale The Breakers ar Ragfyr 31, 2019, oherwydd honnir na fyddai’n gadael iddyn nhw fynd i barti Blwyddyn Newydd.

Dywedodd Dixon wrth yr heddlu yn Palm Beach fod grŵp Stewart wrth y bwrdd gwirio ar gyfer parti preifat nad oedden nhw'n cael mynychu, yn ôl adroddiad gan yr heddlu.

Dywedodd Dixon i'r grŵp fynd yn uchel a dechrau achosi golygfa. Dywedodd Dixon, a oedd yn 33 ar y pryd, wrth ymchwilwyr iddo roi ei law ar frest Stewart ifanc a dweud wrtho am gamu yn ôl a gwneud lle.

Dyna pryd y daeth Sean Stewart, mab y seren roc, wyneb yn wyneb â Dixon.

Yna gwthiodd Sean Stewart, sydd bellach yn 41, Dixon yn ôl. Fe wnaeth Rod Stewart, sydd bellach yn 76, ddyrnu Dixon yn ei “ardal cawell asen chwith” gyda dwrn caeedig, meddai erlynwyr.

Dywedodd Sean Stewart wrth ymchwilwyr iddo gynhyrfu pan nad oedden nhw'n gallu mynychu'r digwyddiad "oherwydd rhyngweithio Dixon ag ef a'i deulu."

Dywedodd dau o weithwyr y Torwyr a oedd yn gweithio ar y digwyddiad preifat wrth yr heddlu eu bod yn gweld Sean Stewart yn gwthio Dixon a Rod Stewart yn dyrnu’r gard.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2021/09/12/judge-cancels-rod-stewarts-trial-sets-plea-deal-hearing/

Gadael sylw