Buddion radish ar yr afu a'r goden fustl - SANTE PLUS MAG

0 137

Mae'r radish yn perthyn i'r teulu cruciferous, sy'n cynnwys blodfresych, ysgewyll Brwsel, brocoli, ac ati. Daw'r llysieuyn gwraidd hwn mewn gwahanol liwiau: coch, du neu wyn.

Trosolwg o fuddion iechyd radish

Mae radish yn llawn mwynau, fel potasiwm sy'n bwysig ar gyfer crebachu cardiaidd ac ar gyfer cydbwysedd y system nerfol, calsiwm, mwyn sy'n hanfodol ar gyfer datblygu a chryfhau esgyrn neu magnesiwm, sy'n helpu i ymlacio cyhyrau.

Mae hefyd yn cynnwys llawer o fitaminau, gan gynnwys:

Fitamin B9: mae hyn yn bwysig iawn ar gyfer adnewyddu celloedd, ac mae'n chwarae rhan bwysig yn nhwf plant.

Fitamin C: yn ychwanegol at y ffaith ei fod yn rhoi hwb i'n hegni, mae'r fitamin hwn yn hwyluso amsugno haearn rydyn ni'n ei fwyta mewn bwyd, yn helpu i ffurfio colagen ac yn ysgogi'r system imiwnedd.

Yn ychwanegol at ei gynnwys o wrthocsidyddion amrywiol sy'n helpu i gadw'r galon a'i llongau yn iach, mae radish hefyd yn cynnwys ffibr dietegol, sy'n cynorthwyo treuliad a tramwy berfeddol.

Fel ciwcymbr, mae cynnwys dŵr radish yn bwysig iawn: mae'n cynnwys rhwng 93% i 95% o ddŵr, sy'n helpu i gadw'r corff yn hydradol yn dda.

Bonws: mae radish yn isel mewn calorïau. Dim ond 14 kcal y 100g sydd. Felly mae'n gynghreiriad colli pwysau da, yn ogystal â bod yn aperitif da ac yn suppressant archwaeth naturiol.

Effeithiau annisgwyl radish du

I ofalu am eich bustl bustl a'ch afu, ffafriwch radish du.

Argymhellir y radish lliw eboni hwn am ei briodweddau coleretig trwy hyrwyddo secretiad bustl, a cholagogau trwy hwyluso gwacáu bustl i'r coluddyn. A. astudiaeth a gyhoeddwyd gan Preventive Nutrition and Food Science, yn dangos sut mae radish du yn hyrwyddo swyddogaeth bustlog a hyd yn oed yr afu.

Felly mae radish du yn helpu i oresgyn anhwylderau treulio o darddiad bustlog, ond hefyd yn hepatig, hynny yw, oherwydd camweithio yn yr afu. Felly mae'r corff yn cael ei ddadwenwyno, ac mae'r afu a'r goden fustl yn cael eu draenio. Heblaw un arall astudiaeth a gyhoeddwyd gan BMC Complementary Medicine and Therapies, yn dangos bod llysiau cruciferous fel radis du yn helpu'r afu yn ei swyddogaeth dadwenwyno. Yn wir, maen nhw'n helpu'r organ hon i gael gwared ar docsinau sy'n cronni yn y corff, a'u gwagio ar ffurf bustl neu stôl.

Radish du

Radish du - Ffynhonnell: spm

Sut i fwyta radish du

Ar ffurf sudd

Gellir bwyta radish du yn wahanol. Er enghraifft, gallwch ei gymryd ar ffurf sudd a fydd yn dadwenwyno'ch corff ac yn cael gwared ar ei docsinau. Ar gyfer hyn, bydd angen radish du ac afal arnoch chi, i roi mwy o flas i'r sudd.

Piliwch a thorri'r radish yn giwbiau, a'r afal yn chwarteri. Pasiwch nhw yn y cymysgydd, casglwch y sudd a'r voila!

Gallwch chi ddisodli'r afal gyda moron ac ychwanegu ½ bwlb ffenigl ar gyfer sudd dadwenwyno.

Fel salad

Gellir bwyta radish du hefyd yn amrwd neu mewn saladau.

I baratoi salad hawdd i 4 o bobl bydd angen:

  • 1 radish du
  • Moron 2
  • 2 llwy fwrdd o sudd lemwn
  • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
  • Pinsiad 1 o halen
  • 1 ewin o arlleg
  • 1 llwy fwrdd o sinsir wedi'i gratio

Cyfunwch yr halen, y sinsir wedi'i gratio a'r ewin garlleg wedi'i blicio a'i wasgu mewn powlen, yna ychwanegwch yr olew olewydd a'r sudd lemwn a throi'r paratoad a fydd yn saws i'ch salad. Mewn powlen salad rhowch y moron wedi'u plicio a'u gratio a'r radish du, ychwanegwch y saws a chymysgu popeth. Yna mae'n rhaid i chi wasanaethu a mwynhau'r paratoad cyflym hwn.

Ar ffurf padell

Os yw ysbigrwydd y radish yn eich poeni, gallwch ddewis un wedi'i ffrio mewn padell. Gallwch chi goginio radis du wedi'u torri'n ddarnau dros wres isel mewn padell gydag ychydig o olew olewydd a halen. Yna gorchuddiwch eich padell a'u coginio dros wres canolig am oddeutu 8 munud, gan droi'r radisys o bryd i'w gilydd fel nad ydyn nhw'n llosgi.

Gallwch chi flasu'ch radish du wedi'i ffrio â pherlysiau aromatig fel rhosmari neu deim neu ychwanegu garlleg yn unig.

Chi sydd i ddewis sut i flasu'r bwyd hwn, a fydd o fudd mawr i'ch iechyd. Dim ond diolch amdano y gall eich afu a'ch bustl bustl ddiolch iddo.

Fodd bynnag, dylai pobl sydd â choluddyn sensitif neu'n dioddef o syndrom coluddyn llidus gyfyngu ar ei ddefnyddoherwydd fel pob llysiau cruciferous, gall fod yn ffynhonnell chwyddedig.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/les-bienfaits-du-radis-sur-le-foie-et-la-vesicule-biliaire-les-bienfaits-des-aliments-000000337/

Gadael sylw