Maent o dan 40 oed ac yn cymryd y busnes mewn llaw - Jeune Afrique

0 127

Mewn gwleidyddiaeth neu mewn chwaraeon, mewn cwmni ymgynghori neu ym maes cyllid, maent wedi gwneud beiddgar ac uchelgais yn rymoedd gyrru eu gyrfa. Portreadau o'r dynion a'r menywod hyn sydd, o Niamey i Abidjan, wedi penderfynu peidio ag aros i le gael ei wneud ar eu cyfer.


Yn Affrica, mae pobl hŷn yn aruthrol. Rydym yn canmol eu doethineb, ond eu hafalwyr sy'n disgleirio yn aml. A phan maen nhw'n dal yr awenau, mae'n anodd gadael iddyn nhw fynd. Mewn llywodraethau, ar frig y gorchymyn protocol, mae bod yn 60 oed fwy neu lai yn isafswm. Romuald Wadagni, Y Gweinidog Gwladol dros Gyllid yn Benin, 45 oed, ac Antoine Diome, Gweinidog Mewnol Senegal, Mae 47 oed, yn ffigurau eithriadol yn y mater, yn union fel y cyrnol Malian Assimi Goïta, 38, sydd, trwy gymryd ffordd panzer palas Koulouba, yn cymryd rhan yn ei ffordd ei hun yn adnewyddiad y dosbarth sy'n rheoli.

Mae'n ymddangos bod “Claf fel rydyn ni wedi bod yn amyneddgar” yn dweud yn gyffredinol elites Gorllewin Affrica i'r ieuenctid. Oherwydd mewn cwmnïau, ar wahân i gwmnïau rhyngwladol, sy'n gosod cyfyngiadau oedran ar eu swyddogion gweithredol, mae'r drefn yr un peth. Nid oes gan yr etifeddion fwy o fraint yn y mater hwn ac yn aml iawn mae'n rhaid iddynt aros am farwolaeth eu tad, neu bron, i reoli'r materion teuluol o'r diwedd.

Bom demograffig

Ac eto yn y strydoedd, mae'r ieuenctid yn amlwg. Mae hi ym mhobman. Mae un o bob dau o Orllewin Affrica o dan 18 oed a bydd y mwyafrif yn byw ar swyddi bach, â chyflog gwael, yn breuddwydio o flaen Instagram Cynghrair y Pencampwyr a'r system sêr. Mae llai na 5% o'r myfyrwyr a aeth i'r ysgol gynradd yn parhau â'u hastudiaethau ar ôl gadael y fagloriaeth ac mae miliynau o swyddi ffurfiol ar goll bob blwyddyn i integreiddio'r bobl egnïol sy'n ymuno â'r farchnad lafur. Rhaid i wleidyddion a llunwyr penderfyniadau economaidd wneud llawer mwy i sicrhau nad yw'r cyfandir yn troi'n fom demograffig.

Mae un o bob dau o Orllewin Affrica o dan 18 oed a bydd y mwyafrif yn byw ar swyddi bach, â chyflog gwael

Cynyddu cyllidebau addysg, hwyluso mynediad at hyfforddiant galwedigaethol a pharhaus, ysgogi creu busnes, ond hefyd newid agweddau a rhannu cyfrifoldebau. Yn hytrach na chyfyngu'r "rhai bach" hyn i dasgau di-ddiolch, rhowch y llwybr byr iddynt, fel y gallant, yn fwy na heddiw, wneud eu cyfraniad at feddiant y cyfandir.

Chwyldro meddyliol, sy'n cynnwys hyrwyddo modelau newydd. Ym myd busnes, addysg, gwleidyddiaeth, mae yna nifer ohonyn nhw, er gwaethaf yr holl rwystrau, i dorri'r nenfwd gwydr a chymryd materion yn eu dwylo eu hunain cyn 40 oed. Cyrsiau ysbrydoledig i'r hen a'r ifanc fel ei gilydd.

• Issouf Nikiema, dirprwy faer aflonydd Komsilga

Portread o Issouf Nikiema © DR

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1228066/societe/ils-ont-roits-de-40-ans-et-privez-les-affaires-en-main/

Gadael sylw