Mae Ecobank eisiau maldodi ei gyfranddalwyr - Jeune Afrique

0 92

Cyfweliad ag Ade Ayeyemi, Rheolwr Gyfarwyddwr Ecobank, yn ystod Fforwm Prif Swyddog Gweithredol Affrica, yn Abidjan (Ivory Coast) ym mis Mawrth 2016.

Cyfweliad ag Ade Ayeyemi, Prif Swyddog Gweithredol Ecobank, yn ystod Fforwm Prif Swyddog Gweithredol Affrica, yn Abidjan (Ivory Coast) ym mis Mawrth 2016. © Eric Larrayadieu / FFORWM Prif Swyddog Gweithredol AFRICA / JA.

Marchnad ddyled, chwistrelliad o arian gan Arise BV…. Mae'r banc Pan-Affrica yn cryfhau ei fantolen i hybu ei ddifidendau. Mae JA yn craffu ar strategaeth grŵp Ade Ayeyemi.


Mae'n debyg y bydd difidendau'n aros eto eleni. Ond mae grŵp Ecobank yn gweithio'n galed i dawelu meddyliau ei gyfranddalwyr.

Ar ôl ei olaf bet ar Gyfnewidfa Stoc Llundain fis Mehefin diwethaf - lle cyhoeddodd Ecobank Transnational Incorporated (ETI), cwmni daliannol y grŵp bancio eponymaidd, $ 350 miliwn mewn bondiau cynaliadwy -, mae'r sefydliad pan-Affrica yn defnyddio tannau newydd.

Mae Ecobank newydd ddatgelu ei drefniant gyda'r cwmni buddsoddi Arise BV, gyda chyfalaf grŵp ers 2019, ac y mae'r olaf yn gwneud buddsoddiad ychwanegol o $ 75 miliwn yn uniongyrchol mewn cyllido ecwiti (cyfalaf Haen 1 ychwanegol).

Mae Ecobank wedi ymrwymo i adennill ei streipiau gydag asiantaethau ardrethu

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1231399/economie/ecobank-veut-choyer-ses-actionnaires/

Gadael sylw