Mae'r fam hon yn gwario mwy na 2000 ewro ar ei mab 10 oed sydd eisiau gwisgo dillad dylunydd yn unig. - MAG PLUS IECHYD

0 114

P'un a yw'n gost dillad, trefnu prydau bwyd, neu pwy fydd yn codi ac yn mynd â'r plant i'r dosbarth, mae yna lawer o bethau i feddwl amdanynt.

Ond problem fwyaf Doris Russell yw a fydd ei mab Charlie, 10 oed, yn ystyried ei dillad yn ddigon ffasiynol i'w gwisgo o flaen ei gyd-ddisgyblion.

Mae Doris, sy'n 39 oed ac yn fam i ddau o blant, wedi gwario mwy na 2000 ewro ar ddillad dylunydd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd, gan gynnwys Tommy Hilfiger a Calvin Klein.

Dywedodd mam Lloegr wrth The Sun: “Yn ystod y cyfnod cloi, treuliodd Charlie bob dydd yn gwisgo dillad dylunydd ac roedd yn anoddach nag erioed ei gael allan ohono.

Nid yw am wisgo dim ond unrhyw siorts ar gyfer addysg gorfforol a dim ond yn hoff o'r rhai o Adidas sy'n costio 40,79 ewro yr un. Ac mae'n gwisgo crysau-t Nike $ 25 yn lle'r crysau-t rhatach mae plant eraill yn eu gwisgo.

Roedd eisiau esgidiau Nike ar gyfer addysg gorfforol a gostiodd 82 ewro, yn ogystal ag esgidiau pêl-droed Nike. Rydyn ni'n defnyddio ychydig o barau y flwyddyn.

Mae hyd yn oed ei sanau yn ddrud. Mae'n gwisgo Adidas ar gyfer addysg gorfforol a Calvin Klein du ar gyfer diwrnodau ysgol, a gostiodd 50 ewro. Ar hyn o bryd rwy'n chwilio am backpack newydd, Nike neu Adidas.

charlie

Charlie - Ffynhonnell: spm

charlie doris

Doris a Charlie - Ffynhonnell: spm

charlie1

Charlie - Ffynhonnell: spm

Rwy'n ffodus bod fy mab arall yn caru Primark ac nid yw'n poeni beth mae'n ei wisgo. Mae'n rhyddhad enfawr ”.

Mae Aldi yn cynnig set lawn o ddillad am ddim ond 5,25 ewro ac mae Lidl yn gwerthu crysau polo am oddeutu 2 ewro.

Pryniannau drutaf Doris oedd cot Tommy Hilfiger am $ 139,88, ac esgidiau ysgol du Nike Airforce 1 am $ 139,88 hefyd.

Mae'r crysau gwyn a'r pants du yn costio 69,94 ewro yr un.

Mae esgidiau pêl-droed Nike Phantom yn costio $ 69,94 - ac mae'n defnyddio sawl pâr y flwyddyn - a'i ddillad isaf Calvin Klein yw $ 93,25.

Mae'n gwrthod gwisgo offer addysg gorfforol cyffredin, a dim ond brandiau fel Nike ac Adidas sy'n gwisgo.

charlie2

Charlie - Ffynhonnell: spm

charlie3

Charlie - Ffynhonnell: spm

Ond dywedodd Doris, sydd hefyd yn fam i Freddie, chwech oed, fod ei dillad yn "wobr am ei gwaith."

Nid yw wedi difetha - mae wedi ymddwyn yn dda, mae'n gweithio'n galed ac yn digwydd caru dillad dylunydd, ”meddai.

Byth ers ei fod yn fach, roedd bob amser eisiau bod yn olygus. Weithiau mae'n anodd i mi gael amser o flaen y drych!

Fe wnes i wario llawer o arian, nid yn unig ar ddillad, ond hefyd ar ffôn symudol, cyfrifiaduron a dillad i'w gwisgo mewn partïon ar ôl ysgol.

Datblygodd ei angerdd am ddillad dylunydd fel model ers yn bump oed. Mae'n cael llawer o ddillad fel anrhegion gan y dylunwyr y mae'n dangos amdanynt, felly daeth yn obsesiwn â ffasiwn.

Mae'n cystadlu â bechgyn eraill mewn pasiantau harddwch. Ef yw brenin y cystadlaethau ac mae'n ymddangos mewn hysbysebion teledu. Rydyn ni'n ffilmio un ar gyfer cwmni morgeisi y penwythnos hwn.

charlie4

Charlie - Ffynhonnell: spm

Mae hi'n cynilo am ei dillad ac nid yw wedi torri ei gwallt ers blwyddyn.

Nid wyf yn cofio’r tro diwethaf imi brynu gwisg newydd i mi fy hun, ”ychwanega.

Mae Doris yn ennill 29141,24 ewro y flwyddyn fel cynorthwyydd teulu, tra bod ei gŵr Daniel, 41, yn swyddog tollau ac yn ennill tua 34969,48 ewro.

Ond gall y treuliau afradlon hyn syfrdanu rhieni sy'n ei chael hi'n anodd fforddio'r hanfodion.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/cette-maman-depense-plus-de-2000-euros-pour-son-fils-de-10-ans-qui-ne-veut-porter -that -brand-dillad-tystebau-000000338 /

Gadael sylw