Awgrymiadau syml ac effeithiol ar gyfer glanhau lloriau gwyn a gwneud iddynt ddisgleirio - SANTE PLUS MAG

0 80

Mae'n bosibl paratowch eich glanhawr naturiol eich hun gyda chynhwysion ecolegol ac ecogyfeillgar. Mae yna lawer o gynhyrchion wrth law yn eich cartref i'w gwneud. Soda pobi, finegr gwyn neu finegr alcohol, sebon Marseille, sebon du, lemwn… Cymaint o gynhwysion naturiol i'w defnyddio mewn diogelwch llwyr i loywi'ch llawr gwyn yr ydych chi'n cael trafferth ei lanhau.

Ryseitiau cartref yn seiliedig ar gynhwysion naturiol i lanhau lloriau gwyn

Paratoad yn seiliedig ar finegr gwyn a glanedydd hylif

Mae finegr gwyn yn aruthrol yn wyneb teils budr a diflas. Bydd yn gwneud iddo ddisgleirio’n llachar ac ar ben hynny lanhau eich tŷ o’r llawr i’r nenfwd. Mae'n hawdd i chi!

I wneud y paratoad hwn bydd angen:

  • Cwpan o lanedydd hylif ysgafn
  • 250 ml o finegr gwyn
  • 4 litr o ddŵr llugoer

Cymysgwch y cynhwysion mewn bwced a socian mop glân gyda'r paratoad hwn. Ei redeg ar hyd a lled y llawr i gael gwared â baw a staeniau sy'n cael eu hymgorffori yn y deilsen a'i ddiflasu. Pasiwch fop wedi'i wrungio'n dda yr eildro dros y teils cyfan i gwblhau glanhau'r teils. Yna gorffen gyda thrydydd pas o fop wedi'i lanhau, ei socian mewn dŵr poeth a'i siglo allan i sychu a disgleirio'r teils.

teils gwyn glân

Teils Gwyn Glân gan Ddefnyddio Cynhwysion Naturiol - Ffynhonnell: spm

Paratoad yn seiliedig ar soda pobi

Wrth y bwrdd o gynhyrchion naturiol, mae soda pobi yn gynnyrch blaenllaw. Fel crisialau soda, mae'n gynhwysyn amlbwrpas ac amlbwrpas i loywi'r tŷ o'r top i'r gwaelod. Yn y gegin, mewn colur, mae powdr gwyn yn dal y llaw uchaf. Ond nid yw ei ddefnyddioldeb yn stopio yno gan ei fod yn effeithiol iawn wrth ddiarddel, cannu, diheintio, dirywio a sgwrio'r tŷ cyfan. Dyma sut i'w ddefnyddio i wynnu pridd gwyn.

I wneud hyn bydd angen i chi:

  • Cwpan 1 o soda pobi
  • 1 cwpan o gannydd dillad
  • Litrydd 2 o ddŵr

Fe'ch cynghorir i wisgo menig i baratoi'r glanhawr naturiol hwn. Cyfunwch y cynhwysion mewn bwced wedi'i lenwi â dŵr. Arllwyswch ychydig o'r gymysgedd hon ar y ddaear a chan ddefnyddio ysgub ei daenu dros yr wyneb cyfan. Gadewch y cynnyrch ymlaen am 10 munud cyn defnyddio mop glân i sychu'r llawr a thynnu unrhyw weddillion o'r cynhwysion.

Paratoad yn seiliedig ar sebon du

Perffaith ar gyfer glanhau a dad-lenwi'r staeniau mwyaf ystyfnig ar bob math o loriau, mae sebon du yn caniatáu, yn ogystal â golchi, i faethu'r gorchuddion llawr yn ddwfn. Mae'n glanhau ac yn glanweithio arwynebau mewn ffordd iach. Mae'n gynnyrch amlswyddogaeth naturiol sydd hefyd yn caniatáu ichi ddirywio'r popty, yr hobiau a wyneb gwaith y gegin. Ar gyfer golchi ffenestri, mae'n ymddangos y gall sebon du lanhau arwynebau gwydr heb adael olion.

I baratoi'r glanhawr hwn bydd angen i chi:

  • 3 llwy fwrdd o sebon du
  • 3 litr o ddŵr poeth

Mewn bwced wedi'i lenwi â dŵr poeth, ychwanegwch y sebon du a'i gymysgu. Sgwriwch y llawr gyda mop neu sbwng a'i rinsio'n drylwyr gydag ail bas o frethyn mop neu ficrofiber.

Awgrymiadau mam-gu eraill ar gyfer glanhau lloriau gwyn

Dŵr coginio tatws

Os ydych chi am gael teilsen sgleiniog heb ddefnyddio cemegolion ac yn ddrud yn ychwanegol, dyma domen sicr ac iach i'w chyflawni. Dyma ddŵr coginio'r tatws. Mae'r olaf yn gloron sydd cynnwys startsh gydag eiddo dirywiol ac yn berffaith ar gyfer glanhau teils heb eu niweidio. I wneud hyn, arllwyswch y dŵr coginio o'r tatws ar y teils budr a gadewch i'r startsh weithredu am 10 munud cyn sgwrio â brwsh stiff a'i rinsio â mop a dŵr glân.

Y garreg arian

Fe'i gelwir hefyd yn garreg wen neu garreg glai, mae carreg arian yn gynnyrch eco-gyfeillgar perffaith ar gyfer gwneud i'r llawr ddisgleirio. Mae ei briodweddau gwrth-limescale, antiseptig a sgraffiniol yn ei gwneud hi'n bosibl sgleinio'r teils a'i adfer i'w wynder y gorffennol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhwbio'r garreg arian i'w gwneud yn ewyn a'i rhoi ar y teils. Rinsiwch yn drylwyr a mwynhewch lendid a disgleirio'ch teils.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/des-astuces-simples-et-efficaces-pour-nettoyer-le-sol-blanc-et-le-faire-briller-vie-pratique-000000336 /

Gadael sylw