Mae'r gantores Danville, Sophie Pecora, yn ennill gwobr gerddoriaeth ryngwladol - pobl

0 65

Achosodd Sophie Pecora, merch yn ei harddegau o Danville, a wnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn 2019 ar "America's Got Talent," deimlad mewn cystadleuaeth dalent arall.

Dysgodd Pecora, 17, yr wythnos hon ei bod wedi ennill y wobr fawr yn y gystadleuaeth flynyddol Cystadleuaeth gerddoriaeth heb ei llofnodi yn unig. Wrth gystadlu mewn cystadleuaeth a dynnodd 10 o gynigion o 000 o wledydd, enillodd y rapiwr-fardd am gân o'r enw “Pryder. "

Daw'r fuddugoliaeth gyda gwobr sy'n werth $ 50, gan gynnwys $ 000 mewn arian parod.

“Pan gefais yr alwad, 'O fy Nuw! "Ni allwn ei gredu. Roedd mor gyffrous, ”meddai Pecora mewn sgwrs ffôn. “Es i mewn i hyn heb unrhyw ddisgwyliadau oherwydd dwi ddim eisiau cael fy siomi. Rwy'n hoffi rhoi cynnig ar lawer o wahanol bethau.

Sophie pecora

Mae "Anxiety" yn gân o EP newydd Pecora a gynhyrchwyd yn annibynnol o'r enw "Blodau gwyllt", sy'n cyflwyno gweithiau gwreiddiol trawiadol iawn sy'n mynd i'r afael, ymhlith pethau eraill, â materion iechyd meddwl. Mae'r gân yn agor gyda'r geiriau hyn:

Dyn Rwy'n dal i gael y lwmp hwnnw yn fy ngwddf
Glöynnod Byw drwg yn fy mol ac ni allaf eu hatal rhag dod
Rwy'n gaeth yn ddwfn yn y twll hwn
Ac nid wyf yn gwybod sut brofiad yw anadlu'n normal hebddo
Mae'r tân yn fy llosgi yn araf o'r tu mewn
Tynnwch y boen i ffwrdd, dwi eisiau teimlo'n iawn
Dwi ddim eisiau cerdded o gwmpas a pheidio â meddwl fy mod i'n mynd i farw
O pam oh pam

Dywedodd Pecora iddi ysgrifennu “Pryder” ar ôl clywed ffan ar TikTok yn trafod yr anhwylder.

“Fe wnes i ei ysgrifennu yn ceisio rhoi fy hun yn esgidiau rhywun arall,” meddai. “Mae’n rhywbeth rydw i wedi ei deimlo weithiau, ond nid ar y lefel hon. Felly ceisiais ddychmygu sut brofiad yw teimlo pethau ar y lefel honno trwy'r amser. … Rwyf wedi clywed llawer o bobl yn dweud y gallant uniaethu â hyn.

Wedi'i greu yn 2012, mae Unsigned Only wedi tyfu i fod yn gystadleuaeth gerddoriaeth fawr sy'n anrhydeddu artistiaid rhyngwladol nad ydyn nhw wedi arwyddo gyda label recordiau mawr. Dewiswyd yr enillwyr gan reithgor o arbenigwyr diwydiant ac artistiaid recordio, yn ogystal â newyddiadurwyr cerdd o Rolling Stone, Guitar Player, JazzTimes, Yahoo Music ac eraill.

Yn ôl trefnwyr y gystadleuaeth, ers 2012, mae pump o’i enillwyr mawr wedi’u llofnodi gan labeli recordiau, gan gynnwys yr artist gwlad Ingrid Andress (a enwebwyd ar gyfer tri Grammys eleni) a’r artist pop sy’n dod i’r amlwg Faouzia, a ryddhaodd y flwyddyn ddiwethaf “Minefields”, a deuawd gyda John Legend.

O ran Pecora, dywedodd sylfaenwyr yr ornest Candace Avery a Jim Morgan, “Defnyddir y gair‘ dilys ’yn rhy aml, ond yn achos enillydd gwobr fawr eleni, does dim gwadu ei bod hi mewn gwirionedd yn arlunydd dilys. Nid oes arni ofn bod yn agored i niwed, mynegi ei hemosiynau, a chloddio'n ddwfn - a dim ond 17 oed yw hi. Mae ganddi ddyfodol mor ddisglair o'i blaen.

Mae'r rhain yn amseroedd cyffrous i Pecora, sydd, yn ychwanegol at fuddugoliaeth Unsigned Only a rhyddhau ei hail EP, ar hyn o bryd yn gweithio ar draciau newydd yn y stiwdio gydag will.i.am, a ddaeth o hyd iddi ar TikTok. Mae Pecora a'i theulu yn bwriadu symud i Los Angeles ar ddiwedd y flwyddyn fel y gall ganolbwyntio'n ddwysach ar ei gyrfa gerddoriaeth gynyddol.

“Mae’n gyfle i gymryd rhan mewn mwy o sesiynau ysgrifennu ac i weithio mwy yn y stiwdio gyda fy nghynhyrchydd,” meddai. “Hefyd, i wneud mwy o berfformiadau byw. "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2021/09/10/danville-singer-sophie-pecora-wins-international-music-award/

Gadael sylw