Dyma sut y gallwch ddadwenwyno'ch corff trwy eich traed - SANTE PLUS MAG

0 239

Er bod yna lawer o ffyrdd i gael gwared ar docsinau, yn enwedig gyda'r diet dadwenwyno, mae'n bosibl gwneud hynny. diolch i faddon traed syml. Mae'n ddull sy'n seiliedig ar adweitheg plantar sy'n nodi bod "parthau atgyrch" ein traed wedi'u cysylltu'n uniongyrchol ag organau ein corff. Felly, awgrymir, trwy fynd trwy'r traed, ei bod yn bosibl trin gwahanol leoedd o'r corff trwy roi pwysau ar y parth atgyrch a ddymunir.

traed dadwenwyno

Dadwenwyno'ch Corff Trwy'ch Traed - Ffynhonnell: spm

Yn yr achos hwn, ni fydd yn rhaid i chi ei wneud oherwydd does ond angen i chi ymdrochi eich traed mewn toddiant. Trwy wneud hyn, rydych chi'n puro'ch corff wrth ysgogi'r traed.

Bath troed i dynnu tocsinau o'r corff

Bydd angen y cynhwysion canlynol arnoch chi:

  • ¼ cwpan o halen môr
  • Hanner cwpan o finegr seidr afal
  • Hanner cwpan o halen Epsom

Dull paratoi:

  • Paratowch fwced o ddŵr poeth neu llenwch eich twb
  • Arllwyswch yr holl gynhwysion
  • Ymolchwch eich traed yn y toddiant
  • Cadwch eich traed yn y gymysgedd am 30 i 40 munud
  • Ewch â nhw allan yna eu sychu

Er mwyn sicrhau canlyniad boddhaol, eich dewis chi fydd mynd i'r arfer o'i wneud yn ddyddiol cyn amser gwely. Hefyd ceisiwch fersiwn y baddon lemwn wrth leddfu'ch traed.

Ffyrdd eraill o dynnu tocsinau o'r corff

Er mwyn helpu'ch corff i gael gwared ar wastraff ac i buro ei hun, mae angen y "iachâd dadwenwyno". Mae hefyd yr un mor bwysig mabwysiadu arferion sy'n gallu cadw'ch iechyd a dileu tocsinau. Dyma nhw :

Manteisiwch ar ffrwythau a llysiau: Fel y gwyddoch, nid oes unrhyw beth gwell na ffrwythau a llysiau organig. Hefyd llenwch fwydydd sy'n llawn ffibr a gwrthocsidyddion heb anghofio te llysieuol a arllwysiadau fel te gwyrdd yn ogystal â hydradiad dyddiol da i gael gwared ar docsinau.

Dywedwch na wrth seigiau diwydiannol: Dim ond oherwydd eu cyfansoddiad o ychwanegion bwyd y mae eich corff yn dioddef o seigiau diwydiannol. Yn lle hynny, cadwch at ddeiet iach, ffres.

Os yn bosibl, osgoi tybaco ac alcohol: Mae'n bwysig rhoi'r gorau i ysmygu ac alcohol sydd ond yn arafu'r broses o ddileu tocsinau.

Cerddwch pryd bynnag y gallwch: Peidiwch â cholli'r cyfle i symud. Newidiwch eich arferion teithio trwy ddisodli'r elevator â grisiau, er enghraifft, trwy ddewis cerdded os nad yw'ch cyrchfan yn bell, neu trwy gerdded ychydig cyn cymryd tacsi.

Dewch ag aer i'ch tu mewn: Mae'n bwysig awyru'r cartref i atal cemegolion rhag cael eu trapio dan do ac i atal lleithder rhag cronni. Felly agorwch eich ffenestri am 10 i 15 munud y dydd.

Anadlwch yn well: Gall eich system imiwnedd gael ei ysgogi gan anadlu bol. Bydd hyn yn fflysio tocsinau allan o'ch corff wrth ei ryddhau o'r straen sy'n cael ei storio yno. Gallwch hefyd fynd i ymarferion myfyrdod ac ioga.

Newid i'r brasterau da: Yn hytrach nag ymosod ar eich corff â "brasterau drwg", dewiswch y rhai sydd wedi'u cynnwys er enghraifft mewn cnau, eog, brwyniaid, ac ati. Ymadael felly popeth sy'n gigoedd oer, caws, llaeth cyflawn neu hufen ffres.

Cnoi am amser hir: Mae llawer o bobl yn amlyncu bwyd heb iddo gael ei gnoi yn ddigonol. O ganlyniad, maent yn profi adlif gastrig a chwyddedig y gellid eu hosgoi. Felly mae angen cnoi oherwydd bydd hyn hefyd yn caniatáu ichi gyrraedd syrffed bwyd yn gyflymach. Bwyta a arogli.

Gwneud cardio: Mae chwysu yn dda trwy weithgaredd corfforol yn ffordd wych o fflysio tocsinau. Gallwch ddewis gweithgaredd sy'n addas i chi.

Rhowch blanhigion puro yn eich cartref: Ar gyfer tu mewn iachach, mae planhigion sy'n glanhau'r aer, yn dileu tocsinau ac yn glanhau. Er enghraifft: Lafant, aloe-vera a llawer o rai eraill.

Sudd lemon i lanhau'r afu: Bob bore, ysgogwch eich afu trwy yfed sudd lemwn ar stumog wag i helpu i lanhau'r goden fustl. Gallwch chi hefyd droi i ddiodydd eraill sy'n cyflawni'r un swyddogaethau.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/voici-comment-vous-purez-detoxifier-votre-corps-par-vos-pieds-forme-000000333/

Gadael sylw