A fydd 'Eternals' Marvel yn cwrdd â'r amserlen ryddhau gyfredol?

0 91

Shang-Chi a chwedl y deg cylch trodd yn llwyddiant ysgubol i Marvel. Dyma ffilm MCU gyntaf Disney a ryddhawyd yn unig mewn theatrau yn ystod y pandemig. Bydd gan bob ffilm MCU arall a gafodd ei dangos am y tro cyntaf yn 2021 ddatganiadau theatrig yn unig, gan dybio nad yw Disney, Marvel, a Sony yn newid eu cynlluniau. Tragwyddol yn cael ei lechi i'w ryddhau ar Dachwedd 5, ac yna Spider-Man: Dim Llwybr adref Rhagfyr 17eg. Mae yna arwyddion bod Tragwyddol gellid ei gyflwyno mewn pryd, er bod siawns o hyd y bydd yn cael ei wthio yn ôl.

Bargen orau'r dydd Mae'r ffrïwr aer craff hwn yn anhygoel ac mae hyd yn oed yn gweithio gyda Alexa - ei gael am y pris isaf gan Amazon! Rhestr o brisiau:129,00 $ pris:89,00 $ Rydych chi'n arbed:$ 40,00 (31%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael ar Amazon efallai y bydd BGR yn derbyn comisiwn

Marvel's Shang-Chi llwyddiant yr allanfa

Gwnaeth y pandemig fynediad i sinema yn broblemus y llynedd pan ohiriodd stiwdios ddatganiadau neu eu ffrydio. Mae nifer yr achosion wedi cynyddu mewn amrywiol farchnadoedd yn ystod yr wythnosau diwethaf, gan arwain at don newydd o oedi ffilm. Mae rhai rhwystrau bloc wedi cael eu gwthio yn ôl i 2022, ac mae eraill wedi cael eu ffrydio.

Gwnaeth Prif Swyddog Gweithredol Disney Bob Chapek sylw Marvel anhapus Shang-Chi a chwedl y deg cylch yn yr wythnosau yn arwain at berfformiad cyntaf y ffilm. Galwodd y ffilm yn “brofiad diddorol,” sylw a wnaeth yr actor Shang-Chi, Simu Liu treth ar unwaith. Ond roedd Chapek yn cyfeirio at gynlluniau rhyddhau Disney ar gyfer y ffilmiau MCU sy'n weddill o'r flwyddyn. Mae hyn wedi arwain at ddyfalu bod rhyddhau Tragwyddol et Dim ffordd adref gallai weld newidiadau yn dibynnu ar sut mae'r pandemig yn datblygu. Disney a Marvel yn unig sy'n rheoli TragwyddolSerch hynny. Sony sydd â gofal am Dyn pry cop cynlluniau rhyddhau.

A fyddai digon o bobl yn mynd i wylio'r ffilm mewn theatrau nawr nad oes opsiwn Disney Plus Premier Access? Cafwyd penwythnos pedwar diwrnod Diwrnod Llafur Shang-Chi a chwedl y deg cylch cymryd penwythnos agoriadol o $ 94,4 miliwn. Mae hynny'n well na'r amcangyfrifon cychwynnol, a ragwelodd $ 50 miliwn mewn gwerthiannau am y tridiau cyntaf. Cododd y ffigur gwirioneddol i $ 75,5 am y cyfnod.

Dywedodd Kevin Feige o Marvel yn ystod y Shang-Chi yn gyntaf ar y carped coch yr hoffai Tragwyddol i gael datganiad theatrig yn unig.

Tragwyddol mae'r première yn dal i gael ei drefnu ar gyfer Tachwedd 5

Nid yw Disney a Marvel wedi cyhoeddi unrhyw newidiadau i'r cynlluniau rhyddhau cyfredol ar gyfer Tragwyddol. Mae gan y ffilm première theatraidd ar Dachwedd 5. Selon Amrywiaeth, mae mewnwyr yn dweud bod gan Disney ychydig dros bythefnos i benderfynu beth i'w wneud ag ef Tragwyddol. Gallai'r stiwdio ohirio'r premiere neu ddychwelyd i'r dyddiad rhyddhau a roddodd Gweddw ddu, hyd yn oed os yw'n mynd yn groes i gynlluniau Marvel.

Clywsom yr un peth ychydig ddyddiau yn ôl ar ffilmiau Sony ar ddiwedd 2021. Gallai'r stiwdio ohirio Venom 2 et Dim ffordd adref. Gellid rhyddhau'r olaf mewn theatrau ym mis Mawrth 2022, gan gymryd cilfach Rhyfedd yn y llu o wallgofrwydd. Ond mae'r Shang-Chi mae'n ymddangos bod llwyddiant wedi argyhoeddi Sony i ddod allan Venom 2 bythefnos yn gynt na'r disgwyl.

y Amrywiaeth adroddiad yn nodi bod y Shang-Chi Nid perfformiadau penwythnos agoriadol yw'r unig ffactor o ran Disney a Marvel. Bydd derbynebau swyddfa docynnau ar gyfer yr ail benwythnos yn dangos a Shang-Chi mae ganddo ragolygon tymor hir yn y swyddfa docynnau.

Sibrydion a dyfalu o'r neilltu, erthygl a ollyngwyd yn gynharach yr wythnos hon fel petai'n dangos bod y Tragwyddol mae'r allanfa bob amser ar amser. Rhifyn Hydref o Cylchgrawn Empire yn cyflwyno manylyn hynod ddiddorol ar y Tragwyddol ddaear. Mae'n datgelu'n union pryd mae'r ffilm yn digwydd mewn perthynas â Diwedd y gêm.

Wrth i ymgyrch farchnata Marvel ddwysau, rydyn ni'n disgwyl gweld mwy o gyfweliadau gyda'r cast a'r criw yn yr wythnosau yn arwain at y Tragwyddol yn gyntaf. Mae'n ymddangos bod yr erthygl a ddatgelwyd yn awgrymu y bydd y ffilm yn cael ei rhyddhau ddechrau mis Tachwedd. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon dweud wrthym a ydym yn ystyried rhyddhau theatrig yn unig neu ddiwrnod a dyddiad cyntaf. Heb sôn y gallai Disney a Marvel ddewis gohirio’r Tragwyddol rhyddhau, yn dibynnu ar esblygiad yr argyfwng iechyd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://bgr.com/entertainment/will-marvels-eternals-stick-to-the-current-release-schedule/

Gadael sylw