A oes gennych yr ateb i'r prawf mathemategol hwn y mae plant athrylith wedi llwyddo i'w ddatrys? - MAG PLUS IECHYD

0 123

Mae rhai pobl yn naturiol dda am ddatrys y problemau mwyaf cymhleth. Ydych chi'n un ohonyn nhw? Bydd y prawf hwn yn herio'ch sgiliau oherwydd nid yw'r ateb mor syml ag y mae'n ymddangos. Byddwch yn ofalus i beidio twyllo i ddod o hyd i'r ateb cywir. Gwaherddir defnyddio'r gyfrifiannell!

Dyma'r broblem i'w datrys:

A oes gennych yr ateb i'r prawf mathemategol hwn y mae rhai plant athrylith wedi llwyddo i'w ddatrys?

Prawf mathemategol - Ffynhonnell: spm

Cymerwch ychydig eiliadau i feddwl amdano. Gallai'r rhuthr eich camarwain!

Beth yw'r ateb da?

Yr ateb i'r broblem hon yw: 22

Os gwnaethoch chi'n iawn y tro cyntaf, gallwch chi fod yn falch ohonoch chi'ch hun. Ychydig yn unig sy'n llwyddo i ddod o hyd i'r ateb cywir! Yn wir, gall trefn y gweithrediadau arwain at ddryswch. Y fethodoleg gywir yw dechrau gyda lluosi neu rannu bob amser ac yna symud ymlaen i adio a thynnu. I barhau i hyfforddi, ceisiwch datrys y broblem fathemateg gymhleth hon.

Bydd dilynwyr profion gweledol yn gallu ceisio darganfyddwch y tresmaswr a lithrodd i'r ddelwedd hon. Eich tro chi yw hi!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/avez-vous-la-solution-a-ce-test-mathematique-que-des-enfants-genies-ont-reussi-a-resoudre-developpement -personnel -000000327 /

Gadael sylw