PS5, Xbox Series X, mwy

0 100

Os ydych chi'n prynu cynnyrch neu wasanaeth sydd â sgôr annibynnol trwy ddolen ar
ein gwefan, efallai y byddwn yn derbyn comisiwn cyswllt.

Mae cynllunio gwyliau yn hanfodol y dyddiau hyn. Mae'n debygol y bydd angen i chi ddyrannu arian o fewn eich cyllideb ar gyfer yr hyn rydych chi'n ei brynu i eraill ar yr adeg hon. Yn nodweddiadol, mae eitemau poeth a fydd yn costio mwy yn ystod y flwyddyn yn cael eu prynu ar Ddydd Gwener Du neu Ddydd Llun Seiber. Mae hyn oherwydd bod rhai o'r bargeinion gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn ystod yr amser hwn.

Rydyn ni yma i gadw i fyny â rhai o'r bargeinion Dydd Gwener Du gorau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'n swyddi ar setiau teledu, cynigion cartref craff, A gliniaduron. Ond rydyn ni yma i drafod gemau fideo a chonsolau gemau fideo. Os ydych chi'n falch o fod yn chwaraewr gwych, rydych chi'n gwybod mai diwedd y flwyddyn yw pan ddaw rhai o'r teitlau gorau allan. Rydych hefyd yn gwybod bod rhai o'r bargeinion gorau ar gonsolau ar gael tua'r adeg hon hefyd.

Rydyn ni yma i helpu, felly gallwch chi wirio'r erthygl hon yn rheolaidd. Byddwn yn cadw golwg ar y bargeinion gêm fideo Dydd Gwener Du gorau i chi. Bydd yn cael ei ddiweddaru wrth inni agosáu at ddyddiadau Tachwedd 26 a 29.

Pryd allwn ni ddisgwyl gweld bargeinion gêm fideo Dydd Gwener Du?

Golygfa o'r gêm fideo "The Last of Us". Ffynhonnell ddelwedd: cymedrig ci

Y llynedd bu ymdrech wallgof i gau cymaint o fargeinion ar gyfer gemau fideo. Gyda chonsolau newydd yn dod o PlayStation ac Xbox a gemau eraill a ryddhawyd ar gyfer y Nintendo Switch, roedd yn amser da i gamers. Un o'r swyddi anoddaf fu'r ymdrech i gael PlayStation 5 y llynedd dros y gwyliau. Mae'r un peth yn wir am gonsol Xbox Series X. Mae'r ddau wedi cyfoethogi rhagolwg gamers ar sut brofiad yw chwarae gemau fideo gartref tra bod y Nintendo Switch wedi eich helpu chi i chwarae gemau o unrhyw le. Hydref yw'r mis pan fyddwn fel arfer yn cael teimlad pryd y bydd y rhain yn cyrraedd.

Yr hyn yr ydych yn debygol o'i weld yw gostyngiadau mewn prisiau ar gemau. Wrth i bob blwyddyn barhau, mae pris gemau a ryddhawyd yn gynharach yn y flwyddyn neu'r flwyddyn flaenorol yn gostwng yn gyflym. Ar hyn o bryd gallwch gael rhai o gemau gorau 2020 am bron i hanner y pris, fel Forza Horizon 4. Bydd mwy o gemau yn cael toriadau mewn prisiau, yn enwedig yn yr wythnosau sy'n arwain at Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. Gallai'r rhain fod ar gael ddechrau mis Tachwedd.

Argraffiad Safonol Forza Horizon 4 - Xbox Un Rhestr o brisiau:$ 59.99 pris:38,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 21,00 (35%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn

Y Nintendo Switch OLED newydd

Model Nintendo-Switch-OLED
Model Nintendo Switch OLED yn y doc. Ffynhonnell ddelwedd: Nintendo

Newid Nintendo eleni rhyddhawyd fersiwn newydd o'i gonsol sy'n fodel OLED. Bydd ar gael ar Hydref 8, 2021. Daw allan wrth i ni i gyd aros yn amyneddgar. Chwedl Zelda: Chwa'r Gwyllt 2. Bydd y galw yn uchel, gan ei fod hefyd yn cynnwys stand y gellir ei addasu, gan roi tair ffordd i chi chwarae'r system. Newydd Terfysgaeth Metroid hefyd ar gael yr un diwrnod. Efallai y byddwch yn gweld bargeinion ar gyfer hyn o amgylch gwthio am Ddydd Gwener Du.

Ond, ers iddo gael ei ryddhau chwe wythnos ynghynt, mae siawns dda y bydd y pris yn dal i fod yn serth. Yr hyn y byddwch chi'n debygol o'i weld yw cwymp ar y Nintendo Switch gwreiddiol. Nawr bod y model newydd allan, gallai’r hen un a’r Nintendo Switch Lite fod ar y silff yn dda iawn. Cymerwch gip ar ddiwedd mis Hydref i gael syniad o'r hyn a allai ddigwydd.

Metroid Dread - Nintendo Switch pris: Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn

PlayStation 5 vs Xbox Series X.

Xbox-Series-X-Unboxing
Pecynnu manwerthu Xbox Series X. Ffynhonnell Delwedd: Jacob Siegal / BGR

O ran y ddau gonsol gemau poblogaidd, mae'n debyg na fyddwch yn dod o hyd i ostyngiad ar y naill na'r llall. Maent yn dal i fod yn anodd dod o hyd iddynt mewn stoc ond rydym yn disgwyl i hynny newid. Mae'n debyg y byddwch yn dod o hyd i ailstocio mwy o'r PS5 ac Xbox Series X yn ystod oes y Dydd Gwener Du a'r Dydd Llun Seiber.

Storfeydd fel targed, Walmart, Prynu gorau, a phwyntiau gwerthu ar-lein fel Amazon yn pwyso i gael meintiau mwy o gonsolau mewn stoc. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gemau fel y newydd Call of Duty: The Vanguard, sy'n ymddangos ar Dachwedd 5, 2021, y gellir ei chwarae. Mae'n debyg y byddwch yn gallu cael rheolwyr rhatach ac ategolion eraill o gwmpas yr amser hwn. Felly os ydych chi eisiau rhywbeth fel y Rheolwr DualSense PS5, mae'n debyg y bydd gennych siawns dda o ddod o hyd iddo am bris gostyngedig.

Dydd Gwener Du neu Ddydd Llun Seiber ar gyfer gemau fideo

Yn nodweddiadol, gallwch ddod o hyd i fargeinion gwell ar Ddydd Gwener Du ar gyfer PlayStation ac Xbox. Ond weithiau bydd Nintendo yn aros tan Seiber Ddydd Llun i ddod â rhai o'r bargeinion gorau i chi neu efallai ychydig fisoedd o aelodaeth rhatach ar-lein. Mae'n debyg y byddwch chi'n gallu cael y Nintendo Switch gwreiddiol am lai cyn Dydd Gwener Du. Ond efallai mai'r fargen orau hyd yn hyn fydd ar gyfer Cyber ​​Monday, gan fod Nintendo yn tueddu i fynd ar y trywydd hwnnw.

Ar gyfer PlayStation ac Xbox, mae'r gemau a'r gostyngiadau affeithiwr y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn debygol o arwain at Ddydd Gwener Du. Mae'n debyg y cânt eu cyhoeddi ychydig wythnosau ymlaen llaw. Ond gellir cadw ailgyflenwi yn dawel tan ychydig cyn iddynt ddigwydd, gan orfodi unrhyw un sydd eisiau i un o'r consolau ddal i edrych yn ôl.

Gêm Fideo Dydd Gwener Du Gorau Yn Delio Ar hyn o bryd

Gallwch ddal i fachu gemau fideo a chonsolau gwych ar hyn o bryd, cyn y gwyliau enfawr.

Rheolydd diwifr gwreiddiol DreamController wedi'i ddylunio ar gyfer y rheolydd Playstation 5 y gwnes i ei addasu ar gyfer… Rhestr o brisiau:134,99 $ pris:124,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 10,00 (7%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Rheolydd diwifr Sony PlayStation Dualsense - PlayStation 5 pris:88,61 $ Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Rheolydd di-wifr pro sy'n gydnaws â Switch / Switch Lite, rheolwr gêm bell YCCTEAM gyda ... Rhestr o brisiau:$ 39.99 pris:25,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 14,00 (35%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Rheolydd diwifr ar gyfer PS4, rheolydd diwifr Playstation DualShock 4, siaradwr / allwedd integredig ... Rhestr o brisiau:$ 29.99 pris:28,20 $ Rydych chi'n arbed:$ 1,79 (6%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Clustffonau hapchwarae Razer Kraken X Ultralight: yn gydnaws â sain amgylchynol 7.1 - Ffrâm ysgafn - Inte… Rhestr o brisiau:$ 49.99 pris:35,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 14,00 (28%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Gorsaf Codi Tâl PowerA gyda Drws Elitaidd ar gyfer Xbox One - Du Rhestr o brisiau:$ 29.99 pris:24,37 $ Rydych chi'n arbed:$ 5,62 (19%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Argraffiad Safonol Forza Horizon 4 - Xbox Un Rhestr o brisiau:$ 59.99 pris:38,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 21,00 (35%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Ori ac Ewyllys y Wisps - Xbox Un Rhestr o brisiau:$ 29.99 pris:17,00 $ Rydych chi'n arbed:$ 12,99 (43%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Assassin's Creed Valhalla Xbox Series X | S, Argraffiad Safonol Xbox One Rhestr o brisiau:$ 59.99 pris:$ 29.99 Rydych chi'n arbed:$ 30,00 (50%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Eneidiau Demon - PlayStation 5 Rhestr o brisiau:69,99 $ pris:49,94 $ Rydych chi'n arbed:$ 20,05 (29%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Madden NFL 22 - PlayStation 5 Rhestr o brisiau:69,99 $ pris:63,55 $ Rydych chi'n arbed:$ 6,44 (9%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
FANTASY TERFYNOL RHYNGWLAD RHYNGWLADOL Rhestr o brisiau:69,99 $ pris:59,94 $ Rydych chi'n arbed:$ 10,05 (14%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Cwymp 4: Mae'n Amser - Nintendo Switch Rhestr o brisiau:$ 39.99 pris:33,88 $ Rydych chi'n arbed:$ 6,11 (15%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Super Mario Bros newydd. U Deluxe - Nintendo Switch Rhestr o brisiau:$ 59.99 pris:40,99 $ Rydych chi'n arbed:$ 19,00 (32%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn
Chwedl Zelda: Chwa'r Gwyllt - Nintendo Switch Rhestr o brisiau:$ 59.99 pris:49,94 $ Rydych chi'n arbed:$ 10,05 (17%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn

Cymerwch gip ar ein lluniau ar gyfer y gemau xbox un gorau!


Dilynwch @BGRDeals ar Twitter i gadw i fyny â'r bargeinion diweddaraf a mwyaf rydyn ni'n eu darganfod ar y we. Gall prisiau newid heb rybudd a gall yr holl gwponau a grybwyllir uchod fod ar gael mewn symiau cyfyngedig.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/deals/black-friday-video-game-deals-ps5-xbox-series-x-more/

Gadael sylw