Unol Daleithiau yn arwyddo gwiriad trydan $ 550 miliwn - Jeune Afrique

0 95

Gorsaf bŵer Bel Air Senelec, parth diwydiannol Dakar.

Gorsaf bŵer Bel Air Senelec, parth diwydiannol Dakar. © Youri Lenquette ar gyfer JA

Yn ôl Washington, mae’r diwygiadau a wnaed gan weinyddiaeth yr Arlywydd Macky Sall yn y sector ynni yn cyfiawnhau’r cymhorthdal ​​hwn o hanner biliwn o ddoleri. Esboniadau.


Bydd y grant $ 550 miliwn hwn gan lywodraeth yr UD yn cael ei ddefnyddio i adeiladu llinellau trawsyrru ac is-orsafoedd foltedd uchel i wella mynediad at drydan. "Mae'r grant gan y Corfforaeth Her y Mileniwm (MCC), prif gronfa ddatblygu llywodraeth yr UD, fydd yn galluogi Senegal i fynd i’r afael â materion hanfodol yn y sector trydan, ”meddai Reuters Mahmoud Bah, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dros Dro MCC. Bydd y cymorth hwn yn cael ei ategu gan gyllid o $ 50 miliwn gan lywodraeth Senegalese.

Ar Fedi 9, cyn y seremoni arwyddo yn Dakar, croesawodd Mahmoud Bah y diwygiadau rheoliadol a fabwysiadwyd yn ddiweddar gan Senegal, a oedd yn caniatáu cymeradwyo'r cyllid hwn.

Mae'r amodau bellach yn cael eu bodloni i'r Unol Daleithiau gefnogi Senegal

Ym mis Mehefin, mabwysiadodd Senedd Senegalese ddau fil a ddaeth â monopoli'r cwmni trydan cenedlaethol, Sénélec, i ben ar gyfer prynu trydan yn gyfan gwbl.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1231328/economie/senegal-les-etats-unis-signe-un-cheque-de-550-millions-de-dollars-pour-lelectricite/

Gadael sylw