Mae'r brenin yn galw ar Aziz Akhannouch i ffurfio'r llywodraeth - Jeune Afrique

0 91

Galwodd Mohammed VI ar lywydd Rali Genedlaethol yr Annibynwyr, a ddaeth yn fuddugol yn etholiadau Medi 8, i ffurfio’r llywodraeth newydd.


Llywydd Rali Genedlaethol yr Annibynwyr (RNI), Aziz Akhanouch, y cyhuddodd y Brenin Mohammed VI y dydd Gwener hwn o ffurfio llywodraeth newydd Moroco ar ôl etholiadau Medi 8.

Daeth yr RNI yn gyntaf gyda 102 sedd allan o'r 395 yn Nhŷ'r Cynrychiolwyr. Mae o flaen y Blaid Dilysrwydd a Moderniaeth (PAM, 87 sedd), y Blaid Istiqlal (DP, 81 sedd), Undeb Sosialaidd y Lluoedd Poblogaidd (USFP, 34 sedd), y Blaid Cynnydd a Sosialaeth (PPS, 22 sedd ) a'r Undeb Cyfansoddiadol (UC, 18 sedd).

Dylai'r RNI gynghreirio yn rhesymegol ag un o'r symudiadau hyn, heb os y PAM neu'r DP, i fod yn fwyafrif ac yn llywodraeth. O ran Plaid Cyfiawnder a Datblygu (PJD) pennaeth y llywodraeth sy’n gadael, fe wnaeth ei gwymp etholiadol (aeth y mudiad o 125 o ddirprwyon i 13) heddiw ymddiswyddo ar y cyd ei ysgrifenyddiaeth.

Cysegru

Mae'r penodiad ym mhen y llywodraeth yn gysegriad i Aziz Akhannouch, yng ngofal y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd Morwrol, Datblygu Gwledig a Dŵr a Choedwigoedd er 2007. Wedi cyrraedd pennaeth yr RNI yn 2016 tra bod yr un - yma wedi cofrestru dirywiad etholiadol cryf, gan fynd o 52 sedd i 37 yn y Siambr, llwyddodd y dyn busnes i wyrdroi'r duedd a denu nifer o bleidiau siomedig eraill i'w restrau.

Bellach yn 60 oed, mae Aziz Akhannouch ar ben treftadaeth a amcangyfrifir gan Forbes ar $ 2,2 biliwn, sy'n golygu mai ef yw ffortiwn gyntaf y Deyrnas. Proffil a allai fod wedi rhwystro ei benodiad yn bennaeth llywodraeth, ond roedd rhesymeg y sefydliad yn drech o'r diwedd. Ar ddiwedd erthygl 47 o'r Cyfansoddiad, mae'r brenin yn dewis pennaeth llywodraeth o fewn y blaid sy'n ennill y bleidlais, yna'n penodi'r gweinidogion ar gynnig yr olaf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1231602/politique/maroc-le-roi-appelle-aziz-akhannouch-a-former-le-gouvernement/

Gadael sylw