Mae gollyngiad fideo 'No Way Home' yn cadarnhau anrheithiwr craziest Spider-Man

0 113

y Spider-Man: Dim Llwybr adref y gollyngiadau naill ai yw hunllef waethaf Sony neu ymgyrch farchnata wych. Waeth beth allai Sony a Marvel feddwl am yr un mawr Dim ffordd adref syndod yn cael ei ddifetha dro ar ôl tro ar-lein, nid yw'n newyddion drwg i gyd. Llif di-dor Dim ffordd adref mae'r gollyngiadau'n golygu bod cefnogwyr yn dal i siarad am y ffilm sydd ar ddod. A’r sgwrsiwr ar-lein hwn yw’r hyrwyddiad gorau y gallai Sony a Marvel obeithio amdano. O'r cyntaf Dim ffordd adref cyrhaeddodd y trelar, gwelsom tri llun cysylltiedig roedd yn ymddangos bod hynny'n cadarnhau anrheithiwr mwyaf y ffilm. Fe wnaethant roi ein cipolwg cyntaf inni ar Tobey Maguire ac Andrew Garfield mewn gwisgoedd Spider-Man. Yn hytrach na gadael y lluniau ar eu pennau eu hunain, Mae Sony wedi cadarnhau eu bod yn ddilys trwy ffeilio hawliadau hawlfraint yn erbyn pob un ohonynt. Ond a ydych chi'n gwybod beth sydd hyd yn oed yn well na gweld Garfield wedi'i wisgo fel Spider-Man mewn llun? A. Dim ffordd adref fideo wedi'i ollwng o'r un olygfa.

Bargen orau'r dydd Mae'r ffrïwr aer craff hwn yn anhygoel ac mae hyd yn oed yn gweithio gyda Alexa - ei gael am y pris isaf gan Amazon! Rhestr o brisiau:129,00 $ pris:89,00 $ Rydych chi'n arbed:$ 40,00 (31%) Prynwch Nawr Ar gael ar Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael ar Amazon efallai y bydd BGR yn derbyn comisiwn

Cadarnhawyd Spider-Man 3 lluniau wedi'u gollwng

Mae penderfyniad Sony i ffeilio’r hawliadau hawlfraint yn rhyfedd ar y gorau. Nid oes unrhyw ffordd i dynnu lluniau a fideos o'r rhyngrwyd yn llwyr, a dylai Sony fod wedi gwybod hynny. Yr unig beth y mae Sony wedi'i gyflawni yw cadarnhau bod y lluniau hyn - y gollyngwyd pob un ohonynt gan yr un "Spider-Fan" dirgel - yn ddilys.

Er mwyn ailadrodd yn gyflym, dangosodd y ffilm Maguire a Garfield wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd Spider-Man. Roeddent yn sefyll neu'n sgwatio ar ben sgaffaldiau, wedi'u hamgylchynu gan lawer o sgriniau glas. Mae'r lluniau'n awgrymu eu bod ar ffilm wedi'i gosod ar ei chyfer Dim ffordd adref. Honiadau hawlfraint Sony yn erbyn y lluniau hyn a gadarnhaodd eu cyfreithlondeb yn ymarferol.

Ond efallai nad lluniau oedd y delweddau llonydd i ddechrau. Efallai mai sgrinluniau o'r rhain oedd Dim ffordd adref fideos nad oes ganddynt unrhyw effeithiau gweledol ynghlwm. Dyma'r canlynol Dim ffordd adref mae gollyngiad fideo yn awgrymu.

Mae gan y fideo isod bron i 400 o olygfeydd ar Twitter. Mae hwn yn nifer anhygoel, sy'n profi ymhellach pa mor gyffrous yw pobl Dim ffordd adref. Yna eto, torrodd y trelar cyntaf y Diwedd y gêm cofnodion, felly mae'n amlwg bod cefnogwyr Marvel yn poeni am y ffilm hon. Mae hefyd yn dangos bod llawer o gefnogwyr eisoes yn gwybod y bydd Maguire a Garfield yn Spider-Men ochr yn ochr â Tom Holland yn Dim ffordd adref.

Dyma olwg arall, pan fydd yr un hon yn anochel yn cael ei dileu:

Y newydd Dim ffordd adref fideo wedi'i ollwng

Nid yw'n hysbys o ble y daeth y gollyngiad fideo, ond mae ganddo'r un dyfrnod "Spider-Fan" â'r holl luniau a ddatgelwyd a ddileodd Sony. Mae'n debyg bod un o'r sgrinluniau hynny o'r olygfa benodol hon. Dim ond mater o amser cyn i Sony ei dynnu o Twitter. Ond bydd llawer o bobl wedi ei weld erbyn hynny. Heb sôn y bydd y clip yn cael ei ail-lwytho i fyny ar rwydweithiau cymdeithasol hyd yn oed os bydd yn diflannu.

Wedi dweud hynny, nid oes gennym unrhyw syniad beth sy'n digwydd yn yr olygfa. Mae amrywiad Peter Parker Garfield wedi cynhyrfu'n arw. Neu efallai mai Garfield, yr actor, sydd o ddifrif yn cymryd o ddifrif. Nid oes sain i'r gollyngiad fideo, felly ni allwn glywed yr hyn y mae Garfield yn ei ddweud.

Yr hyn sy'n hynod yw'r dwylo ar yr ochr chwith. Maent yn perthyn i amrywiad gwahanol o Spider-Man. Ac rydyn ni'n gwybod o'r lluniau sydd wedi'u gollwng mai dwylo Tobey Maguire yw'r rhain. Dylai fod yn sefyll lle mae Garfield yn edrych. Ac mae Maguire hefyd yn gwisgo'i wisg Spider-Man.

Dywed sibrydion y bydd Sony a Marvel yn cadarnhau'r un mawr Dim ffordd adref gollwng unwaith ac am byth yn yr ail ôl-gerbyd sydd ar ddod. Bydd Maguire a Garfield ill dau yn ymddangos fel amrywiadau Spider-Man mewn clip newydd ddiwedd mis Hydref.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/entertainment/no-way-home-video-leak-confirms-the-craziest-spider-man-spoiler/

Gadael sylw