3 awgrym i gryfhau ewinedd brau gyda garlleg (byddant yn tyfu'n ôl yn gyflymach) - SANTE PLUS MAG

0 128

Mae gofalu am eich ewinedd yn angenrheidiol i'w hatal rhag torri'n rhy hawdd. Ac am reswm da, gall cemegolion, amlygiad hirfaith i ddŵr neu hyd yn oed amodau hinsoddol eu gwanhau yn y pen draw. Os ydych chi'n breuddwydio i gael ewinedd hir a chryf, mae yna lawer o gynhyrchion naturiol a all helpu, gan gynnwys soda pobi. Heb os, bydd yr awgrymiadau rydyn ni'n eu cyflwyno i chi yn caniatáu ichi gyflawni hyn!

ewinedd caledu garlleg

Mae garlleg yn gynhwysyn ofnadwy ar gyfer ewinedd caledu Ffynhonnell: spm

Sut i ddefnyddio garlleg i galedu’r ewinedd?

Fel y byddwch wedi deall, er mwyn ymladd yn erbyn ewinedd meddal a difrodi, mae'n hanfodol rhoi sylw arbennig iddynt. Garlleg, cynhwysyn sydd â llawer o briodweddau, yw un o'r prif gynhyrchion naturiol i'w maldodi. Mae'r planhigyn hwn, sy'n sefyll ar frig y rhestr diet, hefyd yn gynhwysyn harddwch rhagorol. Yn llawn sylffwr a seleniwm, mae garlleg yn helpu adfer disgleirio i'n hewinedd a'u cryfhau. Mantais arall? Mae'n hyrwyddo aildyfiant i feiddio arddangos eich ewinedd naturiol yn falch. Er mwyn manteisio ar ei bŵer cryfhau ac adferol, defnyddiwch yr awgrymiadau hyn yn rheolaidd.

baddon llaw garlleg

Bath llaw garlleg - Ffynhonnell: spm

1. Bath llaw garlleg

Wedi'i gyfoethogi ag asidau amino, ensymau, gwrthocsidyddion a fitaminau, mae garlleg yn helpu i wneud eich ewinedd sgleiniog ac ymladd yn erbyn hollti. I gael yr awgrymiadau hyn, bydd angen cynhwysydd arnoch chi wedi'i lenwi â dŵr a dwy ewin o arlleg. Torrwch yr ewin garlleg yn ei hanner a'i roi yn eich bowlen wedi'i llenwi â dŵr. Gadewch eistedd am 15 i 20 munud yna tynnwch y garlleg. Cyn eich dwylo cartref, dechreuwch gyda'r baddon maethlon hwn trwy socian eich ewinedd yn y paratoad hwn am oddeutu pymtheg munud. Yna golchwch eich dwylo gyda sebon ysgafn i gael gwared ar arogl garlleg.

garlleg wedi'i falu

Garlleg wedi'i falu - Ffynhonnell: istock

2. Triniaeth garlleg ac olew olewydd

Er mwyn cyflawni'r driniaeth hon sy'n hybu tyfiant ewinedd, dim ond dau gynhwysyn fydd eu hangen arnoch chi: olew olewydd ac ewin garlleg wedi'i falu. Mewn cynhwysydd a lanhawyd yn flaenorol, malwch yr ewin garlleg a'i arllwys mewn llwy fwrdd o olew olewydd. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig ddiferion o sudd lemwn, gyda'r weithred gwrthfacterol a gwrthffyngol sy'n cymryd rhan ymladd yn erbyn ymddangosiad mycoses. Rhowch y gymysgedd hon ar eich ewinedd a'i adael ymlaen am 15 munud cyn ei rinsio â dŵr glân a'i olchi â sebon ysgafn. Fel olew castor neu olew almon, olew olewydd yn cymryd rhan yn harddwch yr ewinedd trwy eu cryfhau a'u hydradu.

3. Triniaeth gryfhau gyda garlleg

cryfhau triniaeth

Sglein ewinedd - Ffynhonnell: spm

Ar gyfer ewinedd wedi'u gwasgaru'n dda, nid oes angen gwario'ch arian ar gryfhau triniaethau a chaledu farneisiau a werthir mewn archfarchnadoedd. Gallwch ei baratoi gartref ac yn rhad. Piliwch ewin o arlleg, ei falu ac ychwanegu farnais clir ato. Arllwyswch eich paratoad i gynhwysydd aerglos. Gan ddefnyddio brwsh farnais, rhowch y driniaeth ar eich ewinedd a gadewch iddi sychu. Mewn ychydig o ddefnyddiau yn unig, bydd y driniaeth hon yn gwneud tyfu eich ewinedd yn gyflymach a'u hamddiffyn rhag ymosodiadau allanol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/3-astuces-pour-renforcer-les-ongles-cassants-avec-de-lail-ils-repousseront-plus-vite-mains-et-pieds -000000315 /

Gadael sylw