Recriwtio interniaid organig ac uchelgeisiol

0 47

Recriwtio interniaid organig ac uchelgeisiol

 

Gwybodaeth Allweddol

  • Math o gontract: Interniaeth
  • Maes gweithgaredd: Amhenodol
  • Gweithle: Douala
  • Profiad: Dechreuwr
  • Isafswm yr astudiaeth: Bagloriaeth
  • talu : i drafod

y cynnig

Proffil dymunol

Person, dyn neu fenyw rhwng 25 a 35 oed sydd â lefel astudio Bagloriaeth nad yw'n siarad nac ysgrifennu Ffrangeg yn fwy na llai

Disgrifiad o'r proffil

Enw'r Cwmni Lle cymdeithas
Cyfeirnod hysbyseb REE / 09/2021/335
Math o weithgaredd Gwasanaethau eraill
Amrediad cyflog Llai na 100 FCFA
Math o newyddion Cam
Teitl y swydd Intern organig ac uchelgeisiol
cyd-destun Dychweliad defnyddiol i'r gwaith a cheiswyr gwaith

Mae strwythur lleol yn recriwtio ar ran ei bwyntiau gwerthu yn DOUALA Bonaberi a Makepe, rydym yn chwilio am bobl ifanc ddeinamig i gynhyrchu a marchnata cynhyrchion naturiol i'w bwyta'n uniongyrchol (sudd ffrwythau, saladau llysiau, ac ati) ac iechyd (olew neem, spirulina ...) yn unol â safonau a gwerthoedd y cwmni.

AMODAU

Lleiafswm 25 oed, y tu allan i'r ysgol ac yn chwilio am swydd.

Rydych chi'n chwilio am swydd sefydlog neu dros dro

Rydych chi'n weithiwr gwych, ac yn hoffi pethau o werth

Rydych chi'n ddifrifol ac yn benderfynol

Rydych chi eisiau cymryd rhan yn label strwythur trwy gynyddu ei drosiant

Ydych chi'n raddedig ai peidio

mae gennych o leiaf BAC

Ydych chi eisiau cynhyrchu a gwerthu ac argyhoeddi i ennill bonws?

Felly eich hysbyseb chi yw'r hysbyseb hon.

Ville Douala
Gofynnwyd am y proffil Pobl ifanc o unrhyw gategori neu sector.
Sgiliau gofynnol Sgiliau gofynnol

- Yn gallu dilyn cyfarwyddiadau a dysgu.

- Bod yn agored a hyblyg

- Yn gallu dyfalbarhau a chwrdd â heriau

- Gwenu

- Caru coginio a chrwsin

- yn hollol lân

- cwrteisi a chwrteisi

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2021-10 03-
Ffurflen gais CV
Math o gontract Contract hyd amhenodol
E-bost i dderbyn ceisiadau staree092021335@campusjeunes.net ag mewn gwrthrych STA / REE / 09/2021/335
Gwybodaeth arall Anogir yn gryf geisiadau gan bobl sy'n angerddol am naturioldeb a symlrwydd wrth addurno.

Ffynhonnell: http: //campusjeunes.net/recrutement/stages/professionnel/recherche-stagiaires-bio-ambitieux-1

Prif dasgau

cynhyrchu a marchnata cynhyrchion naturiol i'w bwyta'n uniongyrchol

Cynnig Swydd ar gyfer Ysgrifenyddion Gweithredol

Gadael sylw