Recriwtio ar gyfer Uwch Fferyllwyr Cynorthwyol

0 48

Recriwtio ar gyfer Uwch Fferyllwyr Cynorthwyol

 

OPPORTUNITY

Cenhadaeth

 • Rydych yn sicrhau bod y cyffur yn cael ei ddosbarthu a'i ddefnyddio'n iawn
 • Rydych chi'n sicrhau bod y claf yn deall y driniaeth
 • Rydych chi'n dadansoddi presgripsiynau yn unol ag arferion gorau
 • Rydych chi'n gwneud addasiadau galenig neu baratoadau ynadol a swyddogol
 • Rydych chi'n cwrdd â disgwyliadau'r cyhoedd o ran iechyd: rôl fawr mewn gofal cymorth cyntaf (cyngor fferyllol a / neu atgyfeirio at weithwyr iechyd proffesiynol eraill os oes angen);
 • Rydych chi'n cyfrannu at systemau diogelwch iechyd (gwyliadwriaeth fferylliaeth, gwyliadwriaeth, rhybuddion iechyd, tynnu batsh yn ôl, ac ati)
 • Rydych chi'n cydlynu pryniannau, rheoli rhestr eiddo a chadw cyffuriau'n iawn
 • Rydych chi'n cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu a gweithredu'r cynllun datblygu fferyllfa
 • Rydych chi'n cydlynu'r tîm o baratowyr a fferyllydd cynorthwyol iau ar faterion fferyllol

Rhinweddau a sgiliau sy'n ofynnol

 • Mae gennych ddiploma Doethuriaeth y Wladwriaeth mewn Fferylliaeth ac wedi'ch cofrestru gyda Gorchymyn Fferyllwyr Camerŵn
 • Mae gennych rhwng 2 a 5 mlynedd o brofiad
 • Mae gennych wybodaeth berffaith am y claf a'r meddyginiaethau
 • Rydych chi'n dangos trylwyredd, empathi ac addysgeg
 • Mae gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Rydych chi'n siriol yn ôl natur ac yn hoffi bod o wasanaeth
 • Rydych chi'n drylwyr ac yn onest
 • Rydych chi'n uchelgeisiol ac yn barod i roi eich gorau i dyfu yn eich gyrfa a chael effaith yn ddyddiol
 • Rydych chi'n meddwl agored, ac yn sensitif i'r tueddiadau diweddaraf mewn arloesi (digidol, gwyddonol, ac ati)
 • Rydych chi'n cyfarch y claf â gwên ar eich wyneb ac yn sicrhau'r profiad gorau posibl

dulliau

 • Lleoliad: Yaoundé
 • 25 i 40 awr yr wythnos a dyletswydd alwad achlysurol bob mis
 • Cyflog cymysg (rhan sefydlog + rhan amrywiol yn dibynnu ar berfformiad)
 • Argaeledd: Hydref 1af

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at helo@pharmaciewell.com

Recriwtio ar gyfer Cyflenwyr, Darparwyr Gwasanaeth ac Ymgynghorwyr

Gadael sylw