pa ysgogiadau economaidd y gall ECOWAS eu defnyddio? - Affrica Ifanc

0 46

Heb droi at yr “opsiwn niwclear” o ymyrraeth arfog, mae gan gymdogion Guinea Gorllewin Affrica arsenal trwm o sancsiynau ac offer pwysau economaidd yn erbyn y drefn newydd. Adolygiad o adnoddau.


Wedi'i ddiweddaru ar 09/09/2021, yn dilyn cyhoeddi datganiad i'r wasg ECOWAS.

Ar gais eu cymar o Ghana, Nana Akufo-Addo, llywydd dros dro Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Gorllewin Affrica, mae penaethiaid gwladwriaeth ECOWAS yn cymryd rhan mewn cyfarfod rhithwir rhyfeddol ym mis Medi 8. Amcan: penderfynu ar y mesurau sydd i'w gweithredu yn dilyn coup Medi 5 yn Guinea, yr oedd y sefydliad wedi'i gondemnio "gyda'r cadernid mwyaf", gan fynnu "dychwelyd i orchymyn cyfansoddiadol o dan gosb sancsiynau".

Ar ddiwedd y cyfarfod hwn, ataliodd y bloc rhanbarthol Guinea o holl gyrff ECOWAS "ar unwaith". Bydd y sefydliad rhanbarthol hefyd yn "anfon cenhadaeth lefel uchel i Guinea ar unwaith i asesu'r sefyllfa" ac yn ymrwymo i "ail-edrych ar y sefyllfa yng ngoleuni datblygiadau yng Ngweriniaeth Guinea ac adroddiad y genhadaeth asesu".

Yn ei araith ragarweiniol, gwadodd arlywydd Ghana “y digwyddiad anffodus a gresynu a ddigwyddodd yn Guinea [sy’n cynrychioli] tramgwydd blaenllaw o’n siarter gyffredin o lywodraethu da yn rhanbarth ECOWAS”.

Mae testunau ECOWAS yn awdurdodi ymyrraeth arfog ar gyfer ailsefydlu trefn gyfansoddiadol a democrataidd, yn enwedig o dan y "Protocol sy'n ymwneud â'r Mecanwaith ar gyfer atal, rheoli, setlo gwrthdaro, cynnal heddwch a diogelwch", a lofnodwyd yn Abuja ym mis Rhagfyr 1999. Defnyddiodd ECOWAS y pwerau hyn ym mis Ionawr 2017, pan gafodd bron i 7 o ddynion o luoedd arfog Senegal, Ghana a Nigeria eu hanfon i'r Gambia i orfodi cyn-lywydd Yahyah Jammeh i orfodi pŵer ar ôl etholiad coll.

Sancsiynau unigol a chyfunol

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1229475/economie/guinee-quels-leviers-economique-peut-emploi-la-cedeao/

Gadael sylw