Cynnig Swydd ar gyfer Ysgrifenyddion Gweithredol

0 52

Cynnig Swydd ar gyfer Ysgrifenyddion Gweithredol

 

 • Math o gontract: CDI
 • Maes gweithgaredd: Amhenodol
 • Gweithle: Douala
 • Profiad: Dechreuwr
 • Isafswm yr astudiaeth: BACC plws 2
 • talu : i drafod

y cynnig

Proffil dymunol

Person, dyn neu fenyw rhwng 22 a 40 oed gyda lefel astudio BACC ynghyd â 2 ddim mwy na llai yn siarad ac ysgrifennu Ffrangeg, Saesneg

Disgrifiad o'r proffil

Mae David Partners Consultor yn chwilio am Ysgrifennydd Gweithredol

 

 

Recriwtio (01) Ysgrifennydd Gweithredol yn Douala.
Fel rhan o gryfhau ei weithgareddau, mae'r Cwmni Arbenigedd Ariannol YMGYNGHORYDD PARTNERIAID DAVID trwy ei asiantaeth newydd yn Douala, yn recriwtio (01) Ysgrifennydd Gweithredol
Cenhadaeth
 • Croeso i bartneriaid, cwsmeriaid ac ymwelwyr ac ati. ;
 • Derbyn, anfon, olrhain, recordio a throsglwyddo pob dogfen ar ôl eu prosesu
 • Trefnu derbyniadau, cyfarfodydd a chiniawau;
 • Trefnu teithiau busnes a rheoli teithio (archebion gwestai a thocynnau awyren);
 • Ysgrifennu gohebiaeth weinyddol a sicrhau dosbarthiadau amrywiol;
 • Cyflawni tasgau gweinyddol a chynorthwyo'r Rheolwyr
 • Trefnu ffeilio ac archifo ffeiliau
 • Cynllunio a threfnu cyfarfodydd a digwyddiadau (cyrff, seminarau): ysgrifennu adroddiadau.
gofynion
 • BAC + 2 o leiaf mewn awtomeiddio swyddfa
 • Meistrolaeth dda ar Saesneg a / neu Ffrangeg;
 • Meistrolaeth ar offer swyddfa a chyfathrebu digidol;
 • Sensitifrwydd masnachol, sgiliau rhyngbersonol, cyfeiriadedd cwsmeriaid a pherthynas
 • Dynamism, argaeledd, trylwyredd, disgresiwn, allblyg a gweithgar
Sgiliau eraill
 • Capasiti hunan-hyfforddi a hyfforddi
 • Angerdd am chwilio am offer a gweithdrefnau newydd, mwy effeithlon ac effeithiol
 • Ymdeimlad o gyfrifoldeb
 • Serenity a hunanhyder mewn gweithredoedd a dewisiadau
 • Synnwyr disgyblaeth a pharch at weithdrefnau a dulliau
 • Gwaith sy'n canolbwyntio ar ganlyniad
 • Gweithio dan bwysau
 • Sgiliau ysgrifennu a mynegiant llafar da iawn;
Ffurflen gais

Curriculum Vitae
Anfonwch CV i'r cyfeiriad canlynol: celestin.davidpartners@gmail.com
Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus am gyfweliad.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16/09/2021
 
Ffynhonnell: https: //camerspace.com/emploi/la-societe-david-partners-consultor-recherche-une-secretaire-de-direction/

Prif dasgau

Croeso i bartneriaid, cwsmeriaid ac ymwelwyr, ac ati.

Recriwtio ar gyfer Uwch Fferyllwyr Cynorthwyol

Gadael sylw