Yn hyrwyddo Recriwtio Camerŵn

0 50

Yn hyrwyddo Recriwtio Camerŵn 

 

Porth recriwtio

Ymunwch â Advans a symud ymlaen gyda'n gilydd!

Mae'r wefan hawdd ei defnyddio hon yn caniatáu ichi ymgynghori â'n holl gynigion swydd:
Cyflwyno cais am swydd ac yna creu a rheoli eich proffil ymgeisydd wedi'i bersonoli.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am dalent newydd ar gyfer heddiw ac yfory.
Peidiwch ag oedi cyn diweddaru eich ffeil cais, mae'n hawdd ac yn syml!

Trwy gymryd ychydig eiliadau i ddweud wrthym amdanoch chi'ch hun, fe allech chi anadlu bywyd newydd i'ch gyrfa broffesiynol! Ewch yno am ychydig funudau!

Porth Recriwtio

Croeso i'n Porth Recriwtio!

Trwy gymryd ychydig eiliadau i greu eich cyfrif ymgeisydd, gallwch reoli eich manylion personol yn ein cronfa ddata ymgeiswyr, chwilio pob cynnig swydd cyfredol a chyflwyno cais am y rhai sydd o ddiddordeb i chi.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am dalent newydd ar gyfer heddiw ac yfory, felly cofiwch ddiweddaru'ch proffil yn rheolaidd - mae'n hawdd a gallai ddod â'r newid gyrfa rydych chi wedi bod yn chwilio amdano!

Diolch yn fawr.
Cynigion swydd / Offrymau swydd
Enw'r swydd / Teitl y swydd: Cynorthwyydd Rhwydwaith System ac Offer (RSE)
Lefel profiad: 1-3 blynedd
Lleoliad cenhadaeth (Gwlad / Dinas) / Lleoliad (Gwlad / Dinas): Pencadlys Douala

Enw'r swydd / Teitl y swydd: Archwilydd mewnol

Lefel profiad: 3-5 blynedd
Lleoliad cenhadaeth (Gwlad / Dinas) / Lleoliad (Gwlad / Dinas): Pencadlys Douala

Enw'r swydd / Teitl y swydd: MASNACHAU MASNACHOL
Lefel profiad: 1-3 blynedd
Lleoliad cenhadaeth (Gwlad / Dinas) / Lleoliad (Gwlad / Dinas): Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Ngaoundéré

Cais digymell

Disgrifiad:
Cliciwch yma os ydych chi am anfon cais digymell atom.

Cliciwch i anfon cais digymell atom
Gwybodaeth am swydd
Enw'r swydd / Teitl y swydd: Archwilydd mewnol
Dyddiad cyhoeddi / Dyddiad cyhoeddi: 2021-09-07 18:45:28
Lleoliad cenhadaeth (Gwlad / Dinas) / Lleoliad (Gwlad / Dinas): Pencadlys Douala
Math o gontract / Math o gontract: CDI
Dyddiad mynediad disgwyliedig / Dyddiad cychwyn: 01/10/2021
Lefel profiad: 3-5 blynedd
Cenhadaeth / Disgrifiad Swydd:

Cenadaethau / Cyfrifoldebau:

Wedi'i aseinio i'r Adran Archwilio, bydd gan yr ymgeisydd y prif genadaethau canlynol:

Paratoi cenadaethau rheoli o dan oruchwyliaeth Pennaeth yr adran;
Perfformio cenadaethau rheoli o fewn amrywiol asiantaethau ac adrannau'r cwmni yn unol â safonau IIA;
Ysgrifennu adroddiadau cenhadaeth gydag argymhellion ar gyfer gwella prosesau a system reoli'r cwmni;
Cyflwyno canlyniadau'r cenadaethau i reolwyr y cwmni;
Cyfrannu at ddrafftio adroddiadau chwarterol a deunyddiau eraill a gyflwynir i'r Pwyllgor Archwilio gan Bennaeth yr Adran;
Cymryd rhan yn y gwaith o ddilyn argymhellion trwy nodiadau atgoffa rheolaidd gan archwilwyr;
Dosbarthu ac archifo'r holl ddogfennau a gasglwyd ac a olygwyd yn ystod pob cenhadaeth.

Proffil / Proffil:    

Angen y proffil:

Lefel astudiaethau: Bac + 3 mewn Rheoli archwilio a rheoli / Gwyddoniaeth Economeg / Rheolaeth, cyfrifyddu;

Profiad: O leiaf tair (03) mlynedd o brofiad mewn rheolaeth, byddai profiad mewn cwmni yn ased.

Gwahoddir darpar ymgeiswyr sy'n dymuno meddiannu'r swydd hon sydd ar agor yn Douala, i anfon CV i sylw'r Adran Adnoddau Dynol trwy ddilyn y ddolen: https://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/index/CMR#  neu trwy wefan Advans Cameroon www.advanscameroun.com erbyn 15/09/2021 fan bellaf.

 

Gadael sylw