Dynes wedi ei thrywanu i farwolaeth yn y stryd am "wrthod priodi ei chefnder"

0 134

Dynes wedi ei thrywanu i farwolaeth yn y stryd am "wrthod priodi ei chefnder"

 

Cafodd dynes ei thrywanu i farwolaeth ar stryd brysur yn Baghdad ar ôl gwrthod gwrthod priodi ei chefnder mewn priodas wedi'i threfnu.

Cafodd Nourzan Al-Shammari ei llofruddio’n greulon yng ngolau dydd eang wrth iddi gerdded adref o’r gwaith, gan danio dicter ar draws Irac ar ôl i ddelweddau o’r drosedd gael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl Alsumaria News of Iraq, cafodd ei llofruddio gan dri pherson oedd yn cario cyllyll yn yr hyn a elwir yn "lladd anrhydedd" am wrthod priodi.

Dynes wedi ei thrywanu i farwolaeth yn y stryd am "wrthod priodi ei chefnder"

Ers hynny mae’r heddlu wedi arestio brawd Nourzan am ei rôl honedig yn y llofruddiaeth, ond deellir bod ei ddau gefnder yn dal i fod yn gyffredinol, yn ôl adroddiadau lleol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Mewnol, yr Uwchfrigadydd Saad Maan, fod brawd Nourzan wedi cyfaddef i’r llofruddiaeth, gan feio “materion teuluol” am y drosedd dirdro, adroddiadau Gulf News.

Yn ôl y cyfryngau lleol, nid hon oedd y briodas gyntaf iddi. Priododd Nourzan gyntaf yn erbyn ei hewyllys yn blentyn.

Yn ôl adroddiadau lleol, fe orfododd teulu’r fenyw ifanc iddi briodi am y tro cyntaf pan oedd ond yn 13 oed.

Dynes wedi ei thrywanu i farwolaeth yn y stryd am "wrthod priodi ei chefnder"

Ar ôl ysgaru ei gŵr cyntaf, ceisiodd ei hewythr, nad yw wedi cael ei enwi, ei chael i briodi ei mab, ei chefnder.

Dywedwyd bod Nourzan, a oedd yn gweithio mewn siop grwst, dan fygythiad sawl gwaith am nad oedd wedi cydsynio i'r briodas

Honnodd ei pherthnasau ei bod wedi rhannu swyddi ar ei chyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar, gan ddweud nad oedd hi'n teimlo'n ddiogel.

Dynes wedi ei thrywanu i farwolaeth yn y stryd am "wrthod priodi ei chefnder"

Rhyddhaodd cyfarwyddwr cyffredinol cysylltiadau a gwybodaeth gweinidogaeth fewnol Irac, Saad Maan, ddatganiad yn cadarnhau eu bod wedi arestio sawl un a ddrwgdybir, er na chawsant eu henwi.

Mae “tasglu o arbenigwyr ac ymchwilwyr” wedi cael ei ymgynnull i ddod o hyd i’r drwgweithredwyr, meddai Maan.

Rhyddhawyd delweddau yn dangos y llofruddiaeth gan Gyfarwyddiaeth Gwrth-Drosedd Baghdad.

Mae Serge Aurier yn torri contract gyda Tottenham, De Jong arall yn arwyddo ar gyfer Barça

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw