Pryderon difrifol Patrice Baumelle cyn y gemau yn erbyn Mozambique a Chamerŵn

0 105

Pryderon difrifol Patrice Baumelle cyn y gemau yn erbyn Mozambique a Chamerŵn

O'r 30 chwaraewr a alwyd gan Patrice Baumelle ar gyfer gemau nesaf yr Eliffantod fel rhan o gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, dim ond 11 chwaraewr gan gynnwys 3 gôl-geidwad a gymerodd ran yn y sesiwn hyfforddi ddydd Llun ddoe yn Sol Béni yn Abidjan. Sesiwn yr oedd ei chynnwys yn ymwneud â gwaith corfforol ac adferiad.

Ar ôl dwy flynedd o absenoldeb, mae Jean Michaël Seri wedi dychwelyd i ddetholiad Ivorian. Mae gan y chwaraewr canol cae o Fulham (Lloegr) uchelgeisiau mawr. "  Mae'n bleser pur dod o hyd i'r cyd-chwaraewyr nad wyf wedi'u gweld ers amser maith Dywedodd.

Mae'n benderfynol o helpu'r Eliffantod i ennill y ddau gyntaf hyn o Gymwysyddion Cwpan y Byd 2022. " Mae Cwpan y Byd yn gystadleuaeth y mae pob chwaraewr eisiau ei chwarae. Rydyn ni'n mynd i baratoi'n dda i fynd at y ddwy gêm hyn gyda difrifoldeb ac awydd. Ac, os yn bosibl, cymerwch 6 phwynt er mwyn magu hyder am weddill y gystadleuaeth. Dywedodd.

Ymunodd y lleill a ddewiswyd yn ôl goruchwyliaeth dechnegol yr Eliffantod â'r grŵp nos Lun, ac yn eu plith rydym yn dod o hyd i Max Gradel ac Ouattara Ousmane sy'n esblygu yn Ne Affrica (a elwir y funud olaf).

Hyd yn oed os yw'r grŵp hwn yn parhau i fod ychydig yn anfanteisiol gan agwedd anhydrin y clybiau yn Lloegr, mae hyfforddwr Ivorian, Patrice Baumelle, yn gresynu at y sefyllfa hon. " Rhaid i glybiau Lloegr ystyried dyddiadau FIFA, mae'n anadferadwy i beidio â rhyddhau'r chwaraewyr (…) Ar y dechrau, fe wnaethant ymrwymo i ryddhau'r chwaraewyr ar gyfer yr 2ile paru. Nawr eu bod yn blocio'r chwaraewyr, mae'n druenus ”

Mae'r gwrthdaro hwn rhwng clybiau Lloegr a chorff llywodraethu Ffederasiwn Pêl-droed Ivorian yn ymwneud yn benodol ag Eric Bailly (Manchester United), Amad Diallo (Manchester United), hyd yn oed os yw'r olaf wedi'i anafu ac wedi tynnu'n ôl. Mae Wilfried Zaha (Crystal Palace) a Nicolas Pépé (Arsenal) eisoes wedi’u hatal gan eu clwb rhag ymuno â detholiad Ivorian oherwydd Covid 19.

Fel rhan o'r gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2022 nesaf yn Qatar, mae Côte d'Ivoire yn chwarae dwy gêm bwysig. Y cyntaf yn erbyn Mozambique (Medi 3 am 13 p.m., ym Maputo), a'r ail yn erbyn Camerŵn (Medi 6 am 19 p.m., yn Abidjan).

Mae CAF yn caniatáu i 10.000 o wylwyr fynychu'r gêm yn erbyn Camerŵn

cododd Cydffederasiwn Pêl-droed Affrica (CAF) a oedd wedi penderfynu cynnal yr egwyl ryngwladol hon mewn camera y penderfyniad hwn ar ôl cais y Pwyllgor Cenedlaethol ar gyfer Safoni FIF (CN-FIF). Yn sydyn, bydd stadiwm Ebimpé yn gallu darparu ar gyfer 10 mil o wylwyr ar gyfer yr ornest bwysig hon. i ddechrau, roedd CN-FIF wedi gofyn am dderbyn 20 o gefnogwyr.

Wrth gymhwyso protocolau iechyd llym Covid-19 a ddatblygwyd gan Gymdeithas Fédération Internationale de Football (FIFA) ac a gymhwyswyd ledled y byd, mae CAF wedi cyhoeddi y bydd holl gemau diwrnod cyntaf gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 yn digwydd mewn camera. Fe wnaeth CAF ddwyn y newyddion yn ôl trwy nodyn swyddogol Awst 27, 2021, wedi'i gyfeirio at fwyafrif ffederasiynau pêl-droed Affrica.

 

Qualif CDM 2022 / Pryderon difrifol Patrice Baumelle cyn y gemau yn erbyn Mozambique a Chamerŵn

Xnxx: Gall y bwydydd hyn newid blas eich cyfrinachau rhywiol

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw