Cynnig Swydd i Athrawon Mathemateg

0 114

Cynnig Swydd i Athrawon Mathemateg

 

Manylion y cynnig

Disgrifiad Swydd
Côd 2108249
pennawd   Athro mathemateg
Nifer yr ymgeiswyr a geisir   2
Cangen o weithgaredd   Addysg gyffredinol a galwedigaethol
Cenadaethau / Tasgau   Paratoi a chyflwyno gwersi yn ôl y rhaglen, Gwerthuso dysgwyr, cywiro ymarferion, gwaith cartref ac asesiadau
Cyflog misol     (F CFA)
Math o gontract   Contract tymor penodol
Natur yr amserlenni   Plein
Man gwaith (Dinas / Gwlad)   Nkongsamba
Dyddiad dod i ben   30 / 09 / 2021
Categori Cymdeithasol-Broffesiynol   Ffrâm
Gwybodaeth arall   Cymryd rhan mewn gweithgareddau ôl-gwricwlaidd ac allgyrsiol.

Proffil yr ymgeisydd
Rhyw   Heb wahaniaeth
Ffurfiad cychwynnol   BAC + 3 mewn Mathemateg
Addysg bellach   CAPIEMP / DIPES I / DIPES II
Profiad proffesiynol   ddymunol
Hyd y profiad proffesiynol   6 mis
Manylion profiad proffesiynol   Mae bod yn athro o'r blaen yn ased
Langues   Ffrangeg /

Cyswllt Rheolwr Cynnig
AMAGNIA Louis,
Cynghorydd Cyflogaeth yn FNE - Asiantaeth Douala
lamagnia@fnecm.org , 33 43 26 51/33 42 26 52, Douala

 

Cynnig Swydd i Athrawon Hanes / Daearyddiaeth

Gadael sylw