Y ffyrdd gorau o ddod â dyddiad trychinebus i ben

0 112

Y ffyrdd gorau o ddod â dyddiad trychinebus i ben 

 

Dyma rai awgrymiadau i'w rhoi ar waith i ddianc rhag dyddiad a gollwyd yn llwyr!

O'r diwedd mae'n ddiwrnod mawr! Rydych chi ar fin ymuno â'r person y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad ag ef o ganlyniad i'ch trafodaethau ar ap dyddio neu rwydweithiau cymdeithasol. Mae'r goleuadau i gyd yn wyrdd ac rydych chi'n gwisgo'ch gwisg orau. Digon yw dweud na allwch chi aros i gael y dyddiadau gorau. Yn anffodus, nid oes unrhyw gerrynt o gwbl rhyngoch chi'ch dau ac mae eich dyddiad hir-ddisgwyliedig yn troi'n hunllef go iawn. Dim ond un peth y gallwch chi ei feddwl: gadewch mor gyflym â phosib. Ond sut ydych chi'n dianc o'r sefyllfa hon yn daclus? Golygydd Trendy yn rhoi rhai awgrymiadau i chi eu dilyn i gyflawni hyn.

Dewch o hyd i esgus

Getty Images
Credyd: Getty Images

Gorwedd yw'r ateb clasurol os ydych chi am allu gadael y dyddiad blêr hwn. Peidiwch ag oedi cyn dyfeisio argyfwng: nid yw'ch ffrind yn teimlo'n dda iawn, mae'ch cyd-letywr wedi anghofio ei allweddi, mae gennych chi gyfarfod gwaith mawr yn gynnar iawn y bore wedyn ac ati.. Rydych chi'n cael eich difetha am ddewis. Ac i wneud eich esgus yn wirioneddol gredadwy, gofynnwch i ffrind eich ffonio.

Esgus bod yn sâl

Gallwch hefyd betio ar bryder iechyd sydyn. Yn sydyn mae gennych gur pen, poen stumog neu mae'r blinder yn ormod i'w deimlo. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n bryd ichi fynd adref i orffwys. Mae'n gwbl gredadwy ac yn sicr ni fydd eich dyddiad yn gallu cwestiynu sut rydych chi'n teimlo.

Ceisiwch fyrhau'r noson

Huy Phan trwy Unsplash
Credyd: Huy Phan trwy Unsplash

O ddechrau'r dyddiad, gallwch ddweud wrthi na fyddwch yn aros yn hwyr. Bydd hyn yn caniatáu ichi gael ffordd allan. Osgoi archebu ail ddiod neu bwdin, bydd hyn yn anfon y neges eich bod chi'n mwynhau ei gwmni ac eisiau ymestyn eich dyddiad. I'r gwrthwyneb, bwyta cyn gynted â phosibl i allu gadael yr adeilad yn gyflym.. Cofiwch nad oes unrhyw un a dim yn eich gorfodi i aros am oriau. Rydych chi'n rhydd i wneud beth bynnag rydych chi ei eisiau. Talwch eich cyfran a mynd!

Byddwch yn onest

Nid ydym yn mynd i ddweud celwydd wrth ein gilydd, nid yw'n hawdd cyfaddef i'ch dyddiad na fydd pethau'n gwneud rhyngoch chi. Ond gwell dweud y gwir wrtho / iddi na gwneud iddo / iddi obeithio. Ni ddylech deimlo'n euog am ddod â dyddiad i ben nad yw'n addas i chi. Dim ond ei wneud gyda danteithfwyd, dylai eich rhyng-gysylltydd werthfawrogi eich didwylledd. Felly, eglurwch iddo wedyn na fydd yn gweithio rhyngoch chi, nad ydych chi'n teimlo'n alcemi ac mae'n well gennych chi ei adael yno.. Esgusodwch eich hun, diolch iddo / iddi am ddod a rhoi eu hamser i chi.

xnxx: Dyma holl fuddion cunnilingus

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw