Awgrymiadau ar gyfer maddau twyll yn llawn

0 205

Awgrymiadau ar gyfer Twyll Maddeuol Llawn

 

Ydych chi wedi penderfynu rhoi ail gyfle i'ch partner ar ôl twyllo ond rydych chi'n ei chael hi'n anodd anghofio? Dyma sawl awgrym i'ch helpu chi.

Yn ddiweddar fe wnaethon ni gynnig i chi weld yn gliriach ar y ffaith o aros neu beidio mewn cysylltiad â theulu ei gyn-aelod ac rydyn ni nawr yn cwrdd am gymylog arall ar berthnasoedd rhamantus. Heddiw, byddwn yn ceisio eich helpu i faddau twyll. Eisoes, mae'n rhaid i ni sylweddoli nad yw'n hawdd mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae'n angenrheidiol os ydych chi am fod yn ysgafn. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i faddau mae'n cymryd amser. Yn enwedig o ran twyll ... Fodd bynnag, os ydych chi wedi penderfynu rhoi ail gyfle i'ch partner a symud ymlaen, mae'n rhaid i chi adael y gorffennol ar ôl. Haws dweud na gwneud, rydym yn cytuno ond peidiwch â phoeni, mae ffasiynol yma i chi.

Derbyn eich teimladau

drist
Credyd: Gettyimages

Gwrandewch arnoch chi'ch hun a derbyn yr hyn rydych chi'n ei deimlo! Mae'n normal, mewn sefyllfa fel hon eich bod chi'n mynd trwy sawl cam. Boed yn siom, dicter neu dristwch: derbyniwch nhw. Er mwyn helpu'ch hun, gallwch siarad ag anwylyd amdano er mwyn cael popeth sydd ar eich calon. Ac unwaith y bydd hynny'n cael ei wneud, byddwch chi'n teimlo'n rhydd y byddwch chi'n ei weld!

Peidiwch â beio'ch hun a pheidiwch â'i feio

anghydfod
Credyd: Pexels

Fel y dywedasom wrthych uchod, os penderfynwch faddau, bydd yn rhaid ichi adael yr hyn sy'n perthyn i'r gorffennol i'r gorffennol. Nid oes diben llethu'ch hun oherwydd ni allech weld beth oedd yn bod. Nid oes angen rhoi eich partner yn y pen chwaith oherwydd i symud ymlaen ni fydd gennych unrhyw ddewis arall ond derbyn a symud ymlaen. Nid yw annedd drosodd yn mynd i'ch helpu chi o gwbl.

Cael sgwrs dda

trafod
Credyd: Delweddau Getty

Dyma'r allwedd i bopeth, ond er mwyn iddo weithio mae angen i'r ddau ohonoch fod yn 100% onest â'ch gilydd. Gadewch i bob un roi ei deimladau, rhoi ei hun i fyny a derbyn yr hyn sydd gan y llall i'w ddweud / gwaradwyddo. Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n ymddiried yn eich partner mwyach, nawr yw'r amser i ddweud wrtho / wrthi. Peidiwch â bod â chywilydd o'r hyn rydych chi'n ei deimlo i'r gwrthwyneb oherwydd dyna fydd yn caniatáu i'ch hanner arall eich deall chi ac felly weithio i'ch perthynas weithio.

5 awgrym i ysgogi eich hun i yfed mwy o ddŵr

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw