Awgrymiadau ar gyfer delio â gwahaniaeth oedran mawr yn eich perthynas.

0 128

Awgrymiadau ar gyfer delio â gwahaniaeth oedran mawr yn eich perthynas.

 

, mae'n deimlad cwbl anesboniadwy. Mae'n disgyn arnom ni pan rydyn ni'n ei ddisgwyl leiaf ac yn troi popeth yn ei lwybr wyneb i waered. Dwylo chwyslyd, gloÿnnod byw yn y stumog, coesau simsan ... mae ein calonnau bach yn tueddu i rasio pan fyddwn ni'n cwrdd â syllu yr anwylyd. Yn ogystal â bod yn afreolus, mae cariad yn anrhagweladwy. Felly nid yw'n anghyffredin cwympo i rywun sydd ychydig flynyddoedd yn hŷn neu'n iau na ni. Sefyllfa a all yn anffodus fynd yn anodd ymdopi â hi bob dydd. Er mwyn eich helpu i reoli hyn i gyd, mae staff golygyddol Trendy yn cynnig rhywfaint o gyngor i chi ei ddilyn.

Peidiwch â phoeni am syllu eraill

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer delio â gwahaniaeth oedran mawr yn eich perthynas.

Rydyn ni'n gwybod cariad gyda phrifddinas A.Getty Images
Credyd: Getty Images

Pan rydych chi'n dyddio rhywun iau neu hŷn, does ryfedd eich bod chi'n derbyn sylwadau difrïol am eu perthynas. Crenswyr diemwnt, cougar, gigolo, argyfwng canol oed ... mae rhagfarnau'n marw'n galed. Rhaid i'r cyplau hyn wynebu syllu eraill yn gyson. Yr ateb ? Byw eich rhamant 100% ac anwybyddu'r adolygiadau. Gallwch hefyd fod yn hunan-ddibrisiol a chael hwyl gyda'r ymatebion i'ch gwahaniaeth oedran. Peidiwch â phoeni a byddwch yn bositif ym mhob sefyllfa. Bydd hyn yn caniatáu ichi chwarae i lawr ac osgoi dadleuon yn eich perthynas. Nid yw'r hyn y mae pobl y tu allan i'ch stori yn ei feddwl o bwys cyhyd â'ch bod yn hapus.

Prosiect i ddau

Getty Images
Credyd: Getty Images

Pan fydd gwahaniaeth mawr yn oedran cwpl, gall greu tensiynau a gwrthdaro eraill, sy'n golygu gwahaniaeth mawr yn ffordd o fyw'r ddau bartner. Hynny yw, mae'n well cyfathrebu cymaint â phosibl er mwyn sythu pethau o'r dechrau ond hefyd trwy gydol y berthynas. Ac am reswm da, mae'n bwysig gwybod a ydych chi mewn gwirionedd ar yr un donfedd ac a oes gennych chi ddisgwyliadau tebyg.. Ar gyfer hyn, peidiwch ag oedi cyn trafod eich prosiectau bywyd. Sut ydych chi'n gweld y dyfodol gyda'ch gilydd? Mae hwn yn gwestiwn pwysig y dylech chi gymryd yr amser i'w ateb.

Dewch â'ch gilydd

Getty Images
Credyd: Getty Images

Weithiau gall bod â phartner y mae gennych wahaniaeth mawr mewn oedran olygu bod gennych athroniaeth wahanol o ran bywyd. Os yw'n ymddangos bod hyn yn llusgo ar eich perthynas, gwyddoch ei fod yn hollol i'r gwrthwyneb. Mewn gwirionedd, mae'n fantais neu hyd yn oed yn gryfder gan ei fod yn caniatáu elwa o brofiad y llall. Yna gallwch ddarganfod mwy am eich hanner arall ac i'r gwrthwyneb. Os gall yr un hŷn ddod â doethineb, gall yr un iau anadlu chwa o awyr iach. Fodd bynnag, ceisiwch osgoi syrthio i dadolaeth / mamolaeth a derbyn y llall fel y mae. Byddwch mor annibynnol ag y maent yn unedig a pheidiwch ag anghofio symud ymlaen gyda'ch gilydd i'r un cyfeiriad.

A yw cadw mewn cysylltiad â theulu eich cyn yn syniad da neu'n syniad gwael?

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Gadael sylw