XNXX: Y 5 Rheswm Gorau i Ddefnyddio Lube Yn ystod Rhyw

0 1

Awgrym sexy: 5 rheswm da i ddefnyddio iraid yn ystod rhyw

Awgrym Llun Sexy: 5 Rheswm Da I Ddefnyddio Lube Yn ystod Rhyw

Darganfyddwch heb oedi pellach ein pum rheswm da i ddefnyddio iraid yn ystod eich cariad.

Mae'n debyg eich bod eisoes yn ei wybod ond i gael cyfathrach rywiol ddymunol, rhaid iddo lithro yn ystod treiddiad, p'un a yw'n fagina neu'n rhefrol. Os yw'r iraid yn dod o hyd i'w le fwy a mwy yn ein bywyd rhywiol, mae ei ddefnydd yn dal i fod yn tabŵ neu hyd yn oed wedi'i stigmateiddio gan lawer o bobl. Yn benodol, mae'r olaf yn tueddu i gredu bod ganddyn nhw broblem os nad ydyn nhw'n gwlychu'n naturiol. Mewn gwirionedd, mae geliau personol yn ategu ein pleser ac nid oes cywilydd rhoi ychydig o help i chi'ch hun i wella'ch rhannau o goesau yn yr awyr.. Dyma 5 rheswm da dros redeg a phrynu potel o iraid.

I chwyddo'r mwynhad

Getty Images
Credyd: Getty Images

Yn ogystal â symleiddio pob math o dreiddiad, mae'r iraid yn hwyluso orgasm gan ei fod yn caniatáu ymestyn yr adroddiad. Mae felly'n hyrwyddo teimladau. Ond nid dyna'i unig ased. Gellir ei ddefnyddio hefyd i ychwanegu at eich bywyd rhywiol. Efallai nad ydych chi'n ei wybod, ond mae yna ystod amrywiol iawn o geliau agos atoch. Rhwng y rhai sydd â blas, y rhai sy'n gohirio alldaflu a'r rhai sy'n cael effeithiau gwresogi neu oeri, mae gennych chi'r embaras o'r dewis i gynyddu eich pleser!

I leddfu sychder y fagina

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid yw'r diffyg iro naturiol bob amser yn gysylltiedig â diffyg cyffroad. Gall ffactorau eraill ddod i rym fel meddyginiaeth, straen, blinder neu newidiadau hormonaidd. I unioni'r sychder fagina hwn, peidiwch ag oedi cyn defnyddio iraid. Ac am reswm da, mae'r gel agos-atoch hwn yn lleihau llid a phoen a achosir gan ffrithiant yn ôl ac ymlaen yn ystod coitus.. Argymhellir hefyd pan fydd gan eich partner pidyn mawr.

Lleihau'r risgiau

Getty Images
Credyd: Getty Images

Fel y nodwyd uchod, mae'r iraid yn helpu i leihau ffrithiant. Felly, mae'n helpu i atal y condom rhag torri pan fyddwch chi'n cael eich hun yn y gwely gyda'ch hanner arall. Hynny yw, mae'n chwarae rhan allweddol yn eich amddiffyn rhag beichiogrwydd digroeso yn ogystal â chlefydau a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STDs / STIs). Manylyn sylweddol. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i ddewis eich gel personol. Er bod ireidiau silicon neu ddŵr yn cael eu ffafrio, mae ireidiau olew yn diraddio'r latecs ac yn cynyddu'r siawns o rwygo.

Hwyluso rhyw rhefrol

Mae defnyddio iraid i atal y risg o friwiau yn ystod cyfathrach rywiol. Yn enwedig pan fyddwch chi'n cael rhyw rhefrol. Fel atgoffa, nid yw'r anws yn iro ei hun, felly mae'n bwysig cael gel agos at law er mwyn atal unrhyw deimlad o boen oherwydd ei fod yn rhwbio dro ar ôl tro.. Ar y farchnad, gallwch ddod o hyd i gynhyrchion sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer sodomeg. Dyma'r cyfle i ymhelaethu ar eich pleser chi a phleser eich partner.

Gwneud y gorau o bleser unigol

Getty Images
Credyd: Getty Images

Er mwyn gwella'ch sesiynau fastyrbio, gallwch hefyd ddefnyddio iraid i gael hwyl gyda'ch bysedd a mwynhau heb gymhleth. Os ydych chi'n fwy o gefnogwr sextoys, bydd hyn yn caniatáu cyflwyniad haws. Sylwch fod yn rhaid i chi wirio'r cydnawsedd rhwng eich tegan rhyw a'ch gel personol. Ychydig o gyngor, os yw'ch vibradwr wedi'i wneud o silicon, ceisiwch osgoi defnyddio iraid wedi'i seilio ar silicon. Yn gyffredinol, mae'n well defnyddio ireidiau dŵr. Y naill ffordd neu'r llall, gwnewch eich ymchwil i sicrhau eich bod chi'n cael amser gwych. *

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://trendy.letudiant.fr/le-conseil-sexy-du-lundi

Gadael sylw